Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Elgesys (2)Įvadas. Elgesio motyvacija. Agresyvus elgesys. Agresijos apibūdinimas. Agresyvaus elgesio formos. Elgesys ir nuostatos. Kaip nuostatos lemia elgesį? Kada elgesys lemia nuostatas? Išvados. Skaityti daugiau
Elgesys derybų metu (2)Pokalbis. Derybų traktavimas. Derybų pradžia. Pašnekovas. Skaityti daugiau
Elitas ir lyderystėĮvadas. Tikslas – paanalizuoti elito ir lyderystės sąvokas. Elito samprata. Elito teorijos atstovai. Lyderystės samprata. Elito vertybinių orientacijų kaita Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Emigracija (4)Problemos. Tikslai. Sąvokos. Aktualumas. Emigracija iš Lietuvos. Migracijos rūšys. Jaunimo emigracija. "Protų nutekėjimas". Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Emigracijoje gyvenančių lietuvių vaikų ugdymo problemos ir jų sprendimo būdaiĮvadas. Tikslas: atskleisti lietuvių vaikų ugdymo užsienio šalyse ypatumus ir su juo susijusių problemų sprendimo būdus. Emigraciją skatinančios priežastys. Emigrantų vaikų ugdymo problemos. Lituanistinio vaikų ugdymo svarba. Emigrantų vaikų ugdymo veiksnių įvairovė. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos ir jausmai (3)Seminaras. Emocijos. Jausmai. Jausmų užgniaužimas. Jausmų išreiškimo būdai. Įdomybės iš kasdieninio gyvenimo, susijusios su tema. Emocinė porų terapija (ETP). Emocinis gėlių poveikis. Skaityti daugiau
Emocijos ir jausmai. Aktyvaus klausymosi normos. GrupėsEmocijos ir jausmai, jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenimui. Emocijų išraiška. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Jausmai. Aktyvaus klausymosi normos. Klausymosi technikos, barjerai. Nesiklausymo priežastys. Klausymosi stiliai. Efektyvaus klausymosi modelis. Kaip reikėtų klausytis. Aktyvus klausymasis. Kas pagerina klausymąsi. Pagrindinės gero klausymosi taisyklės. Grupės, jų rūšys, grupių formavimosi stadijos. Grupių rūšys. Grupės formavimasis. Skaityti daugiau
Emocijos ir jausmai. Jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenimui, bendravimuiSocialinės psichologijos pranešimas: Emocijos ir jausmai. Jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenimui, bendravimui. Skaityti daugiau
Emocinis intelektasEmocinis intelektas. Jausmai. Emocijos. Emocinio intelekto sandara. Skaityti daugiau
Emoticons, smiles and acronymsRašinys anglų kalba apie šypseneles ir akronimus. Emoticons. Acronyms. Skaityti daugiau
Employment lawDarbas anglų kalba. Darbo teisė. Darbo ištekliai. Europos Sąjungos (ES) darbo teisė. Introduction. The sources of employment law and evaluate the institutions and enforcement systems for individual employment rights. Table of key statutory employment rights. The effect of European Union (EU) legislation on the employment relationship. Skaityti daugiau
Energetikos ekonomikaDarbo užduotis. Pastotėje, esančioje elektros linijos pradžioje, numatyta pastatyti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginį (KĮ), kuris kompensuotų reaktyviosios galios srautą ir leistų sumažinti technologines elektros energijos sąnaudas elektros linijoje (EL). Pradiniai duomenys. Suminės kompensavimo įrenginio kapitalinės investicijos. Metinių elektros linijos technologinių sąnaudų sumažėjimas. Metinės kompensavimo įrenginio techninės priežiūros išlaidos. Metinė kompensavimo įrenginio technologinių sąnaudų vertė. Metinis kompensavimo įrenginio nusidėvėjimas. Metinis turto mokesčio dydis. Suminiai metiniai kaštai. Metinės pajamos. Metinis pelnas. Paskolos grąžinimo grafikas. Grynųjų pinigų srautas. Vidinė pelno norma. Kompensavimo įrenginio nediskontuotas ir diskontuotas atsipirkimo laikas. Projekto grynoji diskontuota (esamoji) vertė. Projekto balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinės priklausomybės nuo Rusijos problema LietuvojeĮvadas. Šiandieninė Lietuvos energetinė priklausomybė nuo Rusijos. Galimos Rusijos tiekiamos energijos alternatyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijosSenos ir naujos sistemų galia ir metiniai šilumos poreikiai dėl vėdinimo. Senos ir naujos sistemų karšto vandens galia ir metiniai šilumos poreikiai. Senos ir naujos sistemų metiniai šilumos poreikiai ir galia šilumos tiekimo tinkluose. Šildymo sistemos galia. Metiniai šildymo sistemos šilumos poreikiai. Senos ir naujos sistemų metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Katilinės atveju, Šilumos siurblio atveju, Kogeneracinės jėgainės atveju. Atsakymai ir išvados. