Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Eksperimento planavimas (2)Pilnas faktorinis eksperimentas. Statistinė regresijos lygties analizė. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Regresijos lygtis su sąveikos nariais. Trupmeninis faktorinis eksperimentas (TFE tipo 23-1) su generuojančia sąsaja x1 = x2x3. Rasti maišytų įverčių sistemą. Užduotis: Sudaryti antros eilės ortogonalų planą. Rasti antros eilės regresijos lygtį ir atlikti jos statistinę analizę. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Antros eilės ortogonalus planas. Skaityti daugiau
Eksploatacinės medžiagosPagrindiniai eksploataciniai reikalavimai keliami automobilių benzinu. Bendrieji benzino kokybės reikalavimai. Dyzelinių degalų garumas. Transmisinių alyvų tepimo savybės. Transmisinių alyvų apsauginės funkcijos. Tepimo ir trinties savybės. Alyvos apkrovumas. Skaityti daugiau
Eksploatacinės medžiagos (3)Dyzelinių variklių darbo ypatumai ir pagrindiniai reikalavimai degalų savybėms. Dyzelinių degalų bendroji charakteristika, gavimas. Dyzelinių variklių darbo ypatumai. Pagrindiniai reikalavimai degalų savybėms. Dyzelinių degalų bendroji charakteristika. Variklinės alyvos, jų darbinės sąlygos, eksploatacinės savybės, klasifikacija ir markiravimas. Alyvų eksploatacinės savybės. Markiravimas. Technologiniai skysčiai: plaunamieji ir k.t. Jų savybės, sudėtis, klasifikacija ir parinkimas. Degalų, tepalų ir techninių skysčių racionalaus naudojimo pagrindai. Skaityti daugiau
Eksporto plėtros projektas: UAB "Agrochema"Įvadas. Darbo tikslas būtų – parengti UAB "Agrochema" eksporto plėtros projektą pagal galimų įvykių scenarijų. UAB "Agrochema". UAB "Agrochema" veikla. UAB "Agrochema" prekių asortimentas. Konkurenciniai įmonės pranašumai. UAB "Agrochema" eksporto plėtra. Įmonės eksporto plėtra pagal galimų įvykių scenarijų. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto prekių gabenimo dokumentaiĮvadas. Tarptautinė prekyba. Eksporto prekių gabenimo dokumentai. Sandėlio dokumentai. Sąskaita, pakavimo lapas. Transporto dokumentai. Muitinės dokumentai. Prekių sertifikatai. Draudimo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumas ir paklausos prognozavimasPaklausos ir pasiūlos kategorijos ekonomikos teorijoje. Elastingumo teorija ekonomikoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Pasiūlos ir paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija (4)Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumas – kas tai. Elastingumo skaičiavimas. Diskusijos dėl minuso ženklo. Elastingumo rūšys. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Paklausos kreivės nuolydis. Kitos elastingumo formulės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija ir jos praktinis taikymasElastingumo teorija. Paklausos elastingumas. Elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
ElegancijaĮžanga. Dėstymas. Kas tai yra elegancija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinės ir pastotysUždavinio sąlyga. Duota termofikacinės elektrinės (TE) skaičiuojamoji schema ir jos pradiniai parametrai. Parinkti generatorius. Parinkti transformatorius. Apriboti trumpojo jungimo sroves generatorinės įtampos skirstykloje. Apskaičiuoti trumpojo jungimo sroves. Apskaičiuoti šiluminius impulsus. Parinkti šynas ir izoliatorius. Parinkti jungtuvus ir skyriklius. Parinkti matavimo transformatorius. Parinkti iškroviklių arba viršįtampių ribotuvus. Skaityti daugiau
Elektrinis maitinimas: RC filtrai1 užduotis. Nubraižau trifazio Larionovo kintamos srovės lyginimo schemą pagal užduoties varianto duomenis (1 lentelė). Apskaičiuoju lygintuvo schemos parametrus. Išvados. 2 užduotis. Apskaičiuoti LC filtro dydžius. Išvados. 3 užduotis. Pagal Jūsų užduoties varianto duomenis, apskaičiuokite parametrinius nuolatinės įtampos stabilizatoriaus parametrus. Išvados. 4 užduotis. Aprašykite lygintuvus VUK. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Elektrocheminiai ir elektrofizikiniai apdirbimo būdaiĮvadas. Elektroerozinis apdirbimas. Elektrocheminis apdirbimas. Anodinis ir mechaninis apdirbimas. Ultragarsinis apdirbimas. Apdirbimas spinduliais. Plazminis apdirbimas. Skaityti daugiau
