Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Dispozicijos, hipotezės, sankcijosPaprastosios, sudėtinės ir alternatyvios hipotezės. Dispozicijų rūšys pagal apibrėžtumą ir pagal formalaus dispozicijos turinio raiškos būdus. Sankcijų rūšys pagal raiškos būdus. Skaityti daugiau
Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumaiDiversifikacijos sąvoka. Kada vartojame diversifikacijos sąvoką? Diversifikacijos strategijos samprata. Diversifikacijos priežastys. Diversifikacijos globališkumo aspektas. Horizontalios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikavimo vertinimo aspektai. Sinergijos dėsnis. Išvados. Skaityti daugiau
Diversity of organizationsThe aim of this report is to compare different explanations of diversity of organizations in different textbooks written by separate authors and after comparison of different statements formulate my own opinion. Uderstanding of organizations by Charles Handy. Mintzberg on Management. Organizational behaviour and management by John M.Ivancevich,Michael T.Matteson. Skaityti daugiau
Dizaino projektas: miegamojo kambarysSuprojektuotas miegamasis kambarys. Priedai 2 dwg. bylos (Sienų išklotinės. Namo planas. Trimatis vaizdas). Skaityti daugiau
Dizaino terminai (apibrėžimai, kirčiavimas, kilmė)Įvadas. Terminai. Kirčiuoti vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko linksniai, kirčiuotė. Terminų kūrimas. Skaityti daugiau
Dyzelinio variklio paleidimo lengvinimo būdai ir įtaisaiPaleidimo lengvinimo įtaisai. Pašildymo įrenginiai su kaitinimo žvakėmis. Kaitinimo trukmės valdymo įtaisas. Slėgio daviklius turinčių žvakių veikimo principas. Skaityti daugiau
Dokumentai (4)Blankai. Blankas skirtas korespondencijai su užsienio įmonėmis. Įsakymai. Skaityti daugiau
Dokumentai (5)Įvadas. Dokumento sąvoka. Personalo dokumentai. Darbo sutartis. Prašymas priimti į darbą. Personalo įsakymai. Socialinio draudimo pažymėjimas. Asmens kortelė. Asmens byla. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentai kaip įrodymai baudžiamajame proceseDokumentai kaip įrodymai baudžiamajame procese. Rašytinių įrodymų įrodomoji galia. Elektroninės informacijos fiksavimo priemonės. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Dokumentų rengimas ir įforminimas (4)Blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. 1 priedas, paso kopija. 2 priedas, rekomendacija. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Inventoriaus nurašymo aktas. Akcininkų susirinkimo protokolas. 1 priedas, akcininkų susirinkimo dalyvių sąrašas. Akcininkų susirinkimo protokolo išrašas. Atsakomoji pažyma. Jai atsakomoji pažyma. Iniciatyvinis raštas. Skaityti daugiau
Dokumentų apžvalga: UAB "Langemė"Įmonės charakteristika. Registracijos žurnalai. Dokumentų apžvalgos priedų sąrašas. Blankai: įstaigos siunčiamųjų ir įstaigos rengiamų dokumentų blankas; įsakymų blankas. Personalo dokumentai: rekomendacija; motyvacinis laiškas; prašymas dėl priėmimo į darbą; prašymas dėl atleidimo iš darbo. Teisės aktais tvirtinami dokumentai: buhalterio pareigybės nuostatai. Teisės aktai: veiklos įsakymas; priėmimo į darbą įsakymas. Įstaigos siunčiami ir įstaigos rengiami dokumentai: atsakomasis raštas; iniciatyvinis raštas; pažyma apie gautas pajamas; susirinkimo protokolas; komisijos surašytas aktas; dviejų asmenų surašytas aktas. Skaityti daugiau
Dokumentų organizavimasĮvadas. Dokumentai ir jų organizavimas. Dokumentų sąvoka ir jų reikšmė. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Bylų apskaita ir dokumentų ekspertizė. Verslo korespondencijos reikšmė. Gyvenimo CV. Motyvacijos laiškas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (14)Dėl akcijų pirkimo. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl susitikimo laiko. Uždarajai akcinei bendrovei "Asveja". Dėl kompiuterinės technikos remonto. Skaityti daugiau
Dokumentų rekvizitaiDokumentų rekvizitai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Specialioji žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento registracijos numeris. Adresatas. Dokumento tekstas. Dokumento suderinimo žyma. Susipažinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Skaityti daugiau
Dokumentų rinkinys: UAB "Swedbank"Įvadas. Europass CV. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Finansininko pareiginiai nuostatai. Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas. Posėdžio protokolas. Posėdžio protokolo išrašas. Raštas dėl siūlomo projekto. Atsakomasis raštas dėl posėdžio. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų spausdinimas ExcelĮvadas. Nustatyti spausdinimo antraštes. Peržvelgti darbo lapą. Peržvelgti puslapių ribas. Pakeisti puslapių ribas. Pakeisti spausdinimo tvarką. Spausdinti du lapus iš kelių darbo lapų. Spausdinti darbo lapą tam tikrame puslapių skaičiuje. Nustatyti spausdinimo sritį ir patalpinti ją lapo centre. Darbo lape nustatyti kelias spausdinimo sritis. Išvalyti spausdinimo sritis darbo lape. Spausdinti diagramas. Atspausdinti darbo lapą, nespausdinant diagramos jame. Atspausdinti diagramą, nespausdinant darbo lapo. Pakeisti diagramos dydį ir ją atspausdinti. Darbo lapą papildyti viršutiniais ir apatiniais kolontitulais. Sukurti vartotojo pasirinktą viršutinį kolontitulą. Sukurti vartotojo pasirinktą apatinį kolontitulą. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymasKas dabartiniu metu Lietuvoje formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką, nustato dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus? Apibūdinkite įstaigos rengiamus dokumentus ir teisės aktus. Kas būdinga raštams? Išvardinkite raštų rūšis, rekvizitus, paaiškinkite raštų teksto ypatybes. Kaip nurodomi pridedami dokumentai dokumento tekste? Kaip įforminamas dokumentų išrašas? Kur registruojami įmonės dokumentai? Kas nustato registrų sąrašą? Išvardinkite dokumentų bylų antraščių reikalavimus. Kaip tvarkomi dokumentai, pasibaigus jų saugojimo terminui? Raštas dėl informacijos apie naujas žemės ūkio mašinas ir įrengimų linijas. Dėl gauto paklausimo iš akcinės bendrovės "xxx". Pažyma apie gautas pajamas. Nekokybiškos varškės ir sūrelių nurašymo aktas. Vadovaujančių darbuotojų pasitarimo protokolas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Prašymas išleisti akademinių atostogų. Prašymas priimti į darbą. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (12)Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Apibūdinkite dažniausiai vartojamus. Raštvedybos dokumentų spausdinimo reikalavimai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Pateikite pavyzdžių. Apibūdinkite raštus, įsakymus, potvarkius, aktus. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (13)Įvadas. Praktinė dalis. Europass gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bakalaurų grupės protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Dėl kvietimo dalyvauti parodoje. Raštas (atsakomasis). Dokumentacijos planas.Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (17)Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas. Dėl vardenio pavandenio priėmimo į darbą. Dėl asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Priėmimo ir perdavimo aktas. tarybos posėdžio. protokolas. Potvarkis. Dėl stažuotės Suomijoje ir Švedijoje. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Prašymas. Dėl atostogų suteikimo. Dėl taisyklių patvirtinimo. Vadybos posėdžio. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Skaityti daugiau
......