Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "strateginis įmonės valdymas" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"strateginis įmonės valdymas": 6232
 • Strateginis valdymas (4)
  Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Makroaplinkos analizė. SWOT analizė.
  Vadybos referatas(8puslapiai, 20.48 KB)
 • Įmonės strateginis planavimas: UAB "Lelija"
  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Įmonės vizija, misija trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymų analizė(13puslapių, 476.71 KB)
 • Strateginis valdymas: UAB "Maxima LT"
  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti strateginį Maxima LT, UAB įmonės marketingo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo strategija. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo planavimo kontrolė ir efektyvumo įvertinimas. Strateginis įmonės UAB Maxima LT marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Įmonės UAB Maxima LT. Įmonės UAB Maxima LT sėkmės istorija. Įmonės misija ir vizija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra, jos veikla bei funkcijos. Įmonės marketingo strategija. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės strateginis organizavimas. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadybos referatas(25puslapiai, 134 KB)
 • Įmonės strateginis valdymas (4)
  Normatyvinio, strateginio ir operatyvinio valdymo sąsajos. Organizacijos vizija ir filosofija. Normatyvinis organizacijos valdymas. Organizacijos įstatymai. Organizacijos politika. Organizacijos kultūra. Strateginis organizacijos valdymas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos elgsena. Strategijos formavimo etapai. Organizacijos potencialo analizė. Gaminio gyvavimo ciklo analizė. Portfolio analizė. SWOT analizė. Organizacijos konkurencinės situacijos analizė. PEST analizė. Konkurentų analizė. Organizacijos tikslų formulavimas.
  Vadybos špera(5puslapiai, 24.52 KB)
 • Strateginis Lietuvos energetikos valdymas
  Strateginis valdymas, jo samprata, Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė, Įmonės tikslų peržiūrėjimas, Marketingo komplekso analizė, Išorinė ir vidinė analizė (SWOT), M. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai), SPACE metodas, Strategijos kūrimo procesas LŠT, Alternatyvių strategijų analizė, Strateginis planavimas, Išvados
  Makroekonomikos kursinis darbas(30puslapių, 43.78 KB)
 • Strateginis planavimas ir strateginis valdymas
  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados.
  Vadybos referatas(18puslapių, 27.08 KB)
 • Strateginis valdymas (3)
  Įmonės strateginis valdymas.Strateginiai sprendimai.Operaciniai sprendimai.Strateginė analizė.Strategijos kūrimas.Strategijos įgyvendinimas.Makroaplinka.Mikroaplinka. Aplinkos dinamikos analizė. PEŠT analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Rinkos sąlygų analizė. Konkurentų analizė.Klientų analizė. Strateginis planavimas.
  Vadybos konspektas(5puslapiai, 16.09 KB)
 • Strateginis valdymas: jo turinys ir principai
  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strategijos finansavimo šaltiniai. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos.
  Vadybos referatas(9puslapiai, 19.13 KB)
 • Žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas
  Įvadas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškieji ištekliai. Strateginio valdymo ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba ir valdymas. Sąsajos su organizacijos strateginiu valdymu. Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas. Strateginės analizės etapas. Strategijos kūrimo etapas. Žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo metodologija. Žmogiškųjų išteklių strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesas. Išvados.
  Vadybos referatas(20puslapių, 257.41 KB)
 • Strateginis valdymas (19)
  PowerPoint pristatymas. Temos tikslai. Strateginis valdymas. Strategija. Organizacija. Strateginio valdymo principai priklauso nuo organizacijos. Strategijos esmė. Ją atskleidžia tokie momentai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Organizacijos misija. Dalininkai. Organizacijos dalininkai ir jų interesai. Įmonės misija ir kultūra. Įmonės misija ir vadovavimas. Įmonės misija ir etika. Tikslai. Finansiniai tikslai. Strateginiai tikslai.
  Vadybos pristatymas(19skaidrių, 105.28 KB)
 • Strateginis valdymas (17)
  Strateginis valdymas. Bendrieji principai. Prognozavimas. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. SSGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinės orientacijos fonas.
