Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Gruntų mechanika (4)Teorinė dalis: Įtempimai nuo paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. 2 užduotis: Apskaičiuoti įtempimų horizontaliąją komponentę σx horizontaliame pjūvyje. 3 užduotis: Nubraižyti įtempimų vertikaliosios komponentės σz vertikaliame pjūvyje ir horizontaliosios komponentės σx horizontaliame pjūvyje diagramas. Skaityti daugiau
Gruntų mechanika (5)Smėlinio grunto sudėties ir būvio rodiklių skaičiavimas. Molinio grunto sudėties ir būvio rodiklių skaičiavimas. Normaliniai ir skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Grunto įtempimų skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gruntų mechanika (6)Namų darbas 1. Pagrindo įtempimų skaičiavimas. Kampinių taškų metodu apskaičiuoju įtempimų vertikaliąją komponentę. Nubraižyti įtempimų vertikaliosios komponentės diagramą. Namų darbas 2. Pagrindo stiprumo skaičiavimas. Pagrindo takumo riba. Pagrindo ribinis stiprumas. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Skaičiuoju pagrindo takumo ribą R. Skaičiuoju skaičiuotinį pagrindo stiprumą. Skaičiuoju ribinį pagrindo stprumą Ru. Namų darbas 3. "Pamato nusedžių skaičiavimas sumavimo metodu". Sumavimo metodas. Užduotis: sumavimo metodu apskaičiuoti apkrauto ploto vidurinio taško nuosėdį. Teorija. Sprendimas. Priedai (2 dwg bylos. 2 Excel bylos). Skaityti daugiau
Grupės organizacijoje: grupės ir grupinių sprendimų priėmimasĮvadas. Tikslas – išanalizuoti grupes kaip organizacinės elgsenos elementą. Grupių apibrėžimas ir skirstymas. Grupių skirstymas. Grupių susidarymo priežastys. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupinio elgesio ypatybės. Išvados. Grupiniai sprendimai. Grupinio ir individualaus sprendimų. palyginimas. Grupinis sprendimų priėmimas. Grupinis mąstymas ir grupinis pokytis. Grupinių sprendimų parengimo būdai. Apibendrinimas. Praktinė taikomoji dalis. Problemos sprendimas, naudojant Šešių skrybėlių metodą. B. Dyck problemos sprendimas Šešių skrybėlių metodu. Individualaus ir kolektyvinio sprendimo procesų rezultatų palyginimas (seminaro užduotis). Apibendrinimas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Grupinė veikla, kaip efektyvių sprendimų prielaidaĮvadas. Grupės ir grupinės veiklos sampratos kompleksiškumas. Grupės ir komandos sampratų erdvė. Grupinis darbas ir grupinė veikla. Grupės efektyvumas ir jį lemiantys veiksmai. Grupės tikslas. Grupės struktūra. Efektyvios grupės veiklos charakteristikos. Grupės vadovo rolė ir sprendimo priėmimo strategija. Sprendimų priėmimo, atliekant grupinę veiklą, ypatumai. Sprendimų priėmimo procesas. Efektyvūs sprendimai grupėje. Sprendimo priėmimo grupėje strategijos. Organizavimo ir planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Veiksniai, trukdantys grupėms priimti efektyvius sprendimus. Grupinės veiklos ypatumų organizacijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Grussverhalten in Verschiedenen KulturenDarbas vokiečių kalba. Pasisveikinimai. Neverbalinė komunikacja. Einleitung. Non - verbale Kommunikation. Gruß und die Grußformen. "Contact Cultures". "Non-contact Cultures". Begrüßungsformen in Amerika. Japan und China. Indien. Arabische Kulturen. Geschenk als Gruß Geste. Augengruß und Lächeln zum Gruß. Wahl der Grußformen. Wie wird in Litauen gegrüßt. "Hitlergruß". Schlusswort. Skaityti daugiau
Gruzijos konstitucijos analizėĮvadas. Gruzijos Konstitucijos rūšis. Gruzijos Konstitucijos struktūrą. Konstitucijos tekstas ir reali situacija šalyje. Išvados. Skaityti daugiau
Guminių ir plastikinių gaminių duomenų analizėTikimybių teorija ir matematinė statistika. Įvadas. Tikslas yra atlikti gamybinių ir plastikinių gaminių duomenų aprašomąją analizę ir statistinę analizę. Grafinė analizė ir aprašomoji statistika. Metinių duomenų gavimas. Metinių augimo tempų gavimas. Metinių augimo tempų grafikai procentais ir tendencijos. Ketvirtinių augimo tempų grafikai procentais ir jų tendencijos. Ketvirtiniai lygio duomenys ir tendencijos. Metinių ir ketvirtinių duomenų augimo tempų tendencijos. Ketvirtinių lygio duomenų ir augimo tempų tendencijos. Padėties ir sklaidos chrakteristikos. Histograma. Koreliacijos ir regresijos analizės. Koreliacija. Regresija. Išvados. Skaityti daugiau
