Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Įmonės veiklos tobulinimo planas: archyvinės paslaugosĮvadas. Darbo tikslas – sukurti verslo planą. Įmonės veiklos tobulinimui. Teorinė dalis. Komandų valdymas. Komandos bruožai. Galimos komandos problemos. Komandų valdymas. Emocinė kompetencija komandų valdyme. Emocijos. Emocinės kompetencijos svarba organizacijoje. Vadovo ir komandos narių emocinė kompetencija. Praktinė dalis. Archyvarių komandos tyrimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybėsĮvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės (2)Įvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: baldų gamyba UAB "Minija"Įžanga. UAB "Minija" pristatymas. Pardavimų rinka. Pirkėjai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: miško grybų ir uogų eksportuotoja UAB "Mėlynoji uoga"Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos nustatymas ir bankroto diagnostika. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: nekilnojamo turto projektai UAB "Alvasta"Įvadas. UAB "Alvasta" – nekilnojamo turto bendrovė, užsiimanti tarpininkavimu bei investicinių projektų vykdymu. Darbo tikslas – ištirti UAB "Alvalsta" riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Organizacijos valdymo struktūra. Darbuotojai ir jų pareigos. Pagrindiniai konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Kokybinė įmonės veiklos analizė. Įmonei aktualios rizikos rūšys. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo būdai įmonėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: pašto ir siuntų paslaugos AB "DHL"Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "DHL" įmonės verslo rizikos analizę ir pateikti rizikos mažinimo galimybes. Apie kompaniją. Kompanijos raida. Konkurentai. DHL visuomeninė veikla. Aplinkosaugos programos prioritetai. Pažangių sprendimų įgyvendinimas. DHL darbuotojai. DHL Investicijos į bendruomenę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo rodiklis CR. Skubaus likvidumo rodiklis QR. Grynasis apyvartinis kapitalas NWC. Grynojo apyvartinio kapitalo ir pardavimų santykis. Skolų/nuosavybės struktūros rodikliai. Skolų-turto santykis arba tiesiog skolų rodiklis (D/A). Skolų-nuosavo kapitalo santykis (D/E). Ilgalaikių skolų-nuosavo kapitalo santykis. Nuosavybės multiplikatorius FL. Veiklos efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartumas dienomis. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Viso turto apyvartumas. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas ROA. Nuosavo kapitalo pelningumas ROE. Augimo rodikliai. Pelno augimas. Pardavimų augimas. EPS augimas. Turto augimas. Skolų augimas. Bankroto rizikos analizė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Išorinės (makro) aplinkos veiksniai. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Aplinkosauga. Konkurencinė aplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Patiriamos rizikos. Investicinė rizika. Gamybinė rizika. Finansinė rizika. Rinkos rizika. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizika. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Šalies rizika. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: UAB "Judex"Įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės verslo veiklą reguliuojantys teisės aktai: UAB "Krantas Travel"Įvadas. Informacija apie UAB "Krantas Travel". Įmonės UAB "Krantas Travel" veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos aprašymas: IĮ "Manto Petraičio turizmo firma"Įmonės charakteristika. Vidinės aplinkos aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Technologija. Personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksnių aprašymas. Vartotojas. Tiekėjas. Žiniasklaida. Konkurentai. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių aprašymas. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Skaityti daugiau
Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misijaĮmonės vizija. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros struktūra. Įmonės kultūrą formuojančios problemos. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Skaityti daugiau
Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ciklo ypatumaiĮvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Gaminama produkcija. Valdymo struktūra. Informacija apie personalą. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės, gaminančios alų, verslo organizavimo procesasĮvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonių bankroto dinamika Lietuvoje. Tyčinis bankrotasĮvadas. Tikslas: išanalizuoti įmonių bankroto dinamiką Lietuvoje. Bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. BVP, vartojimo ir nedarbo sąsajos su įmonių bankrotu. Tyčinis bankrotas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (13)Uždavinys: UAB "Medeina" pagrindinė veikla yra prekyba medžio dirbiniais. Firma įkurta 2001 m. rugsėjo mėn. 1 d., adresas Žygio g. 105 tel. nr. 8-605-715894, apskaičiuoti pajamų apsaugos (pelningumo) rodiklius už 2004 m. ataskaitinį laikotarpį, t.y. bendrąjį pelną, veiklos pelną, įprastinės veiklos pelną, pelną iki apmokestinimo, pelno mokestį bei grynąjį pelną, kai organizacijos apyvarta už 2004m. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Lūžio taško skaičiavimas. Įmonės veiklos analizė. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (17)Pradinė įrengimų vertė – 100 015 Lt, likvidacinė vertė – 8 015 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Momentinis darbuotojų skaičius – 22 žmonės; Pamainingumo koeficientas – 1,5; Realus darbuotojo darbo dienų skaičius – 270 dienų; Įmonės metų dienų skaičius – 305 dienos. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms. Įmonės pajamos per metus buvo 180 015lt. Per metus nupirkta prekių už 144 015Lt,transporto išlaidos – 6 415Lt.Atsargų vertė metų pradžioje 2 535Lt, metų pabaigoje 12 047Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną?Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kad P.U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą P.U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra įmonės nuosavybė – už jį nei P.U, nei užsakovas nemoka. P.U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt. už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt., kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti tiri suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt. ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt., kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt. ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite. Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkinančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių pasikeitusį patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Atskaitinio laikotarpio įmonės prekių apyvarta sudaro 740 615 Lt. Praėjusio laikotarpio prekių apyvarta 470 615 lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 6,5% Apskaičiuokite prekių apyvarta augimo tempą. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20 % antkainiu, o įmonė gautoms prekėms prideda 24 % antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 685 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? Apskaičiuokite prekių apyvartumą per einamųjų 1 – ą ketvirtį. Ketvirčio prekių apyvarta sudarė 1 253 tūkst. Lt. Laiko norma vienam moteriškam švarkui pasiūti – 2 žm. Val. Ir 0,5 maš. Val. Per ataskaitinį laikotarpį numatoma pagaminti 335 moteriškų švarkų. Įrengimo darbo našumas - 2 detalės/val. Įrengimo paruošimo ir baigimo darbų trukmė – 0,5 val. ,kiekvienos detalės patikrinimas – 2 min.Poilsiui ir asmens poreikių tenkinimui darbininkui skiriama 4% pagrindinio laiko.Darbas vyksta viena pamaina (8val.). Paskaičiuokite įrengimo išdirbio normą, per darbo dieną. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (18)2 variantas 1. Užduotis: Kokie įmonės socialiniai tikslai? 2 Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonių partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? 3 Užduotis Apskaičiuokite įrenginio. Pilnoji pradinė vertė. Metinis nusidėvėjimo atskaitymas. Likutinė vertė. Fizinis nusidėvėjimo procentas. 4 Užduotis: Apskaičiuokite parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Užduotis: Darbo užmokestis. 8. Užduotis: Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonė darbo laikas? 9. Užduotis: Išlaidų lygis ataskaitiniais metais. Realizacija planiniais metais. Išlaidos planiniais metais. Išlaidų lygis planiniais metais. 11. Užduotis: Vieneto kintamosios išlaidos. Skaityti daugiau
Įmonių elektros sistemos. Cecho elektros tiekimo schemaAntras namų darbas. Užduotis: Skaičiuojamojo – aiškinamojo rašto turinys: mechaninio – surinkimo cecho skaičiuojamosios apkrovos; cechinių TP galia ir kiekis; šynolaidžiai ir jų planas; aukštosios ir žemosios įtampų skirstomasis tinklas. Brėžiniai: cecho elektros tinklo schema; magistralinio ir skirstomojo šynolaidžių bei kitų aukštosios ir žemosios įtampų tinklo planas. Trumpas darbo aprašas. Cecho įrenginių specifikacija. Metodinių nurodymų specifikacija. Mechaninio - surinkimo cecho skaičiuojamosios apkrovos. Cechinių transformatorinių pastočių galia ir kiekis. Cecho elektros tinklo planas. Skaityti daugiau
Įmonių ilgalaikis turtas ir jo finansavimasĮmonių ilgalaikis turtas ir jo finansavimas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymasĮvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio laiko ir resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......