Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (3)Įvadas. Ilgalaikis turtas, jo finansinė apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto vertės, nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidevėjimo norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinė vertė po 4 metų pagal dvigubai mažėjančio balanso metodą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai taikyti šiame darbe. Tiesinis metodas. Dvigubai mažėjančio balanso metodas. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikis nedarbo lygis (nuo darbo jėgos)Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dinamikos eilutės lygiai. Prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgasis balsis [i]Balsių apibrėžimas. Balsio [i] apibrėžimas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Tarties klaidos. Spektrogramos ir oscilogramos analizė. Skaityti daugiau
IliuzijosPranešimas psichologijos paskaitai apie iliuzijas. Intensyvus smegenų darbas. Ką matome, o ką suvokiame. Praktinė iliuzijų reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Images of Lithuania poster projectDarbas anglų kalba apie Lietuvos įvaizdį. Our intended audience. Traditional images. Modern images. Conclusion. Skaityti daugiau
Imanuelio Kanto etikaImanuelio Kanto svarstymai apie laimę, laisvę, gerą valią. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (3)Vietoj įžangos. Pagrindiniai Imanuelio Kanto filosofijos bruožai. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (7)Įvadas. Imanuelis Kantas (Immanuel Kant) 1724-1804. Ar Kantas buvo lietuvis? Kantas ir lietuviška visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė ir dokumentų rinkinys: UAB "Kaitra"Teorinė dalis. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Praktinė dalis. Priedai. Pažyma apie gautas pajamas. Rekomendacija. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo. Bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Aktas dėl inventoriaus nurašymo. Darbuotojų posėdžio protokolas. Atsakomasis raštas. Iniciatyvinis raštas. Pareiginiai nuostatai. Įsakymų blankas. Įmonės siunčiamųjų ir rengiamųjų dokumentų blankas. Gyvenimo aprašymas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: "Apple pramogų parkas"Įmonės analizė. Įmonės tikslai. Įmonės reklama, rėmimas. Reklamos tipai. Įmonės konkurentai. Klientai. Kainodara. Biudžetas. "Apple pramogų parko" šūkis. Reklamos tikslas. Kiti reklamos būdai. SWOT analizė. "Apple" pramogų parko logotipas. Radijo reklama. TV reklama. Reklamos kainų TV kanaluose dinamika paros transliacijų metu. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: biliardo klubas "Psycho"Verslo idėja. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: buitinių atliekų išvežimas UAB "Panevėžio kiemas"Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Įmonės veiklos efektyvumų vertinančių rodiklių sistema. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: elektroninės produkcijos prekyba UAB "Elektros įranga"Įvadas. Įmonės veikla ir istorija. Įmonės specializacija. Valdymo struktūra. Darbo organizavimas. Personalo darbo paskirstymas. Privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: elektros paslaugų įmonė UAB "Liumenas"Įvadas. Elektros paslaugų įmonė. Įmonės tipas ir istorija. Įmonės atliekami darbai. Reikalavimai kuriuos turi atitikti elektros paslaugų įmonė. Darbuotojų skaičius. Apmokėjimo bei skatinimo tvarka. Klientų paieškos būdai. Įmonės įvaizdis ir jo formavimo būdai. Teikiamų paslaugų kainų nustatymo būdai. Konkursams rengiamos dokumentacijos sudėtis ir reikalavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: langų, durų ir fasado elementų gamyba UAB "Langitas"Įvadas. Įmonės tikslų įgyvendinimo etapai. Įmonės aprašymas. Tikslų nustatymas. Problemos formulavimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Naujo darbuotojo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Konkuravimo strategijos sukūrimo etapai. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: Mažeikių Sodų vidurinė mokyklaĮmonės pavadinimas, veiklos forma, vieta, veiklos pobūdis. Mokyklos istorijos apžvalga. Mokyklos valdymas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naftos produktų perpylimas, saugojimas AB "Klaipėdos nafta"Veikla ir paslaugos. AB "Klaipėdos nafta" pagrindinės veiklos sritys. Ekologija. Terminalo charakteristika. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: parduotuvė XL "Norfa"Įvadas. Prekybos įmonės Alytaus XL "Norfa" pristatymas. Įmonės aplinka ir sąlygos prekių pristatymui. Parduotuvės išplanavimas. Įmonės darbuotojai. Parduotuvės įrenginiai. Patalpų ir prekių priežiūra. Prekių sandėliavimas, priėmimas. Tiekėjai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: popieriaus gaminiai UAB "Sąsiuviniai"Įvadas. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: prekyba statybos medžiagomis ir žemės ūkio technika AB "Lytagra"Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Tikslai. Strateginiai tikslai. AB "Lytagra" struktūriniai padaliniai. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė - socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Palyginamoji konkurencinių įmonių analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Skaityti daugiau
......