Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimasĮvadas. Elektroninio dokumento samprata. El. dokumento gyvavimo ciklas. Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Elektroninio pašto konfigūravimas, galimybių organizavimas: "Calypso"E-mail programos, konfigūravimas, galimybių organizavimas, mokomieji siuntimai. Užduotis: elektroninis paštas. Sąvokos ir terminai. Elektroninio pašto adresų sandara. Elektroninio pašto privalumai. Tinklo etiketo svarba. Saugumo svarba. Suvokti, kad galima gauti neprašytų elektroninių laiškų. Suvokti, kad kompiuterį gali apkrėsti virusas, jei atversime nežinomą nelauktą laišką ar su tokiu laišku gautą priedą. Žinoti, kas yra skaitmeninis parašas (angl. digital signature). Pažintis su elektroniniu paštu. Paleisti (ir užverti) elektroninio pašto programą. Atverti nurodyto vartotojo pašto dėžutę. Atverti elektroninio pašto laišką, kelis laiškus. Pereiti iš vieno atverto laiško į kitą. Pasinaudoti pagalbos žinyno funkcijomis. Nuostatų keitimas. Nustatyti, kad rodytų arba ne elektroninio pašto laiškų antraštes: siuntėją, temos eilutę, gavimo datą. Rodyti, paslėpti priemonių juostas (įrankines). Susirašinėjimas. Laiškų skaitymas. Atverti laiško priedą ir įrašyti bylą į reikiamą disko vietą. Atsakymas į laiškus. Išsiųsti atsaką (angl. reply) tik laiško siuntėjui arba visiems gauto laiško antraštėse nurodytiems adresatams. Į atsaką įterpti gauto laiško tekstą arba to nedaryti. Laiškų siuntimas. Pasinaudoti rašybos tikrinimo priemonėmis, jei tokios yra, ir atlikti pa¬keitimus: ištaisyti rašybos klaidas, pašalinti pasikartojančius žodžius. Prie laiško pridėti priedą (bylą). Išsiųsti laišką žemu arba aukštu prioritetu. Išsiųsti laišką naudojantis adresatų sąrašu (angl. mailing list). Mailing list (Group) sukuriamas taip. Persiųsti (angl. forward) laišką. Dubliavimas, perkėlimas, šalinimas. Dubliuoti, perkelti tekstą laiške ar į kitus laiškus. Dubliuoti tekstą į laišką iš kito šaltinio. Iš laiško išmesti tekstą. Iš rengiamo laiško išmesti pridėtą bylą. Darbas su laiškais. Metodai. Žinoti keletą metodų kaip efektyviau tvarkyti laiškus: susikurti ir tinka¬mai pavadinti laiškų aplankus, perkelti laiškus į konkrečius aplankus, pašalinti nereikalingus laiškus, naudoti adresų sąrašus. Adresų knygelės naudojimas. Sukurti naują adresatų sąrašą (angl. mailing list). Į adresatų sąrašą įtraukti naują elektroninio pašto adresą. Pašalinti adresą iš adresatų sąrašo. Papildyti adresų sąrašą naudojantis gautais laiškais. Laiškų tvarkymas. Surasti reikiamą laišką: pagal siuntėją, temos eilutę, laiško turinį. Sukurti naują aplanką laiškams. Perkelti laiškus į naują laiškų aplanką. Rikiuoti laiškus pagal siuntėjo vardą, laiško datą. Pašalinti elektroninį laišką. Atkurti laišką iš pašalintų laiškų aplanko. Išvalyti pašalintų laiškų aplanką. Parengimas spausdinti. Peržiūrėti laiško spaudinį. Asmeninė nuomonė. Skaityti daugiau
Elektroninio verslo modeliai. Elektroninė bankininkystėE-komercijos svetainių analizė: www.gerikompiuteriai.lt; www.eneedy.com; www.kalbos.ten.lt; www.kazino.lt; www.ekontaktas.lt; Ataskaitos lentelė. Elektroninė bankininkystė. Skaityti daugiau
Elektroninis dienynasĮvadas. Pareiškėjo/užsakovo apibūdinimas. Problema ir jos analizė. Idėjos formulavimas. Esama situacija. Projekto apibūdinimas. Projekto planavimas. Projekto dalyvių apibūdinimas. Projekto biudžetas. Kokybės planavimas. Rizika. Projekto įgyvendinimo planas. Galimos projekto vykdymo alternatyvos. Projekto rezultatai. Projekto reikšmė ir perspektyvos. Projekto rengėjai. Skaityti daugiau
