Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Ekonomikos rinkaPasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Ekonomikos sistemosĮvadas. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė (laisvosios verslininkystės) ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijaGrynasis nacionalinis produktas, bendrasis vidaus produktas, grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos. Biudžeto deficitas. Deficitinio biudžeto vertinimas. Valstybės skola, jos pasekmės. Europos Sąjunga: raida, valdymo institucijos. Globalinių žmonijos problemų esmė. Jungtinių Tautų Organizacija dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas ir du uždaviniai. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija (5)I variantas. Ekonomikos sąvoka. Kas yra ekonomika kaip mokslas? Ką nagrinėja ekonomikos teorija? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines ekonomikos teorijos sąvokas. Apibūdinkite sąvokas ir paaiškinkite, ką tiria mikroekonomika ir makroekonomika. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (atskiru valstybių patirtis). Įvadas. Lietuva. Biudžetas. Biudžeto formavimo principai. Biudžeto balansas. Subalansuotas biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Spartus ekonomikos augimas. Europos Sąjungos parama. Didžiausia tarp Baltijos valstybių skola. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). JAV biudžetas. JAV mokesčiu sistema. Italija. Prancūzija. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Išvada. Išspręskite užduotį: JAV vyriausybe sumažino cukraus kiekį, kurį gali importuoti Amerikos kompanijos. Dėl to Amerikos cukraus vartotojai, tokie kaip konditerijos gamintojai, bus priversti daugiau cukraus pirkti iš JAV cukraus gamintojų. Naudodamiesi paklausos ir pasiūlos kreivėmis, paaiškinkite kaip pasikeis JAV gaminamo cukraus pasiūla, paklausa, kaina, kiekis ir kokios to kitimo priežastys. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija ir tikslaiĮvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomikos politika bei jos tikslai. Pirmieji modernieji ekonomistai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. AB "Rokiškio sūris" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 lentelės). Skaityti daugiau
Ekonominė analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė statistika (4)Nagrinėjami duomenys. Pelnas. Išvada. Išlaidos atlyginimams. Išvados. Važiavimų skaičius. Išvada. Išlaidos kurui. Išvados. Išlaidos transporto remontui. Išvados. Reiškinių tarpusavio ryšio tyrimas. Išlaidos kurui ir važiavimų skaičius. Išvada. Pelnas ir išlaidos (remontas+kuras). Išvada. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados. Eksponentinio išlyginimo metodo prognozė. Išvada. Trendo lygties prognozė. Išvada. Skaityti daugiau
Ekonominės statistikos analizė: AB "Limarko laivininkystės kompanija"Excel byla. Limarko įmonės, ekonominės statistikos analizė: trejų vidinių ir trejų išorinių požymių priklausomybės nuo pajamų analizė, įmonės prognozės. Duomenys. Pajamos. Įgulos sąnaudos. Nusidėvėjimas. Laivų remontas ir priežiūra. Laiko eilutė. Prognozė. Korelecija. Daugianarė regresija. Pajamas grafikas. Skaityti daugiau
Ekonominės teorijos (Rose-Ackerman) ir korupcijos ekonominis poveikisĮvadas. Tikslas yra pateikti išsamią informaciją apie Rose-Ackerman ekonomines teorijas ir korupcijos ekonominį poveikį. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Dėstymas. Korupcijos samprata. Susan Rose-Ackerman ekonominės teorijos. Trumpai apie korupcijos ekonominį poveikį. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai skaičiavimaiUžduoties sprendimas. Tikslas nustatyti: investicijų efektyvumą, bendrąjį (veiklos), apmokestinamąjį ir likutinį (grynąjį) pelną. normalųjį ir ekonominį pelną. Skaityti daugiau
Ekonominiai veiksniai, veikiantys bendrąjį vidaus produktą (BVP)Įvadas. Pradiniai duomenys. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės apie dispersijos lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių teorijų istorijaKonspektas. Finansų mokslo įvadas. Vertinimas. Analizė. Skaityti daugiau
EkoturizmasEkoturizmas. Ekologinis ūkis ir ekoturizmas. Turizmo plėtros iki 2015 metų strategija. Teisinės prielaidos. Organizacinės prielaidos. Turizmo ištekliai bei paslaugos. Gamtiniai – rekreaciniai turizmo ištekliai. Skaityti daugiau
Ekskursija į piceriją "Geltonasis submarinas"Įvadas. Patalpos ir įranga. Geografinė padėtis. Interjeras. Prekybinės patalpos. Apšvietimo rūšys. Įrengimai prekybos patalpose. Baldai ir jų išdėstymas. Indai ir įrankiai. Padavėjo darbas. Apranga. Elgesys ir laikysena. Išvaizda. Bendravimas su klientais. Valgiaraštis. Patiekalų asortimentai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekskursija į restoraną: "Verslo klasė"Ekskursija į "Verslo klasė" restoraną. Įvadas. Interjeras. Prekybinės patalpos. Apšvietimo rūšys. Virtuvės apšvietimas. Įrenginiai prekybos patalpose. Indai ir įrankiai. Indų rūšys. Padavėjo darbas:laikysena, išvaizda, elgesys, apranga. Bendravimas su klientais. Darbo reikmenys. Valgiaraštis. Firminis patiekalas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekskursijos maršrutas-programaĮvadas. Kelionės charakteristika. Organizacinė informacija. Maršrutas-programa: Utena – Tauragnai – Piliakalnis – Kirdeikiai – Giničiai – SalosII – Šuminai – Strazdai – Vaišnoriškės – Minčia – Ladakalnis – Palūšė – Utena. I diena. Tauragnai, Piliakalnis, Kirdeikiai. Ginučiai. Salų II kaimas, Šuminai, Starzdai. Vaišnoriškės, Minčia. Ladakalnis. Palūšė. Priedai (1). Skaityti daugiau
Ekspeditoriaus reikšmė transporto proceseLogistikos vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas - nurodyti ekspeditoriaus reikšmę transporto procesui. Ekspeditoriaus reikšmė transporto procese. Ekspeditoriaus sąvoka ir jo funkcijos. Ekspeditorius – transporto grandinės organizatorius. Ekspeditorius – logistinių paslaugų teikėjas. Ekspeditorius – įvairių paslaugų teikėjas (pardavėjas). Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspeditoriaus atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Eksperimento metodologija ir planavimas10 namų darbų. Eksperimento rezultatų statistinis įvertinimas. Matavimo klaidų analizė. Eksperimento duomenų grafinis aprašymas. Eksperimento vaizdavimas ir patikra. Pasyvinis eksperimentas. Aktyvinis eksperimentas. Eksperimento objekto optimizavimo metodai. Neparametrinių hipotezių statistinis tikrinimas. Elektroninio įtaiso patikimumo skirstinio modeliavimas. Eksperimento planavimo įvertinimas. Skaityti daugiau
Eksperimento planavimasProceso tiesinio matematinio modelio sudarymas ir statistinė analizė. Statistinė regresijos lygties analizė. Statistinės regresijos lygties analizės etapai. Regresijos lygties koeficientų reikšmingumo tyrimas. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Pilnas faktorinis eksperimentas (PFE). TFE 24-1 su generuojančia sąsaja x3=x1x2x4. Tiesinės regresijos ir įverčių sumaišymo sistemos radimas. Trupmeninis faktorinis eksperimentas. Įverčių sumaišymo sistema. Antros eilės ortogonalusis planas. Skaityti daugiau
......