Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Etinio pokalbio planas: "Narkotikai gali sugriauti tavo gyvenimą"Etinio pokalbio, vedamo su vidutinio mokyklinio amžiaus moksleiviais, planas. Tema. Tikslai. Rengimo forma. Metodai ir metodiniai būdai. Pasiruošimas pokalbiai. Įvadinis pokalbis. Išorinis žvilgsnis į nagrinėjamą temą. Aptariamos problemos svarba dabartinėje visuomenėje. Narkotikų vartojimo priežasties analizė. Kas nulemia narkotikų vartojimą? Realių gyvenimo situacijų pateikimas, jų analizė. Taisyklės formulavimas, raginimas jos laikytis ir nesuklysti. Skaityti daugiau
Etninė Lietuvos valstybės gyventojų sudėtisLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) tautinės mažumos XII - XVI amžius. Slavai, žydai, karaimai, totoriai. Skaityti daugiau
Euroobligacijos (2)Įvadas. Obligacijos. Obligacijų charakteristikos. Obligacijų rūšys. Vietinės ir užsienio obligacijos. Obligacijų rinkos. Euroobligacijos. Euroobligacijų privalumai ir galimybės. Euroobligacijų rinkos panaudojimas. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant euroobligacijomis. Lietuvos Respublikos (LR) ir įmonių euroobligacijos. Išvados. Skaityti daugiau
European Union and NATORašinys anglų kalba. Europos Sąjunga (ES) ir NATO. Skaityti daugiau
Europeizacijos nauda nacionalinėms vyriausybėmsĮvadas. Darbe nagrinėjamas vadinamasis "iš viršaus į apačią" ("top-down") europeizacijos poveikis valstybei. Bendradarbiavimo nacionalinėms vyriausybėms stimulai. Valstybės stiprinimo europeizacijos mechanizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europiniai projektiniai fondaiEuropiniai projektiniai fondai. Europos struktūriniai fondai sudaryti iš trijų pagrindinių fondų. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Prioritetas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Prioritetas. Žmogiškųjų išteklių plėtra. Gamybos sektoriaus plėtra. Kaimo plėtra ir žuvininkystė. Skaityti daugiau
Europinis geležinkelis "Rail Baltica"Logistikos namų darbo tikslas – pasirinkti aktualią temą, atspindinčią logistinę problematiką, paremtą istorija, patirties faktais bei praktine veikla ir aprašyti tai savo darbe. Pirmieji geležinkeliai. "Rail Baltica" – greičiausias kelias į Europą. Skaityti daugiau
Europos istorija vadovėliuoseGeografinė Europos samprata. Lietuvių kilmės problema. Kryžiaus žygių pasekmės. Abiejų tautų respublikoje. Švietimo amžius. Kelias į nepriklausomybę. Skaityti daugiau
Europos komiteto prieš kankinimus veiklos analizėĮvadas. Europos komitetas prieš kankinimus. Europos komiteto prieš kankinimus veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (18)Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Šalys narės. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Esminiai Europos Sąjungos teisės sistemos bruožai. Europos Sąjungos teisės uždaviniai. Nuosavybės teisė. Bendro principo plėtotė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (33)Europos Sąjunga (ES) iš arčiau. Europos Sąjunga (ES) - nuo idėjos iki realybės. Tolesnė Europos integracija: institucijų formavimas. BEA poveikis Europos institucijoms. Europos Sąjungos (Mastrichto) sutarties įtaka Europos Sąjungos (ES) institucijoms. Amsterdamo sutartis - posūkis link parlamentinio valdymo modelio? Plėtros į Rytus pasekmės Europos Sąjungos (ES) institucijoms. Išvados. Kas mūsų laukia. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas (2)Įvadas. Europos sąjunga. Europos sąjungos susiformavimas. Europos sąjungos samprata. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Saugumo ir gynybos pasiekimai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) duomenų analizė. Ekonomika ir finansaiSocialinė protekcija (apsauga). Vartojimo kainų indeksai. Finansiniai rinkos rodikliai. Atlyginimų ir darbo kaštai. Tyrimai ir plėtra. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) politinė sistemaAtsakymai į klausimus. Kada ir kas buvo priimta Kopenhagos posėdyje? Kodėl į Europos Sąjungą (ES) nepriimta Turkija, nors derybos prasidėjo 2004 metais? Kas yra Pirmos instancijos teismas? Kuo skiriasi Europos Teisingumo Teismas ir Tarptautinis teisingumo teismas? Kuo svarbus Europos Žmogaus teisių teismas? Dėl kokių priežasčių ir kas kiek atnaujinamas ETT? Kokias pareigas atlieka registras? Kaip vyksta bylos nagrinėjimas, dalyvaujant lyginiam teisėjų skaičiui? Kada įsigalioja Europos Teisingumo Teismo sprendimas? Kas be Audito rūmų turi įgaliojimus tikrinti Europos Sąjungos (ES) biudžetą? Kaip priimamai Audito rūmų sprendimai? Kokias funkcijas atlieka Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas? Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) vykdomoji valdžiaVykdomosios valdžios ir delegavimo teorijos. Kodėl valstybės savanoriškai deleguoja politikos inicijavimo, formavimo ir priežiūros galias Europos Sąjungos (ES) institucijoms? Kas paaiškina didėjantį valdžios delegavimą Europos Komisijai (EK) ir didėjantį Europos Komisijos politikos formavimo procese? Išvados. Skaityti daugiau
Europos studijosLaisvas paslaugų judėjimas. Italija – Europos Sąjungos valstybė. Impresija "AŠ – LIETUVA- ES". Skaityti daugiau
Europos studijos (3)Laisvas prekių judėjimas. Europos sąjungos valstybė – Suomija. Skaityti daugiau
Europos studijos (6)Įvadas. Europos Sąjungos institucijos. Bendras susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT-as). Europos Sąjungos valstybė – Belgija. Europos Sąjungos valstybė – Latvija. Europos Sąjungos valstybė – Portugalija. Skaityti daugiau
Europos Tarybos (ET) direktyvosĮvadas. Lietuva – Europos Tarybos (ET) narė. Tautinių mažumų klausimas Europos Taryboje (ET). Lietuva ir Europos taryba šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Eutanazija (7)Įvadas. Eutanazijos rūšys. Legalizavimo pavojai. Eutanazija Lietuvoje. Klausimai pamąstymams. Skaityti daugiau
......