Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Dokumentų valdymas (8)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Terminuotosios darbo sutartys. Kolektyvinės darbo sutartys. Sutarties šalys. Bendrosios nuostatos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Personalo dokumentų bankas. Pareiginės instrukcijos. Personalo įsakymai. Priėmimas į darbą. Darbuotojo perkėlimas į kitas pareigas. Darbuotojo atleidimas. Atskaitomybė personalo srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (9)Dokumentų valdymas Lietuvoje nuo seniausių iki dabarties laikų. Dokumentų valdymas tarpukario Lietuvoje. Dokumentų valdymas Lietuvoje 1940-1990 metais. Dokumentų valdymas po nepriklausomybės atkūrimo. Veiklos dokumentų sistema. Veiklos dokumentų rengimo reikalavimai. Veiklos dokumentų sistema. Dokumentų valdymo teisiniai pagrindai. Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Apibūdinkite raštus, protokolus, aktus, taisykles. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas ir bendroji specialybės kalbos kultūraĮvadas. Darbo tikslai. Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai (trumpumo, tikslumo, aiškumo principas). Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas: "Dangaus bankas"Dokumentų valdymo namų darbas. Įvadas. AB "Dangaus bankas" charakteristika. Europass gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl atostogų. Charakteristika. Akcinės bendrovės "Dangaus bankas" ekonomisto pareigybės nuostatai. Pažyma. Darbo sutarties forma. Prašymas dėl pažymos apie valstybinį socialinį draudimą išdavimo. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbuotojo darbo pažymėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas: duonos gamyba ir prekyba UAB "Gardėsis"Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti uždarosios akcinės bendrovės "Gardėsis" veiklos analizę; Parengti įmonės vidaus veiklos dokumentus. UAB "Gardėsis" charakteristika. Veiklos dokumentai. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl nuosavo automobilio komandiruotės tikslams veiklos patvirtinimo. Darbo sutartis. Dėl leidimo naudotis patalpomis. Rekomendacija dėl vadybininko pareigų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Pažyma apie darbą. Protokolas. Dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Nurašymo aktas. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas: projektavimo valdymas UAB "Svajonė"Įvadas. UAB "Svajonė" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Atsakomasis raštas dėl bendradarbiavimo. Siunčiamas paslaugų kainoraštis. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Rekomendacija dėl vyresniojo finansininko pareigų. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Statybinių medžiagų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas: UAB "Maxima LT"Įvadas. Susipažinimas su įmone. Dokumentų rengimo ypatumai. Įmonės veiklos dokumentų grupės. Įmonės veiklos dokumentai. Teisės aktai. Veiklos įsakymai. Personalo valdymo dokumentai. Įsidarbinimo dokumentai. Įdarbinimo dokumentai. Darbo veiklos procesų dokumentavimas personalo įsakymuose. UAB "Maxima LT" įsakymo apibūdinimas. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas: UAB "Rega"Įvadas. Tikslas: praktiškai panaudoti per paskaitas įgytas teorines dokumentų valdymo ir rengimo įgytas žinias. UAB "Rega" charakteristikos sudėtinės dalys. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Dėl automobilio naudojimo. Įsakymas. Dėl darbo sutarties nutraukimo. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl Pauliaus regos tikrinimo. Dėl kontaktinių lęšių gražinimo gamintojui. Rekomendacija. Dėl personalo skyriaus vadovo pareigų. Pažyma. Apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Rega". Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Padangų nurašymo. Aktas. Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas. ĮsakymaiĮvadas. Teorinė dalis. Įsakymai. Rekvizitai. Tekstų ypatybės. Pagrindinių rekvizitų įforminimas. Įsakymų rūšys. Praktinė užduotis. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Įsakymas dės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymo norminis metodinis pagrindasĮvadas. Dokumentų valdymo norminės metodinės bazės samprata. Lietuvos archyvo departamento norminiai dokumentai. Įstaigos (Įmonės) dokumentų valdymo instrukcija. Priedai (5). Skaityti daugiau
Dokumeto sutvarkymas "Office Worrd 2007"Įvadas. Linijos ir fonas. Pastraipų žymėjimas ir numeravimas. Puslapinės antraštės. Išnašos. Teksto rėmeliai. Rašybos tikrinimas ir taisymas. Programa "Office Word 2007". Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dopleriniai greičio matuokliaiDopleriniai greičio matuokliai (tipai, parametrai, firmos, palyginimai). Dopleriniai radarai. AN/APN-81. Pagrindinės radaro savybės. ASN-157. Skaityti daugiau
DOS komandinis failas. TvarkyklėOperacinės Sistemos. Pirmas namų darbas - tvarkyklė. Skaityti daugiau
Dovanos verslo vadybojeĮvadas. Darbo objektas - dovanos ir jų įteikimas bei priėmimas, dovanojimo etiketas. Tarnybinės dovanos. Dovanos verslo partneriams. Padėkos už dovanas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Drabužiai ir madaĮvadas. Tikslas –supažindinti su svarbiausiais XX amžiaus mados autoritetais, atskleisti kai kurias mados aktualijas. Mada ir jos istorija. XX amžiaus mados autoritetai. Šiuolaikinė mada ir jos aktualijos. Mada ir žvaigždės. Aukštoji mada. Mada ir stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Drabužiams naudojama dubliavimo įrangaĮvadas. Siuvimo įmonė kurioje dirbu. Dubliavimo įrengimo modelio schema. Dubliavimo įrengimo valdymas. Drabužiams naudojamos dubliavimo įrangos pavyzdžiai. OSHIMA juostinė dubliavimo mašina OP-900 F. Dubliavimo mašinos ASTEX. Astex 3024SC. Astex 5200SC. Astex 5363SC. Astex 6800. Astex 9000. Drabužiams naudojamos dubliavimo įrangos analizė. Temperatūros įtaka tekstilės pluoštams. Išvados. Skaityti daugiau
Drama-miuziklas "Mulen ružas"Dramos-miuziklo "Mulen Ružas" analizė aspektais: kūrinio žanras, kūrinio siužetas, problematika, idėjos, stilius ir pasakojimo būdas, personažai ir charakteriai, išraiškos priemonės, režisūra. Skaityti daugiau
Draudimas (10)Remiantis pateiktais duomenimis apskaičiuoti K. Rimkaus ligos pašalpos dydį jo ligos laikotarpiu: 2004 09 04 – 2004 10 14, dirbant 5 darbo dienų savaitėje. K. Petraitienė į pensiją išeis 2002m. gruodžio mėn 1 d. Stažas iki 1994 m. – 25 m. Stažas nuo 1994 m. iki 2002 m. – 8,83 m. Kokia bus K. Petraitienės pensija? Sausumos transporto priemonių draudimas. Nurodyti: Draudimo objektą. Draudiminius įvykius. Nedraudiminius įvykius. Draudimo bendroves. Skaityti daugiau
Draudimas (13)Užduotis: draudimo tarpininkai; draudimo veiklos priežiūros institucijos; tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR); automobilio draudimas nuosavybės teise apskaičiuoti transporto priemonės draudimo tarifą, bendrą koeficientą ir draudimo įmoką, apskaičiuoti draudimo įmoką G variantui ir bendrą draudimo įmoką, kurią draudėjas privalės sumokėti draudimo bendrovei; šeimos turto draudimas: apskaičiuoti pavogto turto likutinę vertę, apskaičiuoti nuostolius. Skaityti daugiau
Draudimas (7)Draudėjo teisės ir pareigos, sudarant draudimo sutartį. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR): sutarčių, prieštaraujančių konvencijai, negaliojimas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai, sudarant krovinių draudimo sutartis. Skaityti daugiau
......