Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Gyvenamojo pastato statyba erdvinio modeliavimo pagalbaĮvadas. Pamatai. Garažas. Pirmas – trečias aukštai. Ketvirtas aukštas. Laiptinės. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Gyvenamosios patalpos nuomaĮvadas. Sutartis: Birštono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenimo ciklo papročiai: tradicijų kaitaĮvadas. Krikštynos. Mūsų protėvių krikštynų papročiai. Krikštynų papročiai šiais laikais ir jų palyginimas su protėvių papročiais. Išvados. Vestuvės. Įžanga. Senų laikų vestuvių papročiai. Šių laikų vestuvių papročiai. Palyginimas ir išvados. Laidotuvės. Įžanga. Laidotuvių papročiai. Senųjų laidotuvių papročių palyginimas su dabartiniais ir išvados. Baigiamasis žodis. Skaityti daugiau
Gyvenimo esmėPasaulio pažinimas, Gyvenimo esmės supratimas visuomenėje, Žmogaus dvasiniai ir materialiniai poreikiai. Skaityti daugiau
Gyvenimo kokybėĮvadas į gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės sąvokos istorija. Gyvenimo kokybės sąvoka. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų medicinoje priežastys. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų instrumentai ir metodikos. Bendriniai (generiniai) instrumentai. Specifiniai instrumentai. Specifiniai sričiai instrumentai. Naudos Gyvenimo kokybės (GK) instrumentai. Individualizuoti GK tyrimo instrumentai. Tyrėjo ir tiriamojo vaidmuo bei instrumento parinkimas. Gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje. Gyvenimo kokybės tyrimų praktinė reikšmė ir perspektyvos. Skaityti daugiau
Gyvenimo kokybės sudedamosios dalys ir jų vertinimo ypatumaiGyvenimo kokybės sąvoka. Kriterijai - objektyvūs, subjektyvūs. Gyvenimo kokybės modelis. Gyvenimo kokybės indeksas, jo apskaičiavimas. Antrojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalga. Skaityti daugiau
Gyventojų kreditavimasĮvadas. Kreditų gyventojams suteikimo ir grąžinimo tvarka. Dokumentai, reikalingi kreditui gauti. Paskolos grąžinimo tvarka ir kontrolė. Gyventojams teikiami kreditai. Paskolos gyvenamojo būsto įsigijimui, statybai ir rekonstrukcijai. Lengvatinės paskolos būstui įsigyti. Vartotojiškos paskolos. Paskolų apdraudimas. Turto įkeitimas. Laidavimas. Garantija. Draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų mokesčiai už buto šildymąButo gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Užduotyje patekti 40 butų gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Reikia: Sugrupuoti duomenis dažnių lentelėje. Pavaizduoti dažnių lentelės duomenis grafiškai naudodami vieną iš labiausiai tinkamų diagramų. Apskaičiuoti skaitmenines charakteristikas (apskaičiuoti tris nurodytas charakteristikas). Gautus atsakymus (ir grafikus) interpretuoti. Sprendimas. Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Poslinkio charakteristikos. Koreliacija ir regresija. Duota 20 butų, kurių gyventojų skaičius ir jų mokesčiai už buto šildymą pateikti lentelėje. Raskite priklausomybės formą ir ryšio stiprumą tarp gyventojų skaičiaus ir jų mokesčių už šildymą. Regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityjeGaisras. Pagrindiniai padariniai. Pavojingi veiksniai. Veiksmai. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Gaisro dūmai. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Nudegimai ir kaip jais pasirūpinti. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojai turi. Skaityti daugiau
Gyvybės kaupiamasis draudimas: AB "Ergo Lietuva" ir AB "Bonum Publicum"Gyvybės kaupiamasis draudimas. Draudimo įmoka. Draudimo išmoka. Papildomos draudimo apsaugos. Investicinis gyvybės draudimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas" ir AB "Bonum publicum" gyvybės kaupiamojo draudimo palyginimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas". Gyvybės kaupiamasis draudimas. AB "Bonum Publicum" gyvybės kaupiamasis draudimas. Gyvybės kaupiamųjų draudimų palyginimas. Skaityti daugiau
GyvulininkystėVeisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Grynasis veisimas. Giminingas veisimas (inbridingas). Veisimas linijomis. Kryžminimas. Nustelbiamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Kuriamasis (arba selekcinis) kryžminimas. Gamybinis (arba pramoninis) kryžminimas. Kintamasis (arba rotacinis) kryžminimas. Tarprūšinis kryžminimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Raciono maistingumas. Gyvulio apetitas. Gyvulio kūno masės kitimas. Gyvulių produktyvumas. Bandos reprodukcija. Pašarų apmokėjimas. Šėrimo lygis. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija. Mėsinių vištų laikymas. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (13)Gyvulių veislės, gyvulių eksterjeras, konstitucija, eksterjeriniai taškai, įvairių gyvulių rūšių įmitimo standartai, gyvulių matavimas ir jo metodika, gyvulių kūno dalių nagrinėjimas, indeksų skaičiavimas ir eksterjerinių profilių braižymas. Tikslas. Užduotys. Darbo vieta. Kūno sudėjimo indeksai. Galvijų įmitimo standartai. Mano išmatuoto gyvulio (karvės) duomenys. Kūno sudėjimo apskaičiuoti indeksai. Kūno sudėjimo indeksai pagal pieningumą. Eksterjerinio profilio diagrama. Atsakymai į klausimus. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (14)Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Pieno produkcijos apskaita. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (16)Gyvulininkystės kontrolinis darbas. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Paukštienos gamybos technologija. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (3)Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (4)Grynasis veisimas. Pašarų įtaka kiaulienos kokybei ir apykaitos energijos (AE). Apskaičiavimas. Šėrimo įtaka skerdienos ir mėsos kokybei. Apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Vištų dedeklių ir broilerių krosai. Dėsliųjų vištų linijos ir krosai. Mėsinių vištų krosai. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (6)Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (7)Žemės ūkio gyvulių sėklinimas ir jo reikšmė gyvulininkystės vystymuisi. Veršelių iki 6mėn. amžiaus šėrimo schemos sudarymas. Ožkų produkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvulio klinikinis tyrimas (3)Žinios apie gyvulį. Registracija. Anamnesis vitae. Anamnesis morbi. Savi tyrimai. Išvaizda. Kūno temperatūra. Oda ir jos dariniai. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistemos tyrimas. Specialūs tyrimai. Laboratorinis šlapimo tyrimas. Išvada. Skaityti daugiau
Gyvulio klinikinis tyrimas (4)Žinios apie gyvulį. Registracija. Anamnesis vitae. Anamnesis morbi. Savi tyrimai. Išvaizda (habitus). Kūno temperatūra. Oda ir jos dariniai. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistemos tyrimas. Specialūs tyrimai. Išvada. Skaityti daugiau
......