  Vadybos špera(11puslapių, 30.52 KB)
 • Tarptautinis strateginis valdymas
  Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo motyvacija. Strategijos samprata ir rūšys. Strategijų pranašumai ir trūkumai. Tarptautinis strateginis valdymas. Strateginio valdymo modeliai. Strateginiai sprendimai. Strateginis planavimas. Planavimo būtinybė tarptautiniame versle. Planavimo pranašumai ir trūkumai.
  Tarptautinės ekonomikos kursinis darbas(29puslapiai, 53.08 KB)
 • Strateginis organizacijų valdymas
  Strategija. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo sistema. Strateginė analizė. Strateginiai sprendimai. Strateginių sprendimų turinys. Strateginių sprendimų procesas. Strateginių sprendimų kontekstas. Valdymas per tikslus. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos alternatyvų vertinimo kriterijai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Makroaplinka. Šakinė aplinka. Aplinkos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių auditas. Strategijos įgyvendinimo programa. Strateginė kontrolė. Strateginė dermė. Strateginiai pokyčiai.
  Vadybos namų darbas(18puslapių, 70 KB)
 • Įmonės finansų valdymas (4)
  Įvadas. Ilgalaikių investicijų ir jų finansavimo valdymas. Strateginis finansų valdymas ir ilgalaikės investicijos. Investicijų kapitalo struktūra. Investicijų finansavimas ir kapitalo kaina. Ilgalaikių investicijų vertinimas. Investicijų rizika ir jos valdymas. Trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymas. Pinigų valdymas. Debetinių skolų valdymas. Atsargų valdymas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Įmonės finansinių rodiklių analizės pagrindai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo veiksniai: svarbiausios priklausomybės. Finansinio statuso rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas (N įmonės pavyzdžiu). Lyginamosios įmonių finansinės veiklos analizės. Apžvalga. Priedai (3).
  Finansų referatas(38puslapiai, 132.69 KB)
 • Įmonės strateginis valdymas: AB "Lietuvos draudimas"
  Įvadas. Strateginis planavimas teorijoje. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Strateginės alternatyvos. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strategijos realizavimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos įvertinimas. Strateginio planavimo išvados. Bendrovės situacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Vidaus analizė. Išorės analizė. Išorės ir vidaus analizių pristatymas ir įvertinimas. Projektiniai sprendimai. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(33puslapiai, 73.57 KB)
 • Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto valdymas ir statybos paslaugos UAB "Vėtrūna"
  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymų namų darbas(21puslapis, 150.25 KB)
 • Įmonės strateginis finansų valdymas
  Įvadas. "N" UAB biudžeto sudarymo politika. Finansinių rodiklių analizė "N" UAB finansinei būklei įvertinti. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Bendrosios rizikos valdymo politika įmonėje. Įmonės rizikos profilis. Adekvačių kompetencijų sistema. Nuostolių įtakos mažinimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Rizikos faktoriai ir krizinių situacijų valdymas bei verslo tęstinumo planavimas. Išvados.
  Finansų analizė(18puslapių, 38.08 KB)
 • Įmonės kūrimas ir valdymas
  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Verslo įmonės (firmos) kūrimas, vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Verslo kūrimo būdai. Naujos įmonės valdymas. Valdymas. Valdymo tikslas. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Išvados.
  Vadybos referatas(9puslapiai, 17.37 KB)
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai"
  AB "Klaipėdos baldai" strateginis planas.Įvadas. Strateginis planas ir jo apibūdinimas.Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: Analizės etapas strateginio planavimo procese, Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos, Strateginių tikslų nustatymo metodologija tikslų formulavimas, Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2004-2008m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės (yra schema) išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas (schema). Įmonės strateginiai tikslai.AB "Klaipėdos baldai" įmonės vizija ir misija.
  Įmonių aprašymų analizė(16puslapių, 37.41 KB)
 • Įmonės strateginis valdymas (2)
  Strateginio valdymo samprata. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. Strateginė analizė. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos.
  Vadybos konspektas(18puslapių, 32.92 KB)