Elektroninis dokumentas ir elektroninio dokumento apyvartaĮvadas. Elektroninio dokumento samprata. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai jų juridinė galia. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Elektroninio laiško pavyzdys. Paskolos sutartis. Pažyma. Gyvenimo aprašymas, pagal (CV) Europass pavyzdį. Motyvacinis laiškas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis verslas ir statybaĮvadas. Lietuvoje veikiančios įmonės elektroninio verslo sistema. Užsienyje veikiančių įmonių elektroninio verslo sistemos. Pristatytų įmonių elektroninių verslo sistemų trūkumai ir pasiūlymai. UAB "Kelmeda". Lipdinių dirbtuvės "Petergof". Įmonių grupė "Decor". Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis verslo modelis: picerija "Mambopizza"Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti įmonės elektroninio verslo modelį. Apie UAB "Ultrapramogos". Apie Mambo pizza. Vartotojai. Tikslinis vartotojų segmentas. Pateikimo kanalas. Produkto vertės pasiūlymas klientui. Rėmimas. Užsakymas. SWOT analizė. Konkurencija. Šakos įvertinimas. Konkurencijos tyrimas. Įmonės veikla. Ištekliai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninių atsiskaitymų tarptautinės duomenų bazėsElektroninių atsiskaitymų (tarpbankinių operacijų) tarptautinės duomenų bazės (TDB) ir jų analizė. Analizuojamos tarptautinės duomenų bazės: Epso; Global financial data; Visa; Card Web; MasterCard. Patikrinamos šios mano pasirinktos duomenų bazės (DB): European Central Bank; Bank for international settlements; CSA; Banking technology. Kiekvienos duomenų bazės (DB): trumpas apibūdinimas, DB (duomenų bazės) tinklapių apibūdinimas. C dalis. Pasirinktos krypties duomenų bazių (DB) veikimo schemos. Trumpos ataskaitos tipas. Sugretinamoji pasirinktos krypties duomenų bazės (DB) analizė. Lyginamoji pasirinktos krypties duomenų bazės (DB) naudingumo analizė. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Elektroninių elementų charakteristikos ir elementarus panaudojimasElektronikos namų darbai. Elektroninių elementų charakteristikos ir elementarus panaudojimas. Užduotys. Lauko ir dvikrūvio tranzistorių palyginimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Elektroninių pardavimų analizė: UAB "Armijai ir civiliams"Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos elektroninio pardavimo kanalas. Organizacijos ryšys su pirkėjais. Elektroninio pardavimų kanalo komponentai. Produktų katalogas. Pardavimų rėmimo moduliai. Konfigūratorius. Prekių krepšelis. Mokesčių skaičiuoklis. Pristatymų/logistikos modulis. Apmokėjimų modulis. Elektroninio pardavimo/pirkimo scenarijus. Klientų aptarnavimo kanalas. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Elektroninių sistemų programavimas (2)Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas. Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis (5 punkte pateikti individualūs variantai), bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje. Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos. Jūsų individualioje užduotyje (5 punktas). Nustatykite formulės parametrų reikšmių sritis ir pasirinkite reikšmes iš šių sričių. Parametrai, kurie turi vardus ir - sveikieji, kiti parametrai - su slankiuoju kableliu. Parametrų reikšmės, kurių vardai ir , turi būti įvedamos iš klaviatūros, kitų reikšmės - užsiduodamos kaip pradinės reikšmės, aprašant esančius kintamuosius. Leidžiama (ir netgi pageidautina) supaprastinti (išskaidyti) formules, siekiant sumažinti skaičiavimo apimtis. Sąlyginiai operatoriai C kalboje. Sudaryti programą, kuri įveda taško koordinates ir nustato, ar patenka šis taškas į užštrichuotą plotą paveikslėlyje. Kiekvienas variantas turi atskirą paveikslėlį. Patekimą ant ploto ribos reikia laikyti kaip patekimą į plotą. Ciklo operatoriai. Eilutei, kurios nariai apskaičiuojami pagal individualioje užduotyje pateiktą formulę, apskaičiuoti jos narių sumą su