Elektrokibirkštinis apdirbimo būdasMetalo apdirbimo technologijos savarankiškas darbas. Įvadas. Pagrindiniai EKA principai. Elektrokibirkštinio apdirbimo staklės. Kibirkštį generuojančios grandinės. Relaksacinės (RC) grandinės. Tranzistorinė impulsų generavimo grandinė. Elektrokibirkštinio apdirbimo proceso parametrai. Hidrokarbonatiniai dielektrikai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromagnetinio lauko teorija1 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties srovių jėgų linijas bei krūvius l≥ ilgio apskritajame ( r<) bangolaidyje H02 tipo bangai, sužadinamai strypu. Sprendimas. 2 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties ir laidumo srovių jėgų linijas /2 ilgio stačiakampiame, a>2b tūriniame rezonatoriuje E22 tipo bangai, sužadinamai kilpa. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektromechaninis, stacionarusis krovinių keltuvasĮvadas. Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų pasiūlymas. Elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal jo rotoriaus sukimosi dažnį. Elektros variklio darbingumo patikrinimas. Pavaros perdavimų skaičiaus nustatymas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Sliekračio veleno matmenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus skaičiavimas. Guolių esančių ant slieko ir sliekračio velenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus matmenų skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tempimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Skaityti daugiau
Elektronika (15)Aprašykite fotorezistorių, fotodiodų ir spinduolių veikimo principus, nurodykite ir pateikite jų panaudojimo galimybes. Tranzistorinė stiprinimo pakopa. Maitinimo šaltiniai. Skaityti daugiau
Elektronika (4)Elektronikos individuali užduotis: Rasti siurblio darbo tašką (našumą Q, sudaromą slėgio aukštį H, naudingumo koeficientą, naudingąją ir gaunamąją galią). Skaityti daugiau
Elektronika (7)Elektronikos namų darbai. Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialo barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialo barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite juostinį modelį. Puslaidininkio pn sandūros juostinis modelis. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 2V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 2 V voltų atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą, kai per sandūrą teka 2 mA tiesioginė srovė. Skaityti daugiau
Elektronika (9)Raskite savųjų krūvininkų koncentracijas 300K temperatūroje. Kaip ir kiek kartų pakistų savųjų krūvininkų koncentracijos temperatūrai pakitus 560C? Kokios būtų krūvininkų koncentracijos 300K temperatūroje puslaidininkį legiravus donorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija N=1017cm-3? Apskaičiavę Fermio lygmens nuotolį nuo laidumo juostos dugno arba valentinės juostos viršaus, sudarykite puslaidininkio energijos lygmenų diagramą 300K temperatūroje. Kokiomis savybėmis puslaidininkis pasižymėtų temperatūrai pakilus 560C? Kokios būtų krūvininkų koncentracijos? Kokias savybes puslaidininkis įgytų 300K temperatūroje ir kokios būtų krūvininkų koncentracijos puslaidininkį legiravus kito tipo akceptorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija N=1018cm-3. Skaityti daugiau
Elektronikos pagrindai (10)23 variantas. Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialo barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialo barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite juostinį modelį. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 2 V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 9 V voltų atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą, kai per sandūrą teka 5 mA tiesioginė srovė. Skaityti daugiau
......