Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Įmonės charakteristika ir dokumentai: Lietuvos viešojo administravimo institutasĮvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai: Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl konferencijos atidėjimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "ABCBANKAS"Įvadas. Teorinė dalis. Akcinės bendrovės "ABCBANKAS" charakteristika (1 lentelė). Praktinė dalis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacinis laiškas dėl reklamos vadybininko pareigų. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl Algirdo Šniokos priėmimo į darbą. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl kambario rezervavimo. Įgaliojimas dėl reklaminio stendo kūrimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Pagrindinio kompiuterio patikrinimo aktas. Dokumentų perdavimo aktas. 2007 metų dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Darbo tikslas: tobulinti žinias, išmokti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus. Įmonės charakteristika. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Konsultanto pareigybės nuostatai. Garantinis raštas dėl išankstinio bilietų rezervavimo. Įgaliojimas dėl kompiuterių perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas" (2)Įvadas. Teorinė dalis. Uždarosios draudimo bendrovės "Lietuvos draudimas" charakteristika. Praktinė dalis. Uždarosios draudimo bendrovės "Lietuvos draudimas" dokumentų sąrašas. Prašymai (2). Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Buhalterės pareigybės nuostatai. Garantinis raštas dėl apmokėjimo už prisijungimą prie duomenų bazės. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Tarybos posėdžio protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Priedai (2 psl.). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Mirtos bankas"Įvadas. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterinės technikos nurašymo aktas. Perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Vakarų Bankas"Įvadas. Bendrovės charakteristika. Dokumentų pavyzdžiai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų aktas: Materialinių vertybių nurašymo aktas, bylų perdavimo ir perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Žvaigždės bankas"Įvadas. Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" charakteristika. Įmonės duomenys. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5). Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" organizacinė struktūra. Dokumentų registrų sąrašas. Europass gyvenimo aprašymas. Susirinkimo darbuotojų sąrašas. Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" personalas. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: baldų prekybos UAB "Audėjas"Įvadas. UAB "Audėjas" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Anželos Kulienės nemokamų atostogų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie darbą. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Išvada. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: bankininkystės paslaugos AB "Vikra"AB "Vikra" charakteristika ir veiklos dokumentai. Įvadas. Teorinė dalis. AB "Vikra" charakteristika. Juridinis statusas. Struktūra. Personalo valdymas. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Pasirinktos organizacijos veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Pasirinktos organizacijos dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Dokumentų registravimas. Dokumentacijos planas. Organizacijos archyvas. Praktinė dalis. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Raštas dėl informacijos suteikimo. Raštas dėl kambario rezervavimo. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5 lentelės). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: plastikinių langų gaminimas UAB "Fauga"Įvadas. Įmonės "Kauno Fauga" charakteristika. Juridinis statusas.Organizacijos dydis. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Rengiami veiklos dokumentai. Dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojas (-ai) rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės archyvas. Pasiūlymai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Europass cv. Įsakymas dėl Karolinos Strikovaitės mokymosi atostogų. Įsakymas dėl Aleksi Mezvrishvili atleidimo iš darbo. Dėl bendradarbiavimo. Įgaliojimas dėl kortelės atsiėmimo. Pažyma apie kazimiero petkaus vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija dėl administratorės pareigų. Akcininkų posėdžio protokolas. Buhalterinių dokumentų perdavimo-perėmimo aktas. Mažaverčio inventoriaus nurašymo aktas. 2007 metų dokumentacijos planas. UAB "Kauno Fauga" administracijos nuostatai. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: prekyba kompiuteriais IĮ "Matrix"Įvadas. IĮ "Matrix" charakteristika. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Garantinis raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų posėdžio protokolas. Materialinių vertybių panaudojimas. Pardavimo bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimas. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Draudikas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Draudikas" charakteristika. Įmonės "Draudikas" veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Garantinis raštas. Kvietimas. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas nurašymo aktas. Bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "IT Logistika"Įvadas. UAB "IT Logistika" charakteristika. Fizinio asmens prašymas dėl darbo. Fizinio asmens prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Vyriausybės buhalterės pareiginiai nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Garantinis raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Bylų perdavimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta"Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje įmonėje. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės archyvas. Kokybiškai rengiamų ir tvarkomų veiklos dokumentų ekonominė svarba ir nauda. Kita svarbi informacija. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl išleidimo kasmetinių atostogų. Finansininko pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl bilietų rezervavimo. Komercinis pasiūlymas. Dėl kvietimo atvykti. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Statybinių medžiagų nurašymo aktas. Apskaitos dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Žuvėdra"Įmonės charakteristika. Priedai: Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Apskaitos blankų perdavimo aktas. Kompiuterio nurašymo aktas. Gyvenimo aprašymas. Aiškinamasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika: AB "Mažeikių nafta"Įmonės charakteristika. Organizacijos tikslai. Technologijos ir personalas. tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Ekonominiai. Technologiniai. Socialiniai. Politiniai. Ekologiniai. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika: AB "Rokiškio sūris"AB "Rokiškio sūris" charakteristika. AB "Rokiškio sūris" konkurentų analizė. Tikslinio rinkos segmento charakterizavimas. Bendrovės "Rokiškio sūris" pozicionavimo strategija. AB "Rokiškio sūris" vykdomos kainodaros strategijos ir taktikos analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainos nustatymo metodas. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" SSGG analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros strateginių sprendimų pasiūlymas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika: finansinės paslaugosĮvadas. Namų darbo tikslas - įtvirtinti įstaigų ūkio, žmonių saugos ir ergonomikos, verslo pagrindų ir kitų dėstytų dalykų teorines žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, susijusius su įstaigų ūkio sukūrimu. Savos steigiamos įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įstaigos ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Apšvietimas. Mikroklimatas. Triukšmas. Baldų ir įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Statinių priežiūra. Signalizacija. Priešgaisrinė sauga. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika: prekyba automobilių dalimisTrumpa įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Pagrindinė veikla. Įvaizdžio kūrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (Vadybininko pareiginiai nuostatai). Skaityti daugiau
Įmonės dokumentai: AB "Saulė"Teorinė dalis. Sutartis ir kontraktas. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl pažymos išdavimo ankstesnėje darbovietėje (surašytas ranka). Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl vardas ir pavardė nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas papildomo finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas. Skaityti daugiau
......