Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Finansinė ataskaita (2)Mano trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir sutaupyti pinigai. Vasario mėnuo. Vasario mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Kovo mėnuo. Kovo mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Balandžio mėnuo. Balandžio mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Pajamos gautos per tris mėnesius. Trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir likusi suma. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė (4)Pelno/nuostolio ataskaita (per visą laikotarpį). Išvados. Balansas (per visą laikotarpį). Išvada. Pinigų srautų ataskaita. Išvada. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Išvada. Likvidumas (bendrasis). Išvada. Efektyvumas. Išvada. Stabilumas. Išvada. Darnumo rodikliai. Darnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė: mėsos perdirbimo įmonė UAB "Agrovet"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Agrovet" įmonės 2007 m. spalio mėn. finansinę atskaitomybę. Apie įmonę. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės būklės įvertinimas: AB "Panevėžio statybos trestas"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ir išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" 2009 metų 1-6 mėnesių ir 2008 metų 1-6 mėnesių finansinės būklės įvertinimą. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" charakteristika. Įmonės susikūrimo ir veiklos istorija. Veiklos sritys, pagrindinės prekių ir tiekėjų rinkos. Paslaugų asortimentas ir gaminamų prekių asortimentas. Įmonės finansinė analizė. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" balansas. Įmonės "Panevėžio statybos trestas". Pelno (nuostolių) ataskaita. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (valdymo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (3)Įvadas. Pelno ir rizikos vertinimas. Paprastosios akcijos obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Konvertuojami vertybiniai popieriai. Pasirinkimo sandoriai. Išankstiniai ir ateities sandoriai. Finansinių investicijų valdymo procesas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UADB "ERGO Lietuva"Įvadas. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos dalyviai. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UADB "ERGO Lietuva" įmonės analizė. Rizikos valdymas. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės rizikos anlizė: AB "Gubernija"AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinių, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizė. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinų, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizę. AB "Gubernija" veikla. Ilgalaikio mokumo analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. AB "Gubernija" lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. AB "Gubernija" įsiskolinimo laipsnio analizė. Išvados. Preidai (2 psl.) Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos dujos"Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. AB "Lietuvos dujos" veiklos apžvalga. AB "Lietuvos dujos" finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Lietuvos dujos" SSGG analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" bankroto tikimybės analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso vertikali analizė. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Padengimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (4)Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti AB "Vilkyškių pieninė" finansinę būklę, panaudojant metinių ataskaitų duomenis. AB "Vilkyškių pieninė" charakteristika. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Turto pelningumo piramidinė analizė pagal L. Bernstein. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altmano dviejų rodiklių modelis ir dar vieno iš jo modelių modifikacijų. Finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių tyrimas nustatant bankroto tikimybę. Išvados. Priedas (7). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Žemaitijos pienas"Įvadas. AB "Žemaitijos pienas" pristatymas. Įmonės istorija. Įmonių grupė. Kokybės politika. AB "Žemaitijos pienas" turto analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Edvardo Altmano modelį. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein). AB "Žemaitijos pienas" SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Grigiškės" finansinę veiklą 2002-2003 metais. AB "Grigiškės" veiklos apžvalga. AB "Grigiškės"įmonės finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Grigiškės" įmonės SSGG analizė. AB "Grigiškės" įmonės balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės mokumo rodiklių analizė (2002-2003 metai). AB "Grigiškės" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės"veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės" įmonės bankroto tikimybės analizė. AB "Grigiškės" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: vyno gamykla AB "Alita"Finansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" PEST analizė. SWOT analizė (SSGG matrica). Finansinių analizių apibendrinimas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalios ir vertikalios pelno (nuostolio) ataskaitų rezultatai. Santykinių rodiklių analizė. Bendrovės pardavimų pajamos. Įmonės įsiskolinimas. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai. Akcijų pelningumas ir kurso stebėjimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos rodiklių analizė: AB "Panevėžio statybos trestas"Įvadas. Tikslas: išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" absoliučiuosius ir santykinius finansinius rodiklius, bei paskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę. Absoliutieji finansiniai rodikliai. Trumpas bendrovės aprašymas. Santykiniai finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. PST bankroto tikimybė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai apskaitos šaltiniai ir paskaičiavimai: AB "Snaigė"Finansinės ataskaitos šaltiniai. Pelno paskirstymo(arba nuosavo kapitalo pakitimo) ataskaita. Pelno paskirstymo ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Analizė, naudojant finansinius koeficientus. Trumpalaikio mokumo (likvidumo) koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos rodikliai. AB "Snaigė" finansinė analizė. AB "Snaigė" veiklos charakteristika. AB "Snaigė" horizontali balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Absoliučios reikšmės AB "Snaigės". Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė (2004-2003 m.). Vertikali balanso ataskaitos analizė. AB "Snaigė" santykinių rodiklių analizė (2002-2003 m.). Trumpojo mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Turto apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Bendras įsiskolinimo koeficientas. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas. Palūkanų padengimo koeficientas. Pelningumo koeficientas. Kapitalo rinkos rodikliai. Įmonės santykinių rodiklių rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai rodikliai: "Gubernijos" alaus darykla"Gubernijos" alaus darykla. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai163 užduotis: skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. 164 užduotis: padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. 165 užduotis: sudaryti du obligacijų portfelius (3-4 obligacijų) ir juos palyginti, nustatant jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis lygus portfelio dydžiui, lygus 126000 Lt. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai (2)Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai (4)3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudaryti du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Obligacijų portfelio dydis = 26000 litų. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai (6)3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 24 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 10 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1. Skaityti daugiau
......