Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Garo kaloriferių temperatūros reguliavimasOro – dūmų traktas. Tiriamų objektų aprašymai. Regeneratyvinis oro pašildutuvas. Koloriferiai CO – IIO. Eksperimentinis reguliuojamo objekto tyrimas. Perdavimo funkcijų sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Geriausiai objekto reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Regeneratyvinio oro pašildutuvo trikdžio atžvilgiu gauta ekslerimentinė reakcijos kreivė. Trikdžio perdavimo funkcijų sudarymas. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Geriausiai trikdžio reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Regeneratyvinio oro pašildutuvo gauta ekslerimentinė reakcijos kreivė. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Geriausiai regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Trikdžių skaičiavimas. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Tiriamo objekto valdymas. Skaityti daugiau
Garsiausi Lietuvos krepšininkaiSportinė karjera ir pasiekimai: Raimundas Čivilis, Arvydas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Rimas Kurtinaitis. Skaityti daugiau
Garsų pasaulis ir jo raiška Vinco Krėvės "Šiaudinėj pastogėj"Įvadas. Garsų semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų semantinio lauko samprata ir ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų semantinio lauko žodžiai ir žodžių junginiai: statistika ir formalioji raiška. Žodžių ir žodžių junginių registras ir vartojimo dažnumas. Kalbos dalių analizė. Daiktavardžiai. Būdvardžiai. Prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Emocinės – ekspresinės kalbos dalys. Išvados. Literatūros sąrašas (5). Skaityti daugiau
Gaubtasėkliai (2)Įvadas. Audiniai. Sėkla. Augalų dauginimasis. Dauginimasis sėklomis. Žiedynai. Žiedinio augalo vystymasis. Žiediniai, arba gaubtasėkliai, augalai ir jų klasifikacija. Gaubtasėklių prisitaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Geležinkelio eismo saugaGeležinkelio kelio pagrindiniai elementai. Geležinkelio kelio sankasa. Skirstymo kalnelis. Stoties knygos paskirtis ir sudarymas. Atsirandančios kliūtys vienkeliame ruože. Pusiau automatinė kelio blokuotė. Prekinio vagono oriniai stabdžiai. Traukinių eismo grafikas. Skaityti daugiau
Geležinkelių transporto vystymosi raidaĮvadas. Tikslas yra trumpai parašyti geležinkelių transporto sistemų vystymosi raidą nuo pirmųjų garvežių iki supergreitųjų traukinių pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Lietuvoje. Geležinkelių transporto savybės. Geležinkelių transporto privalumai. Geležinkelių transporto trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Gėlininko darbų kalendoriusĮvadas. Patalpų gėlė - fuksija. Lauko gėlė - petunija. Išvados. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės plokštės skaičiavimasDarbo tikslas: parinkti tinkamą perdangos plokštę pagal veikiančias apkrovas. Plokštės skaičiavimas PL-1. Apkrovos į plokštę. Plokštės aukštis. Skaičiavimas skersinėms jėgoms. Skaičiavimas deformacijoms. Plyšių atsivėrimo skaičiavimas. Kreivumo skaičiavimas. Plokštės įlinkio skaičiavimas. Surenkamo rygelio skaičiavimas. Rygelio matmenų parinkimas. Apkrovų variantai. Trijų angų sijai būtų. Rygelio armavimas. Rygelio skaičiavimas su nusodintos diagramos reikšmėmis. Kolonos skaičiavimas. Atsitiktinio ekscentriciteto skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomo pamato skaičiavimas. Pamato pado matmenų parinkimas. Pamato aukščio nustatymas. Pamato konfigūracijos nustatymas. Pamato armavimas. Skaityti daugiau
Gembinės sijos stiprumo skaičiavimas (2)Užduotis: apskaičiuoti brėžinyje parodytą gembinę siją. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Genealoginis medisĮvadas. Darbo tikslas – giliau pažvelgti į savo giminės gyvenimą. Giminės medis. Pavardžių kilmės. Giminės kilmės vietovės aprašymas. Giminės asmenybių aprašymai. Išvados. Skaityti daugiau
Genetinės ir teminės kritikos raidaGenetinė kritika. Senieji teksto genezės tyrinėjimai. Naujos problematikos atsiradimas. Šiuolaikinis periodas. Parengiamoji fazė. Rašymo fazė. Leidybinė fazė. Poleidybinė fazė. Teminė kritika. Skaityti daugiau
Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)Įvadas. Genetškai modifikuotų organizmų sukūrimo metodai. Genetinių modifikacijų ypatumai. Vektoriai, panaudojami GMO kūrimui. Virusiniai vektoriai. Retrovirusai. Lentivirusai. Adenovirusai. Adeno – susiję virusai. Herpes simplex virusas. Bakulovirusai. Genetiškai modifikuotų gyvūnų kūrimas. Svetimos DNR įterpimas į gyvūnų ląsteles. Genetiškai modifikuotų augalų kūrimas. GMO nustatymas. GMO nustatymo metodai. GMO ar jų molekulinių darinių nustatymo etapai. Genetiškai modifikuotų organizmų klasifikavimas. Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai. Genetiškai modifikuoti augalai, jų dauginamoji medžiaga. Genetiškai modifikuoti gyvūnai. Genetiškai modifikuoti produktai. Gaminiai, gauti iš GMO ar GMP. Genetiškai modifikuota biotechnologijos produkcija. Klasifikavimo schema. Genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimas. Genetiškai modifikuotų organizmų rizika ir jos vertinimas. Rizikos aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Genichi TaguchiGenichi Taguchi kokybės gerinimo principai. Taguchi strategija. Organizavimo principai. Taguchi taktika. Skaityti daugiau
GenomasGenomo evoliucija. DNR – genetinė medžiaga. Bendras genomo sandaros apibūdinimas. Pagrindinės genomo tyrimo kryptys ir metodai yra tokie. Genomo bibliotekos. Skaityti daugiau
Genų terapija antropologiniu požiūriuGenų terapija antropologiniu požiūriu, nemirtingumo galimybės ir eugenikos pavojai. Įvadas. Eugenika. Eugenikos atsiradimas. Eugenikos raida. Genų terapija. Nemirtingumas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Geodezija (16)Absoliutinė altitudė. Azimutas ir jų skaičiavimas. Teodolitas ir jo paskirtis. Kampų matavimas. Trasos piketažas. Geodezinės išpildomosios nuotraukos statyboje sudarymas, reikšmė. Žinant nuolydį, vieno taško altitudę ir atstumą, kaip apskaičiuojama antro taško altitudė? Magnetinio azimuto nustatymas. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Skaityti daugiau
Geodezija (17)Geodezijos savarankiškas darbas nr. 1. 5 variantas. Teodolitiniai ėjimai. Duota: statybinės aikštelės teritorijoje pravesto teodolitinio poligono schema. Lauko matavimų rezultatai. Pirmosios linijos direkcinis kampas. Išeities taško koordinatės. Reikia: Apskaičiuoti kampinį nesaryšį ir pataisyti kampus. Apskaičiuoti kraštinių direkcinius kampus ir rumbus. Patikrinti, ar teisingai išmatuotos poligono linijos. Apskaičiuoti kraštinių horizontalias projekcijas. Aapskaičiuoti koordinačių prieaugius. Apskaičiuoti koordinačių prieaugių nesąryšius ir išdėstyti juos. Apskaičiuoti poligono taškų koordinates. Pakloti poligono planą masteliu 1:500. Lauko matavimų rezultatai. Išvados. Priedai (1. dwg. brėžinys Teodolitinioėjimo planas. 2. Excel byla: Koordinačių skaičiavimo žiniaraštis. 3. Excel byla: Niveliavimo žurnalas). Skaityti daugiau
Geodeziniai darbai atliekant inžinerinius geologinius ir hidrometeorologinius tyrinėjimusĮvadas. Stacionariniai stebėjimai. Stacionariniai požeminio vandens stebėjimai. Stacionariniai inžinerinių geologinių procesų stebėjimai. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita. Laboratoriniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
GeografijaGeografijos namų darbai. Upės vagos forma ir tekėjimo greitis. Tekėjimo tipai. Greičio įtaka turbulentiškumui. Vagos forma. Vagos dugno ir krantų šiurkštumas. Vagos nuolydis. Nešmenų plukdymas. Skendintieji, arba suspenduotieji, nešmenys. Ištirpusieji nešmenys. Velkamieji nešmenys. Plukdymo nešamoji geba. Erozija (ardymas). Brūžinimas (korazija). Zulinimas (atricija). Hidraulinis ardymas. Tirpimas (korozija). Nešmenų nusėdimas. Skaityti daugiau
Geografinių informacijos sistemų diegimasGeografinių informacijos sistemų (GIS) atsiradimas, vystymasis ir paskirtis. Geografinių informacinių sistemų (GIS) diegimas užsienyje. Naudojimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
......