užsiduotu tikslumu (0.000001) bei pirmųjų 10-ties narių sumą. Esant reikalui, galima išraišką supaprastinti. Ciklo ir sąlyginiai operatoriai. Funkcijai , kuri pavaizduota Jūsų individualioje užduotyje, apskaičiuoti reikšmes prie. Papildomas reikalavimas - gauti funkcijos grafiką ekrane. Operacijos manipuliuojant bitais. Parašyti dvi programas. Viena iš jų turėtų išvesti duomenų struktūros (variantai pateikti 5 punkte) sudedamąsias dalis ir suformuoti supakuotą struktūrą, antra – įvedus supakuotą struktūrą kaip 16-tainį skaičių, išvesti jos sudedamąsias dalis. Darbas su masyvais. Sukurti masyvą, kurį sudarytų atsitiktiniai sveikieji skaičiai. Masyvo dydis bei reikšmių diapazonas nurodyti Jūsų individualiojo varianto užduotyje. Taip pat individualiose užduotyse nurodyta, kaip apdoroti masyvą. Rodyklės ir masyvai. Įvykdyti 7 laboratorinio darbo užduotį su papildomomis sąlygomis: masyvo dydis nustatomas programos vykdymo pradžioje ir jis yra atsitiktinis skaičius iš 50 - 200 diapazono; programos tekste uždraudžiama naudoti indeksacijos operacijas. Skaityti daugiau
Elektros apkrovos skaičiavimasPagal pateiktą gyvenamojo namo elektros tinklo schemą reikia apskaičiuoti jo skaičiuojamąją apkrovą laiptinių stovų BE ir CD bei magistralės AB įvade. Name įrengtos stacionarios elektrinės 5,1 kW galios viryklės. Visi butai yra po 30 m2 gyvenamojo ploto, jų galios koeficientas - cos. Name yra 4 keleiviniai liftai (galios koeficientas - cos) ir buitinio aptarnavimo dirbtuvės, kurių galia 50 kW (cos). Liftų techniniai duomenys. Sprendimas. Normalus režimas. Avarinis režimas. Linijų laidų skerspjūvio parinkimas. Skaityti daugiau
Elektros energetika (3)Tikslas: Išmokti apskaičiuoti elektros energijos nuostolius, galios nuostolius, įtampas 110 kV elektros tinkle. Duota. Apkrovų bei linijų ilgių parinkimas, pagal užduoties variantą. Transformatorių bei linijų parinkimas, įvertinant apkrovą. Elektros tinklo atstojamosios schemos sudarymas. Elektros energijos ir galios nuostolių bei įtampų apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Elektros energijos išlaidos nuo 2006 metų kovo mėnesio iki 2008 metų vasario mėnesioĮvadas. Darbo tikslas – ištirti ir prognozuoti elektros energijos sunaudojimo kitimą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos, duomenų normalumas, išskirtys. Koreliacinė matrica. Sklaidos diagrama. Histograma. Kvantilių grafikas. Stebinių normalizavimas. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio (laiko eilutes regresijos) įvertinimas. Viengubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Dvigubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Holto-Vinterio modelių tyrimai. Prognozavimo grafikas. Dinaminė prognozė. Statinė prognozė. Situacijų modeliavimas: liekamųjų paklaidų analizė; priklausomojo kintamojo prognozavimas; kintamųjų pakeitimas. Linijinis grafikas. Liekamųjų paklaidų sklaidos diagrama. Liekamųjų paklaidų histograma. Liekamųjų paklaidų kvantilių grafikas. Pasikliautinųjų intervalų diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros energijos kiekio kitimo tyrimas namų ūkyjeEkonometrijos namų darbas (S180B003). Ekonometrikos namų darbas. Įvadas. Probleminės srities aprašymas. Stebinių analizė. Sklaidos diagrama. Stačiakampė diagrama. Duomenų normalumas. Išskirtys ir jų nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Kintamųjų pakeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros energijos tiekimas (2)Užduotis: nurodytai schemai parinkti laidus skerspjūvį, saugiklių (ar automatu) sroves, patikrinti parinktus laidus pagal leistinus įtampos nuostolius ir apskaičiuoti nuostolius linijoje. Elektros tiekimo schema. Sprendimas. Laidų skerspjūvio skaičiavimas pagal įšilimo sąlygas. Įtampos nuostolių skaičiavimas laiduose, parinktuose pagal įšilimo sąlygą. Laidų skerspjūvio parinkimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Saugiklių parinkimas. Skaityti daugiau