Gustavas KlimtasGustavo Klimto gyvenimas. Gustavo Klimto darbai. Vienas garsiausių Gustavo Klimto darbų – "Bučinys". Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Gvazdikas (Dianthus)Gvazdikas. Mokslinė gvazdikų klasifikacija. Gvazdikų auginimo sąlygos. Daugiamečių gvazdikų. Vienmečių gvazdikų. Lietuvoje augantys gvazdikai. Keletas gvazdikų auginimo dirvose pavyzdžių. Kaip paruošti dirvą sodinimui pavasarį ir rudenį. Vienmečių gėlynų priežiūra. Daugiamečių gėlynų priežiūra. Gvazdikų paruošimas žiemojimui. Gvazdikų ligos, ir kaip jas gydyti. Tręšimo rekomendacija. Skaityti daugiau
H. Murakami "Dance dance dance"Darbas anglų kalba. Haruki Murakami knyga "Dance, Dance, Dance". Dešimties minučių kalba apie knygą ir autorių. Skaityti daugiau
H. Radauskas. Rinkinys "Strėlė danguje"Henriko Radausko meniškumas eilėraščių rinkinyje "Strėlė danguje". Bendrieji tikslai, uždaviniai. Pasirinktų eilėraščių citatų nagrinėjimas. "Pavasaris". "Paprastos dainos". "Bronzinio Orfėjaus daina". "Atradimai". "Poetai arba Katastrofa". "Strėlė danguje". "Jūrininko iškeliavimas". "Mergaitė bėga į mišką". "Šventė parke". "Gėlė ir Vėjas". Lyginamoji analizė. Išvada. Skaityti daugiau
H.K. Andersenas "Kiauliaganys""Interviu" su H.K. Anderseno pasakos "Kiauliaganys" pagrindiniu personažu. Skaityti daugiau
Hairstyles and body decorationsProjektinis darbas anglų kalba apie plaukų stilių. Darbas iliustruotas nuoraukomis. Skaityti daugiau
Hamiltono ciklaiUždavinio sąlyga: Studentai prieš mokslo metų pradžią sumanė pakeliauti po Lietuvos įžymias ir gražias vietas. Jie norėtų aplankyti šias vietas: Kryžių kalną, Zoologijos sodą, Grūto parką, Gedimino pilį ir Lietuvos pajūrį Palangą. Tačiau jie nori, kad šios kelionės išlaidos būtų minimaliausios, todėl jiems svarbu sudaryti tinkamą maršrutą, aplankant kiekviename mieste esantį objektą ir grįžti atgal į Šiaulius. Išvykimo vieta būtų Šiaulių miestas. Studentai keliautų vienu automobiliu, kuris 100 km suvartoja 10 litrų kuro, žinant kad šiai dienai kuro kaina siekia – 3.58 lt/l. Naudodamiesi algoritmais apskaičiuosime, kuriuo maršrutu studentai aplankys norimas vietas pigiausiai. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Hamiltono ciklai: UAB "Geralda"Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Ciklai apskaičiuoti pagal jėgos algoritmą. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Hamiltono ciklai. Prekių pristatymo į parduotuves optimaliausias kelias: UAB "Celestina"Sąlyga. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinas artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Hamiltono ciklasHamiltono ciklas. Duomenys. Remiantis 1 lentele nubraižytas svorinis grafas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Pirmas algoritmas. Antras algoritmas – artimiausio miesto algoritmas. Trečias algoritmas – kartotinis artimiausio miesto algoritmas. Ciklas nuo B viršūnės. Ciklas nuo C viršūnės. Ciklas nuo D viršūnės. Ciklas nuo E viršūnės. Jėgos algoritmas. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizėĮvadas. Užduotis. Harmoninės srovės grandinės tyrimo metodai. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (7)Sudaroma užduoties grandyno schema. Pertvarkomas nubraižytas grandynas, jam pritaikomas I ir II Kierchhofo dėsniai. Grandyno elementų kompleksiniai parametrai. Grandynas su kompleksiniais dydžiais. Kontūrinių srovių metodas. Išgaunamos akimirkinės reikšmės. Pagal I Kirchhofo dėsnį lygtį mazgo srovių vektorinė diagrama. Viso užduoties grandyno sujungimo taškų kompleksinių įtampų atžvilgiu 4–tojo mazgo vektorinė topografinė diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
......