Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Finansiniai sprendimai (7)Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotos Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai (8)Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 46050 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n=6 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p=2. Sprendimai. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinių ataskaitų analizė: APB "Apranga"Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai atlikus finansinių ataskaitų finansinę analizę gebėti suformuluoti atitinkamas išvadas, interpretuoti. APB "Apranga" finansinės veiklos analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo koeficientų analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados bei pasiūlymai verslui efektyvinti. Priedai (Lentelės: Įsiskolinimo laipsnio analizė, Veiksnių įtakos analizė, Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė, Trumpalaikio mokumo analizė, Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė, Lėšų formavimo šaltinių analizė, Įsiskolinimo laipsnio analizė). Skaityti daugiau
Finansinių rezultatų analizė: UAB "Kietas riešutas"Pelno (nuostolio)ataskaita; Balansas; Įsiskolinimo koeficientas; Turto struktūros koeficientas; Einamojo likvidumo koeficientas; Bendro likvidumo koeficientas; Manevringumo koeficientas; Grynasis apyvartinis kapitalas; Kritinio likvidumo koeficientas; Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos dujos"Trumpai apie bendrovę. Pagrindiniai rodikliai. Bendrovės valdymas. Valdyba. Administracija. Finansinių rodiklių analizė. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas"Trumpai apie įmonę. Akcinė bendrovė "Lietuvos telekomas" – viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas" (2)Trumpai apie bendrovę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės mokumas. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: AB "Stumbras"Apie AB "Stumbras". Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Lentelė-suvestinė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Bankroto rizikos analizės metodai. Kiekybiniai bankroto rizikos nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: cheminių trąšų gamyba AB "Lifosa"Įmonės veikla. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Konkurencija. Finansiniai rodikliai. Išvados. Akcijos rinkos kainų priklausomybė nuo LITIN-G indekso. Dividendų politika ir kapitalo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: švaros ir higienos prekės UAB "Pireka"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Pireka" finansinę būklę. Akcinės bendrovės "Pireka" pristatymas. Finansinė santykinių rodyklių analizė. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas, veiklos gerinimo galimybių atskleidimas ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai3 finansinių uždavinių sprendimai (skolos padengimas, padengimo fondo formavimas, obligacijų portfelio sudarymas). Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (10)Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Skolos padengimo planas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Naudojamos formulės. Padengimo fondo formavimo planas. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (12)Namų darbo užduotis: 22. Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisyklę". Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (13)Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Pirmas obligacijų portfelis. Antras obligacijų portfelis. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (14)3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 1 650 000 Lt. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (15)Namų darbas. 14-2variantas. II varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. (Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 23 550 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 9 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1. I. Uždavinys. Padengimo fondo sudarymas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. II Uždavinys. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingai). Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (16)Namų darbo užduotys Nr. 3. 2 Variantas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 85 550 Lt, palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 12 metų, įmokų mokėjimų skaičius per metus p= 1. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (17)4 variantas. 1 Užduotis. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Duota. Formulės. Sprendimas. Antri metai. 2 Užduotis. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Duota. Formulės. Sprendimas. Užduotis. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų pagrindai (18)8; 2 variantas. 2 varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Fondo formavimo planas. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingai). Obligacijų portfelių sudarymas. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skaityti daugiau
......