Elektros energijos tiekimas (3)Užduotis. Laidų skerspjūvis turi būti toks, kad laidų temperatūra neviršytų leistinos, ir imtuvai gautų reikiamo didumo įtampą. Todėl laidai skaičiuojami pagal du kriterijus – įšilimą ir įtampos nuostolius. Laidų skerspjūvio skaičiavimas pagal įšilimo sąlygas. Įtampos skaičiavimas laiduose, parinktuose pagal įšilimo sąlygą. Laidų skerspjūvio parinkimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Saugiklių parinkimas. Rezultatai lentelėje: Linija, Aprašymas. Skaityti daugiau
Elektros energijos virsmas šiluma. Spektrų ir spektrinių linijų skaičiavimai. Radioaktyviosios spinduliuotės dėsnių praktinis taikymasElektros perdavimo linija nutiesta variniais laidais. Nuotolis nuo elektros pastotės, kurios įtampa 110V ir galia 5kW, iki vartotojo 5 km. Kokio mažiausio skersmens turi būti variniai laidai, kad, perduodant elektros energiją, nuostoliai neviršytų 10%? Elektros plytelės šildymo spiralė suvyniota iš 0,4 mm storio nichromo vielos. Kiek metrų vielos reikia sunaudoti, norint, kad spiralės galia būtų 0,5kW, jei ji bus jungiama į 220V įtampos elektros tinklą? Norint užvirinti 23°C temperatūros 4,5 1 vandens, reikia sunaudoti 0,5 kWh elektros energijos. Apskaičiuokite virdulio naudingumo koeficientą. Patalpos apšildymui naudojamas elektrinis šildytuvas, kuris įjungiamas į 120 V įtampos tinklą. Šildytuvo kaitinimo elementas pagamintas iš 1 mm storio nichromo vielos. Patalpa per parą netenka 87,08 MJ energijos. Kokio didumo turi būti kaitinimo elemento varža, kiek metrų vielos suvyniota šiame elemente ir kokia jo galia, kad patalpoje galima būtų palaikyti pastovią temperatūrą? Fotonas išmuša elektroną iš nesužadinto vandenilio atomo ir suteikia jam 10 Ev kinetinę energiją. Kokio bangos ilgio fotoną išspinduliavo vandenilio atomas? Kokio didumo potencialų skirtumą turi pralėkti elektronai, kad jie, susidurdami su neono dujų atomais, priverstų juos spinduliuoti tik vieną spektrinę liniją ir koks būtų šios linijos bangos ilgis? Apskaičiuokite radioaktyvaus stroncio masės vieneto spinduliavimo aktyvumą, jei šio izotopo skilimas pusamžis 28 metai. Ligoniui į veną buvo suleista 1 cm3 tirpalo, kuriame buvo radioaktyvaus natrio izotopo. Šio tirpalo kiekio pradinis aktyvumas buvo 2000 Bq. Praėjus 5 val, iš ligonio venos buvo paimta 1 cm3 kraujo ir nustatyta, kad kraujo aktyvumas yra lygus 0,27 Bq. Kiek litrų kraujo yra šio ligonio organizme. Šio natrio izotopo skilimo pusamžis 15,3 val. Švino 0,99 cm storio plokštelė 2 kartus sumažina y spindulių, kuriuos skleidžia radioaktyvusis kobalto izotopas, intensyvumą. Apskaičiuoti y spindulių silpnėjimo koeficientą ir švino sluoksnio storį, kuris susilpnintų šių y spindulių intensyvumą 8 kartus. Atominio laivo reaktoriaus branduolinis kuras yra uranas Skylant vienam šio elemento branduoliui, išsiskiria 200 MeV energijos. Kiek urano sunaudoja šio laivo reaktorius kiekvieną mėnesį (30 parų), jei laivo variklio galia 15MW, o jo naudingo veikimo koeficientas 30%? Skaityti daugiau
Elektros grandinės tyrimas įvairiais metodaisPagrindinė darbo schema. Skaičiavimų duomenų lentelė. Darbo eiga. Kirchhofo dėsnių metodas. Srovių skaičiavimas pagal mazgų potencialų metodą. Srovių skaičiavimas pagal kontūru srovių metodą. Galių balansas pagal pradinę schemą. Apskaičiuotos srovės abiem metodais. Srovės I4 (per varžą R4) skaičiavimas ekvivalentinio šaltinio metodu. Skaityti daugiau
Elektros grandinių teorijaSprendimas kontūrinių srovių metodu. Sprendimas Kirchhofo metodu. Sprendimas dviejų mazgų metodu. Skaityti daugiau
......