Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Indų plovėjo apranga, vyrams ir moterimsĮvadas. Gaminiui keliamų bendrųjų reikalavimų aptarimas, modelio ir konstrukcijos pagrindimas. Modelio aprašymas. Reikalavimai parinkto modelio gaminiui. Medžiagų savybių charakteristikos. Konkrečių siuvinių medžiagų parinkimas gaminiui. Darbo apibendrinimas. Savybės konstruojant, kerpant, siuvant, dėvint. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Indų stuposApybraiža. Indija. Indų stupos. Forma. Vedika. Ritualai. Srupų statyba. Simbolika. Bharhutos stupa. Sančis. Jagapetos stupa. Skaityti daugiau
Infliacija ir nedarbas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2008-2009 metaisInfliacija. Infliacija Europos sąjungos šalyse. Nedarbo lygis. Nedarbas Europos sąjungoje. Infliacija ir nedarbas. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija Lietuvoje: 1994-2008 metaiĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti infliaciją Lietuvoje. Infliacijos samprata. Infliacijos sąvoka ir rūšys. Infliacijos matavimo būdas. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Infliacijos dinamika Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Infliacija, jos priežastys ir pasekmės Lietuvos ekonomikaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti infliacijos rodiklius Lietuvoje. Infliacijos esmė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos rodiklių analizė Lietuvoje 2007 2009 metais. Infliacijos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Infliacija. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir padariniaiInfliacija. Infliacijos tipai ir formos. Infliacijos matavimo būdai, jos padėtis Lietuvoje. Skaityti daugiau
Infliacijos tempų palyginamoji analizėTezės. Sąvokos. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija. Paklausos didėjimo sukelta infliacija. Infliacijos padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Skaityti daugiau
Informacijos apsaugaKas atsako už informacijos apsaugą. Kokiai informacijai būtina apsauga. Kokia rizika dėl kompiuterių panaudojimo. Kokia apsauga reikalinga. Kitos informacijos apsaugos priemonės. Kieto disko šifravimo įrenginiai. Modemo šifravimo įrenginiai. SmartDisk technologija. Duomenų saugumas internete. Apsaugos būdai nuo ActiveX. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijų integravimas į švietimą LietuvojeĮvadas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integravimo į švietimą bendrųjų tendencijų ypatumus. Informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integracija į švietimą Europos Sąjungos dokumentuose. Bendrieji IKT diegimo švietime principai. Trumpa informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2005-2007 metų strategijos bei programos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos ištekliai (2)Įvadas. Elektroniniai ištekliai. Elektroninės bibliotekos. Elektroninės enciklopedijos. Elektroniniai žodynai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos klasifikatorių rengimas kompiuterizuojant ilgalaikio turto apskaitąĮvadas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Ilgalaikio turto apskaita. Informacijos klasifikavimas ir kodavimas. Ilgalaikio turto pastovūs žinynai. Ilgalaikio turto kintamos informacijos nešikliai (laikmenos). Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemosInformacijos perdavimas. Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemos. Skaityti daugiau
Informacijos paieška (5)Praktinė užduotis: informacijos paieška. Tikslas: surinkti ir įsisavinti kuo tikslesnę informaciją, laisvai pasirinkta tema, naudojantis įvairiais žinių šaltiniais. Surinkus informaciją aprašyti paieškos kelią, įvertinti gautus rezultatus. Paieškos strategija ir taktika. Informacijos paieška bibliotekoje. Informacijos paieška internete. Referatas iš surinktos medžiagos. Ekologijos sąvoka. Lietuvos ekologinės problemos. Gautų rezultatų įvertinimas. Skaityti daugiau
Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimusInformacijos rinkimo metodai atliekant sociologinius tyrimus. Pirminiai informacijos apdorojimo metodai. Dokumentų analizė. Dokumentų klasifikacija. Dokumentų analizės tipai. Antrinė analizė. Stebėjimas. Apklausa. Eksperimentas. Duomenų statistinė analizė. Skaityti daugiau
Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus (2)Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama? Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą ir išvardinkite nuostatas. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą, nurodykite šio metodo privalumus ir trūkumus, įvardinkite dokumentų klasifikaciją. Apibūdinkite dokumentų analizės tipus. Antrinė analizė: apibūdinkite jos paskirtį, išanalizuokite šio metodo privalumus ir trūkumus. Stebėjimas: pateikite apibrėžimą, apibūdinkite stebėjimo proceso skirstymą. Išvardinkite reikalavimus standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Apibūdinkite lauko tyrimą, stebėjimo rūšis, stebėjimo procedūros etapus. Apibūdinkite stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumus ir trūkumus. Apklausa: pateikite apibrėžimą, apibūdinkite apklausos metodo taikymo atvejus, išvardinkite šio metodo privalumus ir trūkumus. Anketos samprata: kokie yra anketos sudarymo metodiniai principai, apibūdinkite anketinių klausimų tipus. Eksperimentas: apibūdinkite jo paskirtį, išvardinkite eksperimento privalumus ir trūkumus. Apibūdinkite eksperimento eigą ir planą. Duomenų statistinė analizė. Apibūdinkite, kaip ji atliekama. Skaityti daugiau
Informacijos rinkimo metodai atliekant tyrimus (3)Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama? Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą ir išvardinkite nuostatas. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą, nurodykite šio metodo privalumus ir trūkumus, įvardinkite dokumentų klasifikaciją. Apibudinkite dokumentų analizės tipus. Antrinė analizė: apibūdinkite jos paskirtį, išanalizuokite šio metodo privalumus ir trūkumus. Stebėjimas: pateikite apibrėžimą, apibudinkite stebėjimo proceso skirstymą. Išvardinkite standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Apibudinkite lauko tyrimą, stebėjimo rūšis, stebėjimo procedūros etapus. Apibudinkite stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumus ir trūkumus. Apklausa: pateikite apibrėžimą, apibudinkite apklausos metodo taikymo atvejus. Išvardinkite šio metodo privalumus ir trūkumus. Anketos samprata: kokie yra anketos sudarymo metodiniai principai, apibudinkite anketinių klausimų tipus. Eksperimentas: Apibudinkite jo paskirtį, išvardinkite eksperimento privalumus ir trūkumus. Apibudinkite eksperimento eigą ir planą. Duomenų statistinė analizė. Apibudinkite kaip ji atliekama. Skaityti daugiau
Informacijos slaptumas (šifravimas) UMTS tinkleUMTS – universalioji mobiliųjų telekomunikacijų sistema. UMTS tinklo architektūra. UMTS informacijos slaptumas (šifravimas). UMTS ir GSM tinklų šifravimo palyginimai. Skaityti daugiau
Informacijos technologijų naujovės: "Windows Vista"Windows Vista. Išvaizda. Naujos programos. Windows Callendar. Windows Collaboration. Windows Backup. Windows Photo Gallery. Windows Media Player 11. Media Center. Saugumas. User Account Protection (UAP). Windows XP. Pabaigai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (7)Informacinė visuomenė Europos sąjungoje. Informacinė visuomenė Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (6)Įvadas. Situacijos analizė: įmonių pristatymas. "Regitra". Vairavimo mokykla "autOKlasė" Situacijos analizė: turinys, SSGG, PEST SSGG analizė. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Siūlomas veiksmų planas. Internetinių projektų SSGG lyginimas. Turinio analizė. PEST analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Problemos ir siūlymai internetinei komunikacijai gerinti. Skaityti daugiau
......