Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Idealus mokytojasĮvadas. Mokytojo samprata. Būtinos mokytojo savybės. Teigiamo klimato kūrimas klasėje. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties terminaiIeškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Pavyzdys. Skaityti daugiau
IeškinysĮvadas. Ieškinio elementai. Ieškinio keitimas. Ieškinio tinkamo įgyvendinimo sąlygos. 85 straipsnis. Ieškinio suma. Išnašos. Skaityti daugiau
ĮgūdžiaiĮgūdžio sąvoka. Įgūdžio formavimosi dėsningumai. Įgūdžio formavimosi etapai. Įgūdžių rūšys. Įgūdžių sąveika. Būtinos sėkmingo formavimosi sąlygos. Skaityti daugiau
II periodo spąstiškumo lygio Bobath'o metodikos situacijos analizėSituacija. Tikslai. Raumenų jėgos vertinimas. Kineziterapijos programa. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinė, psichinė, psichosocialinė raidaĮvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bruožai. Trimečių bruožai. Keturmečių bruožai. Penkiamečių bruožai. Pagrindiniai veiksniai įtakojantis ikimokyklinuko emocinę, psichinę, psichosocialinę raidą. Emocinė raida. Psichinė raida. Psichosocialinė raida. Išvados. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio ugdymo kaita XX amžiujeIkimokyklinio ugdymo kaita XX amžiuje. Ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių auklėtinių skaičius. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Išvados. Skaityti daugiau
Ikimokyklinis ugdymasKnygų, mokslinių straipsnių, ugdymo metodikų analizė. Grabauskienė A. "Vaikų darbinės veiklos organizavimas ikimokyklinėse įstaigose". G. Campbell R. "5 vaikų meilės kalbos". Kendall F. "Ypatingi tėvai - ypatingi vaikai". Fizinis vaikų ugdymas. Protinis vaikų ugdymas. Dorovinis vaikų ugdymas. Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits. Straipsnio "Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits" ("Vaiko sveikų higienos įpročių mokymas") analizė. Separation Anxiety. Straipsnio "Separation Anxiety" ("Išsiskyrimo nerimas") analizė. Your Child's Intelligence Type. Straipsnio "Your Child's Intelligence Type" ("Tavo vaiko intelekto tipas") analizė. Iš žurnalo "Child education" straipsnių analizės. Skaityti daugiau
Ikimokyklinis ugdymas (3)Įžanga. Ikimokyklinuko kultūringo elgesio ugdymas principų pagalba. Auklėjimo stiliaus įtaka ikimokyklinuko kultūringam elgesiui. Savitarna, savitvarka ir savimoka. Išvados. Skaityti daugiau
Ikimokyklinis ugdymas šiandienĮvadas. Ikimokyklinio ugdymo kaitos bruožai. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Meno įtaka ikimokyklinukui. Žiniasklaidos įtaka vaikui. Išvados. Skaityti daugiau
IkonaŽodžio "ikona" reikšmė ir kilmė. Ikona kaip dvasinis ženklas. Ikonoje vaizduojamų figūrų ypatybės. Spalvos ikonoje. Religinė ikonos reikšmė. Šio darbo tikslas – kaip supratau ir vertinu Bronės Gudaitytės straipsnį "Ikona kaip žodis". Čia pateikiama daug ir išsamios informacijos, kuri mus supažindina su pačia ikona jos reikšme, tapymo būdais, pagaliau kaip ją reikia suprasti ir įvertinti. Skaityti daugiau
Ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelisIlgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis. B koeficientas. B koeficiento ryšiai su akcijų kainomis. Vertybinių popierių reitingas ir obligacijų įvertinimas. Akcijų įvertinimas. Investicinių projektų įvertinimo būdai ir jų analizė. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto auditas: AB "Autoera"Įvadas. Audito etapai. Audito tikslai. AB "Autoera" charakteristika. Audito programa. Balanso rodiklių analizė. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (5). Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaičiavimasApskaitos individualus darbas: ilgalaikio turto apskaičiavimas įvairiais metodais. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Produkcijos metodu [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Dvigubu (mažėjančios vertės metodu) [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Tiesiniu metodu[3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Metų skaičiaus metodu [3 proc.]. Įvertinti parduotų atsargų savikainą 4 metodais Prekės A likutis laikotarpio pradžiai 500 vnt., vieneto kaina - 32 Lt, 16 000 Lt sumai. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto finansavimo parinkimas kelių transporto įmonėje ir vežimo paslaugų apmokestinimas PVMTeorija. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Praktika. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvada. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. pagrindinės sąvokos. Vežimo paslaugų suteikimo vieta. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Kai paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas. Kai prekių tiekimas (paslaugų tiekimas) nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM neskaičiuojamas). Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita-faktūra. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo kelių transporto įmonėje parinkimasLizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Lizingas nuomininko apskaitoje (užduoties nr. 15). Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Finansinio ir veiklos nuomos lizingo palyginimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos skaičiavimaiĮvadas. Įmonės turtas patalpų vertė. Pilnoji pradinė įrengimų vertė. IT struktūra procentais. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimai. Įrengimų nusidėvėjimo sumos skaičiavimai, pagal dvigubai mažėjančio likučio (balanso) metodą. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo metodų esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto struktūra: AB "Linas Agro"Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su ilgalaikio turto samprata ir jo struktūra AB "Linas Agro" įmonėje. Įmonės ilgalaikio turto struktūra. Ilgalaikio turto esmė ir jo klasifikacija. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto struktūra akcinėje bendrovėje "Linas Agro". Trumpas AB "Linas Agro" veiklos aprašymas. AB "Linas Agro" ilgalaikio turto struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimasĮvadas. Apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnosios, pradinės vertės apskaičiavimas. IT vertės ir metinės nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. IT struktūros nustatymas procentais. Įrengimų likutinės vertės apskaičiavimas. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (2)Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vertė. Pastatų vertė. Įrengimai pilnąją, pradinę vertę. Ilgalaikio turto (it) vertė bei metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrenginių nusidėvėjimas. Tiesinis arba proporcingas nusidėvėjimo būdas. Dvigubai mažėjančio arba balanso likučio metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Amortizaciniai atskaitymai. Išvados. Skaityti daugiau
......