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (11)Duota: Sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Visų pastatų šiluminės charakteristikos vienodos, todėl nustatomos remiantis būdingo pastato skaičiavimais. Nustatyti: Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu tik esamos senos sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: a. katilinės atveju; b. šilumos siurblio atveju; c. koogeneracinės jėgainės atveju; Analizuojamiems trim šilumos gamybos atvejams paskaičiuoti investicijas šilumos gamybos įrangai (senos ir naujos sistemų atvejais). Atsakymus surašyti į lentelę (žiūr. lentelė 6). Pateikti išvadas. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (12)Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Būdingo naujo ir seno pastatų techninės ir šiluminės charakteristikos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse. Būdingo pastato bendras šildomas plotas 2410 m2. Šiluma į pastatus tiekiama kanaline dvivamzde centralizuota šilumos tiekimo sistema, kurios charakteristikos pateiktos 3 ir 4 lentelėse. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Šių šilumos gamybos variantų techninės, ekonominės charakteristikos pateikiamos 5 ir 6 lentelėse. Pastabos. Nustatyti. Senos ir naujos sistemų galių nustatymas. Skaičiavimai. Šildymo ir vėdinimo sistemų galios. Karšto vandens sistemos galios. Nuostolių tinkluose galios. Metinių šilumos poreikių nustatymas. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Metiniai poreikiai apimantys nuostolius per atitvaras ir dėl vėdinimo. Karšto vandens metinis poreikis. Nuostoliai šilumos tinkluose. Metinis kuro poreikis. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Katilinė. Šilumos siurblys. Kogeneracinė jėgainė. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (3)Duota. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (apskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: katilinės atveju; šilumos siurblio atveju; kogeneracinės jėgainės atveju. Nagrinėjamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos bendroji schema. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (4)Pateikti duomenys. Nagrinėjame 1 rekonstrukcijos variantą. Išvados. Nagrinėjam 2 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. Nagrinėjam 3 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. 1 rekonstrukcijos variantas. 2 rekonstrukcijos variantas. 3 rekonstrukcijos variantas. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (5)Senos ir naujos sistemų metinio šilumos poreikio ir galios (apimančių šildymą ir vėdinimą) nustatymas tinkluose. Karšto vandens galios ir metinio šilumos poreikio karštam vandeniui pagaminti nustatymas. Senos ir naujos sistemos metinių šilumos nuostolių ir reikalingos galios, šilumos tiekimo tinkluose, nustatymas. Bendrų senos ir naujos sistemos galių ir metinių šilumos poreikių apimančių šildymą, vėdinimą, karštą vandenį ir nuostolius tinkluose skaičiavimas. Kiekvienos (naujos ir senos) sistemos metinio kuro kiekio skaičiavimas remiantis bendru metiniu šilumos poreikiu ir trijų šilumos gamybos būdų palyginimas(metinių išlaidų kurui skaičiavimas) ekonominiu požiūriu. Katilinės atveju. Šilumos siurblio atveju. Kogeneracinės jėgainės atveju. Katilinės atveju. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (6)Duota. Lyginamosios dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Nustatyti. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Šildymas ir vėdinimas. Karštas vanduo. Šilumos tinklai. Išvados. Skaityti daugiau
......