Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Įmonės analizė: siuvimo įmonėĮvadas. Bendra įmonės charakteristika. Gamybos paruošimo ir sukirpimo barų aprašymas. Siuvimo cecho aprašymas. Gatavos produkcijos kokybės kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: skydinių baldų gamyba UAB "Tošva"Bendrovė ir jos aprašymas. Įmonės SSGG (SWOT) analizė. UAB "Tošva" operatyvinis valdymas. UAB "Tošva" pardavimai ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: viešbutis UAB "Nidus"Įvadas. Darbo tikslas: surinkti informaciją apie įmonę, nustatyti jos veiklos privalumus ir trūkumus parengiant SWOT analizę. Verslo aplinkos įvertinimas. "Nidus" įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. UAB "Nidus" SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Nidus" gaminių vartotojų segmentavimas. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos analizė UAB "Ratai"Įvadas. Mūsų darbo tikslas – teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje. UAB "Ratai" 4 komplekso elementai. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas ir personalo duomenų bazės kūrimas MS Access 2007 programoje: IĮ "Torega"Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Personalo duomenų bazės MS Access 2007 programoje kūrimas. Duomenų bazės sukūrimas. Ryšiai tarp DB lentelių. Formų kūrimas. ataskaitų kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: AB "Lietuvos telekomas""Lietuvos Telekomo" charakteristika. Veiklos kryptys. "Lietuvos Telekomo" vidinė aplinka. Darbuotojai. "Lietuvos Telekomo" vertybės. Švietimas, informacinė visuomenė. Rėmė vietos bendruomenes. Socialiniai projektai. Sportas. Misija. Vizija. "Lietuvos Telekomo" veiklos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. "Lietuvos Telekomo" makroaplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija"AB "Lietuvos energija" apžvalga. AB "Lietuvos energija" įkūrimas. Teritorinis išsidėstymas. Personalas. Valdymo organai. Įmonės veikla. Perdavimo tinklo priežiūra ir plėtra. Dispečerinis valdymas. Prekyba elektros energija. Operatyvus tinklo valdymas. Sisteminių paslaugų tiekimas. Pasirinkimo motyvacija. AB "Lietuvos energija" valdymo organizacinė struktūra. Kokius sprendimus priima ir kas sprendžia. Sprendimų priėmimo metodai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: elektrotechnikos, nuotolinių ryšių ir inžinerinių sistemų projektavimas UAB "Limatika"Bendra įmonės charakteristika. Inžinerinė firma "Limatika". Įmonės veikla. Firmos kvalifikacija. Firmos privalumai. Tiekiamos paslaugos. Bendrovės kokybės valdymo sistema. Gamintojų tiekiamo produkto kokybės kontrolė. Gamyba ir kokybės kontrolė. Bendrijos vadovybės ir specialistų dalyvaujančių projektavimo procese įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Projektavimo organizavimas. Bendrijos kokybės valdymo sistema. Darbų apsauga. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Evakuacijos keliai, priešgaisrinė ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatai. UAB "Limatika" komisijos uždaviniai ir jos narių teisės. Darbo pobūdis. Montavimas. Valdymo struktūra. Valdymo lygis. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: kartono žaliavos gamyba AB "Klaipėdos kartonas"Įvadas. Veiksniai, kurie įtakoja AB "Klaipėdos kartonas" įmonės įvairių vartotojų prekių skirtumą. AB "Klaipėdos kartonas" įmonės makroaplinkos pokyčių įtaka įmonės veiklai AB "Klaipėdos kartonas" gamybinės paskirties prekės pasirinkto rinkos segmento įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: kepykla UAB "Prienų duona"Prekybos rinkodaros namų rašto darbas. Įvadas. UAB "Prienų duona". Darbuotojai. Dydis. UAB "Prienų duona" prekių asortimentas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Valdymo struktūra. UAB "Prienų duona" SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: maisto priekių parduotuvė UAB "Pašvaistė"Įvadas. Įmonės charakteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos užduoties aplinka. Organizacijos bendroji aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto valdymas ir statybos paslaugos UAB "Vėtrūna"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: prekyba UAB "VP Market"Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo režimas. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai. Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai). Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose formos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės apskaita: UAB "Statybinės medžiagos"Savarankiško darbo užduotis. Ūkinės veiklos operacijų bendras žurnalas. Ūkinės veiklos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. PVM sąskaita - faktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės apskaitos kompiuterizavimas: A. Černienės IĮĮvadas. Trumpa informacija apie projektą. Detalus projekto apibūdinimas. Projekto trukmė. Projekto vykdytojai. Projekto tikslai ir uždaviniai. Numatomi projekto įgyvendinimo metodai. Numatomi projekto rezultatai, poveikis. Detalus projekto vykdymo grafikas. Partneriai, rėmėjai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Programinės įrangos kainos nustatymas. Biudžetas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės apskaitos sistema: UAB "Šarvas"UAB "Šarvas" pristatymas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Bendrasis žurnalas. Atsargos. Papildomos ataskaitos. Atsiskaitymai. Kasa ir bankas. Pirkimai. Užsakymai. Pardavimai. Ilgalaikis turtas. Prekybos salė. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento analizė: draudimo bendrovė "Baltikums draudimas"Įvadas. Prekės (paslaugos) ir asortimento samprata. Prekės (paslaugos) samprata Prekių (paslaugų) asortimento samprata. Draudimo bendrovė "Baltikums draudimas". Draudimo bendrovės "Baltikums draudimas" asortimento analizė. Būtinosios medicininės pagalbos išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos kelionėse į užsienį išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos užsienio piliečiams Lietuvoje išlaidų draudimas. Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) profesinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas (KASKO). Turto draudimas. Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas. Gyventojų asmeninio turto draudimas. Gyventojų pastatų (butų) draudimas. Neįvykusios kelionės draudimas. Keleivių draudimas. Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas. Skaityti daugiau
Įmonės atsargos ir sandėlių ūkisĮvadas. Medžiagų atsargos. Medžiagų atsargų paskirtis. Optimalaus atsargų dydžio nustatymas. Atsargų normų pavidalai. Materialinių išteklių atsargų normų rūšys. Transporto atsarga. Paruošiamoji atsarga. Einamoji atsarga. Draustinė atsarga. Optimalus užsakymo dydis. Medžiagų sandėliavimas. Skaityti daugiau
Įmonės bankroto procedūrinis modelis ir jo taikymo praktika konkrečioje įmonėjeĮvadas. Teorinė dalis. Bankroto samprata. Bankroto sąvoka. Nemoki įmonė. Bankroto priežastys. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto iškėlimo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Bankroto prognozavimas. Altmano modelis. Dambolena ir Shulmano patobulintas Z modelis. Fulmerio modelis. Springate modelis. Vertinimo regresijos modelis. Praktinė dalis. Bankroto įmonės Lietuvoje. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas (2)Įvadas. Teorinė dalis. Institucija – LAD. Bylų nomenklatūros samprata. Nomenklatūros rengimo tvarka. Nomenklatūros turinys. Bylos samprata. Bylų formavimo principai. Bylų įforminimo taisyklės. Bylų saugojimas. Dokumentų naikinimas. Išvados. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
......