Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Die geografische Lage Deutschlands und seine LandschaftenDarbas vokiečių kalba apie Vokietijos geografinę padėtį, gamtovaizdį. Das Klima in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin – Hauptstadt Deutschlands. Politische system Deutschlands. Berühmte Städte Deutschlands. Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschlands. Die deutsche Literatur. Bildende Kunst in Deutschland.Das Leben der deutschen Jugend. Der deutsche Film. Das Gesundheitswesen. Skaityti daugiau
Dielektrikų elektrinio atsparumo tyrimas (7)Darbo tikslas: susipažinti su oro ir kitų dielektrikų elektrinio atsparumo nustatymo metodais. Ištirti pramušimo galimybes įvairiems dielektrikams. Pramušimo įtampos nustatymas nuo dielektrikų tipo. Keičiant atstumą nuo 0,1-10 mm rasti įtampas (slėgis 760 mm Hg). Atlikus atstumą laikyti pastovų (10 mm) ir keisti slėgį (500-1000 mm Hg). Oro pramušimo įtampos nustatymas priklausomai nuo elektrodų dydžio. Keičiant atstumą tarp elektrodų (nuo 0 iki 350 cm) nustatyti pramušimo įtampą visais keturiais atvejais (rutulio skersmuo 12,5; 25; 50 ir 75 cm). Pramušimo įtampos nuo dažnio nustatymas. Dažnį keisti nuo 0,1 iki 1000 kHz. Gautų dėsningumų analizė ir išvados. Skaityti daugiau
Dietos koregavimas po plonosios žarnos operacijosĮvadas. Darbas tikslas įvertinti tinkamo maitinimosi reikšmę pacientų, kuriems operuota plonoji žarna. Plonosios žarnos charakteristika. Plonosios žarnos ligos. Dietos koregavimas po plonosios žarnos operacijos. Dietos koregavimas esant malabsorbcijos sindromui. Dietos koregavimas esant trumpos žarnos sindromui. Viduriavimo kontrolė. Galimos komplikacijos esant trumpos žarnos sindromui. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
DietsDarbas anglų kalba apie dietas. Dieting is dangerous. Can Diets Be Unhealthy? Dieting Danger Signs. Advices how to lose weight safely. Remember! Skaityti daugiau
DieveniškėsPo Dieveniškių kraštą. Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Dieveniškių miestelis. Norviliškių vienuolynas. Gatviniai kaimai. Garsėja amatais. Poškonių kaimas. Keliauti patogu ir malonu. Skaityti daugiau
Dievo idėja ir problemaĮvadas. Dievas absoliutus gėris, didybė, nematoma ir neįsivaizduojama būtybė. "Dievas yra diena ir naktis" (Heraklitas). Dievas – gėrio priežastis (Platonas). Dievas – nejudantis Judintojas (Aristotelis). "Dievas neturi veido ar kitų išorinių reiškimosi formų". "Savęs pažinimas yra Dievo pažinimas" Augustinas. "Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir gėris" Tomas Akvinietis. Dievo buvimo įrodymų problema. Immanuelis Kantas: Dievas kaip reguliatyvioji idėja. Friedrichas Nietzsche: Dievas yra miręs. Sorenas Kierkegaard’as: Dievas nenužengia į mases. Dievas – "žmogaus išgalvota hipotezė". "Dievas yra" (Karlas Jaspersas). "Naujasis religingumas" ir teologinis protas. Išvados. Skaityti daugiau
Diferencialinės lygtys (7)Rasti pirmos eilės diferencialinės lygties bendrąjį sprendinį. Rasti antros eilės diferencialinės lygties atskirąjį sprendinį, tenkinantį nurodytas pradines sąlygas. Raskite antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties bendrąjį sprendinį. Įsistatome į lygtį. Su dvilypiu integralu rasti srities (S) plotą. Sritis ribojama kreivėmis. Randame kreivių susikirtimo taškų abscises. Apskaičiuokite dvilypį integralą. Skaityti daugiau
Difuzijos proceso tyrimasTerminės (šiluminės) priemaišų difuzijos proceso tyrimas. Priemaišinių atomų skverbimasis į kietuosius kūnus. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. (Difuzijai vykstant iš begalinio šaltinio). Priemaišos srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas, priemaišų įterpimo etape (Difuzijai vykstant iš begalinio šaltinio). Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo (Difuzijai vykstant iš riboto šaltinio). Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Skaityti daugiau
Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimaiĮvadas. Benzino E-95 ir Dyzelio vasario-kovo-balandžio mėnesių kainos. Benzino E-95 kainų kitimo grafikas. Benzino E-95 kainų kitimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dirbančiojo vikšriniu buldozeriu darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijaBendroji dalis. Pavojingi rizikos veiksniai. Kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Rizikos veiksnių poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu buldozerių pervežimas tralais. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Skaityti daugiau
Dirbtinis intelektas (3)Ar dar yra tikrų stebuklų: dirbtinis intelektas. Sąvokos atsiradimas. Pagrindiniai metodai. Nauda. Kompanijos. Sveiki, profesoriau, gal pradžiai papasakotumėte istorijos apie dirbtinio intelekto sąvokos atsiradimą? Studento interviu su profesoriumi. O kokie pagrindiniai metodai yra ir turėtu būti taikomi Dirbtinio Intelekto projektams? Na, aš, manau, kad visai tai yra tikrai įmanoma, nes visi svarbiausieji atradimai buvo padaryti per paskutiniuosius 100 metų, XX a. laikomas pažangiausiu amžiumi mokslo ir technikos raidoje. Mano manymu mokslininkai per artimiausius šimtą metų tikrai ras būdą šiai savo tobulai ir senai svajonei įgyvendinti. Na, profesoriau, ir kam gi mums viso to reikia, kokią naudą tai duos? Studentas: O kaip Dirbtinio intelekto algoritmai įtakos kompiuterinių žaidimų sferą? Kokios kompanijos tuo užsiima? Studentas: O ar tai realu,ar mes spėsime visą tai pamatyti? Ar spėsime pasigerėti didžiausiais pasaulyje šios srities mokslo laimėjimais? Tai kaip vis dėlto mes suprasime kada kompiuteris taps intelektualus, ar yra kokie nors metodai, kuriais būtų galima galutinai nuspręsti ar sukurtas aparatas yra intelektualus ar ne? Kokie tai metodai ir kaip jie veikia? Skaityti daugiau
Dirbtinių Žemės palydovų ir tarpplanetinių erdvėlaivių judėjimasDarbo eiga. Kosminių aparatų manevrai. Tarpplanetinis skrydis. Geostacionari orbita. Keplerio dėsniai. Tipinė raketos skrydžio trajektorijos schema. Informacijos sistemos Internete. Išvada. Skaityti daugiau
Dirvotyra (6)Trumpa dirvotyros raidos apžvalga. Kristalinės pamato magminės ir metamorfinės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Dirvožemio sorbcija. Sorbcijos rūšys. Dirvožemio drėgmė. Dirvožemio drėgmės potencialas. Kiek dirvožemio nuardo vanduo. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Tyrinėjame 80 cm. dirvožemio gylio. Skaityti daugiau
Dirvožemio derlingumas ir užterštumas bei jo poveikis socialinei aplinkaiĮžanga. Dirvožemių susidarymas. Dirvožemių tręšimas. Dirvožemių būklė ir tarša. Skaityti daugiau
Dirvožemio granuliometrinė sudėtisDirvožemio monitoringas. Miško dirvožemis. Įvadas. Monitoringo struktūra. Monitoringo planas. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai. Lauko dirvožemis. Įvadas. Pagrindiniai uždaviniai. Monitoringo struktūra. Monitoringo planas. Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai. Dirvožemio monitoringo programa. Kompleksiškas agroekosistemų monitoringas. Įvadas. Tikslas. Pagrindiniai uždaviniai. Monitoringo struktūra. Skaityti daugiau
Dirvožemio ir biotos apsaugaĮvadas. Teritorijos aprašymas. Padėtis. Ribos. Teritorijos apibūdinimas. Teisinis statusas. Teisinis statusas. Atsakingos organizacijos. Informacija apie aplinką. Biologinės ypatybės. Fauna. Gausūs augalai. Flora. Paukščiai. Gyvūnai. Socialiniai aspektai ir kultūros paveldas. Teritorijos vertinimas. Gamtosauginio plano tikslai ir uždaviniai. Skaityti daugiau
Disaster of ferry "Estonia"Darbas anglų kalba. Estonios žūties pagrindiniai faktai, duomenys apie keltą, oro sąlygas, tragedijos priežastys. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Disasters (2)Rašinys anglų kalba. Stichinės nelaimės. Skaityti daugiau
Diskonto rinka, jos organizavimo ypatumai bei Centrinio banko įtaka jos vystymuisi ir šalies ekonomikaiĮvadas. Diskonto rinka, kaip pinigų rinkos dalis. Diskonto rinkos finansiniai instrumentai. Diskonto rinkos charakteristika. Diskonto rinkos veikimas. Diskonto politika. Centrinio banko įtaka diskonto rinkai ir šalies ekonomikai. Bendrosios ir grynosios skolos užsieniui analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Diskusinė popietė su tėvaisDiskusinės popietės su darželinukų tėvais organizavimas. Diskusijų tema - vaikiškos knygelės. Įžanga. Diskusijos klausimai. Poezijos knygelių pristatymas. Prozos knygelių pristatymas. Skaityti daugiau
......