Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Įmonės kainodaros politikos formavimas: AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Pardavimų ir užimamos rinkos dalies dinamika 2003-2005 metais. Konkurentai. Tikslinis segmentas. Pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir kainos nustatymo metodas. Taikomos nuolaidos ir kiti taktiniai sprendimai. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Kaina ir prekė. Kaina ir rėmimas. Kaina ir paskirstymas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Pranašumai. Trūkumai. Grėsmės ir galimybės rinkos požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros politikos formavimas: UAB "Tele 2"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Rinkos dalis, pardavimų dinamika. Konkurentai. Tikslinis segmentas ir pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir tikslas. Nuolaidų taikymas. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Asortimento kainodara. Paskirstymo ir rėmimo įtaka kainodaros formavimui. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Stipriosios įmonės pusės. Silpnosios įmonės pusės. Grėsmės ir galimybės rinkoje. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kompiuterinė technikaĮvadas. "Combo Client" kompiuterinė programa. Spausdintuvai. Toshiba E-studio 163/203. HP Photosmart C3180 AIO. HP Deskjet F4180 AIO. Kompiuteriai. Lenovo ThinkCentre M57e. Klaviatūra. Logitech Deluxe KB 250 OEM Black USB. Kompiuteriniai tinklai. Internet. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencingumo didinimasĮvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Nesąžininga konkurencija. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Rinka. Marketingo strategija, planavimas, kontrolė. Darbuotojų kvalifikacija. Reklama. Profesionalių reklamų charakteristika. Firmos stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencingumo planas: prekyba sportine apranga ir inventoriumi UAB "Čempionas"Įvadas. Konkurencija. UAB "Čempionas". UAB "Čempionas" Konkurencingumo planas. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kuriamos reklamos internete ypatumai: "Intelektualūs produktai"Įvadas. Tyrimų eigos ir rezultatų aprašymas. Išvados. Įmonės "intelektualūs produktai" sukurtos svetainės pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: savaitraščio leidyba UAB "Aidas"Įvadas. UAB "Aidas" (savaitraštis Mažeikių mieste) vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. UAB "Žemaičių aidas" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis išskyrus ir jos apibūdinimą. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. UAB "Žemaičių aidas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Darbuotojai. Teisinė apsauga. Vadyba. savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. UAB "Aidas" kūrimosi planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Aidas" kūrimo įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kūrimas: maisto gaminimas ir pristatymas IĮ "Karališkieji pietūs"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Kontrolė. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Skaityti daugiau
Įmonės makroaplinkos analizė: viešbutis "Romantic"Įvadas. Įmonės makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: jogurto gamyba UAB "Šypsniukas"Įvadas. Aprašyti marketingo programos elementus. Kokią ir kodėl naudosime koncepciją? Kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja mūsų įmonę? Kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonę? Ištirti įmonės veiklą rinkoje. Konkurentų užimama rinkos dalis. Susegmentuoti įmonės gaminamos prekės tikslinę rinką. Kokie vartotojo elgesio faktoriai įtakos mūsų prekės pirkimui ir kodėl? Apibūdinti savo prekę. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: masažo salonas "Masažo Rojus"Praktiniai rinkodaros darbai (10). Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokia ir kodėl įmonė naudojasi orientacija. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, mikroaplinkos elementus. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, makroaplinkos elementus ir jų poveikį. Atlikti rinkos tyrimą. Susegmentuoti rinką. Parašyti tikslinę rinką. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos jūsų paslaugų pirkimui. Nurodyti prekių politiką. Apibūdinti prekės charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti prekės įpakavimo elementus. Nurodyti kokios bus panaudotos kainų reguliavimo strategijos. Nurodyti kokį ir kaip kainų nustatymo metodą taikysit paslaugai. Nubraižyti prekių pateikimo kanalą. Nurodyti pateikimo strategijas. Nurodyti prekės rėmimo strategiją. Konkurentų analizė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba UAB "Stilija"UAB "Stilija" veiklos sritis: trikotažinių viršutinių drabužių siuvimas. Įvadas. UAB "Stilija" charakteristika. Marketingo skyrius veikloje. Marketingo programa. Marketingo programos elementai. Kainų ir kainų strategijų nustatymo metodai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rėmimas. Rėmimo veiksniai. Rėmimo biudžetas. Rėmimo strategija. Paskirstymo kanalai. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis UAB "Tobis"Įvadas. Pagrindinė įmonės veikla - didmeninė prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis ir serviso įranga. UAB "Tobis" – Lietuvos Autoverslininkų Asociacijos narė. Trumpas įmonės apibūdinimas. Prekybos įmonės tipas. Įmonės istorija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės perspektyvų rinkoje įvertinimas. Marketingo komplekso derinių analizė. Įmonės vietos analizė. Įmonės asortimento įvertinimas. Įmonės kainų analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: gėlių salonas IĮ "Fantazija""Fantazija": D. Vieselitės individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. Rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 2 metams. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Senoji troba"Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: odos gaminiai UAB "Odivela"Įvadas. UAB "Odivela" veikla. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Prekės rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: proginių rūbų gamyba UAB "Žiedas"Marketingo veiklos planas. Gaminama produkcija — proginiai rūbai: moteriškos vestuvinės suknelės, vyriški švarkai, vyriškos kelnės. Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo koncepcija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentai. Pardavimo vietos. Pardavimo pagalbininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Įtakojimas. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentų analizė rinkoje. Konkurentų išsidėstymas geografiniu principu. Įmonės "Žiedas" rinkos segmentavimas demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Vartotojų elgesio išorės ir vidaus faktoriai, turintys įtakos prekės pirkimui. Prekių charakteristikos kiekviename prekės lygmenyje. Kainos nustatymo tikslas. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės analizė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: turizmo agentūra UAB "Mūsų odisėja"UAB "Mūsų odisėja" aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Pardavimo pagalbininkai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Patrauklus rinkos segmentas. SSGG analizė. Marketingo sprendimai. Prekė. Išsamus prekės aprašas. Prekės charakteristikų aprašas. Kaina. Kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalų struktūra. Paskirstymo būdai. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės misijos ir vizijos analizė: UAB "Lintel"Įvadas. Apie įmonę. Istorija. UAB "Lintel" misija ir vizija. UAB "Lintel" vertybės. Kokybės valdymas. Darbuotojai. Informacijos ir paslaugų centrai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės mokesčių analizė: UAB "Vilkijos duona"Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Dislokacijos vieta. Ilgalaikis turtas. Darbuotojų skaičius, pareigybės, mėnesio atlyginimai. Pirkimų apimtys. Pardavimų apimtys. Ikimokestinis įmonės pelnas. Mokesčių ir įmokų skaičiavimas bei analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Priskaitymai socialiniam draudimui. Įmokos sveikatos draudimui. Įmokos į garantinį fondą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamo turto mokestis. Žemės mokestis. Komunaliniai mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
......