Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

DeterminizmasDeterminizmas. Determinizmo problema. Determinizmas socialiniame pažinime. Determinizmas ir žmogaus laisvės bei moralinės atsakomybės problema. Būtis. Filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Determinizmas ir indeterminizmasĮvadas. Chaosas ir kosmosas. Determinizmas ir indeterminizmas. Kosmoso sugriovimas. Determinizmas ir žmogaus laisvė. Išvados. Skaityti daugiau
Deutschland (4)Darbas vokiečių kalba. Vokietija. Deutschland. Land und Leute. An zwei Meeren. Die größte deutsche insel. Zwei große Kafenstädte. Wälder für Wanderer. Eine kunstverständige Stadt. Urtümlich und naturverbunden. Deutschlands höchster Berg. Mit den moisten Museen. Heide und Bergland. Bei Brockes und Wasserkuppe. Barocke Prachtbauten. Wein und Wasser. Alb und Allgäu. Deutschlands größter See. Wunderschöne Gegenden. Zuschauer beim Bundestag. Schließlich: Berlin. Essen und Trinken. Spaß im Urlaub. Aktiver Urlaub. Die Ferienstraßen. Reise- Information. Skaityti daugiau
DiagramosApklaustųjų asmenų lytis. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar turite mobilųjį telefoną? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kiek laiko naudojatės mobiliaisiais telefonais? Imtis (metais). Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar manote, kad mobilusis telefonas yra būtinas? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokiu ryšio tinklu naudojatės. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokios firmos gaminys yra tavo mobilusis telefonas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Skaityti daugiau
Dialog in a restaurantDialogas anglų kalba tarp padavėjo ir klientės. Ordering meal in a restaurant. Skaityti daugiau
DialogsDarbas anglų kalba. 4 dialogai. Apie atostogas. Apie populiaciją mūsų mieste ir mokykloje. Apie įžymias Lietuvos vietas. Apie laisvalaikį. Skaityti daugiau
Diaspora ir gimtinė: su laisve ir be josĮvadas. Tikslas - panagrinėti platesnius lietuvių diasporos ir gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos lietuvių savijautos ir galvosena priklausomai nuo to kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimtinė. Diasporos misijos pasikeitimai: praeities patirtys. Išeivija : su valstybe ir be valstybės. Lietuva ir diaspora: senoji ir naujoji išeivija. Diasporos likimas - Lietuvos politikos rūpestis. Skaityti daugiau
Didaktikos principaiDidaktikos principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Žinių tvirtumo principas. Skaityti daugiau
Didaktiniai žaidimai priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenimeĮvadas. Objektas. Uždaviniai. Tyrimo duomenims gauti naudoti metodai. Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Žaidimas. Jo rūšys. Vaikų žaidimų klasifikavimas. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų kilmė ir reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Žaidimai su žaislais, daiktais. Spausdintiniai stalo didaktiniai žaidimai. Didaktinio žaidimo struktūra. Žaidybiniai veiksmai. Žaidimo taisyklės. Rezultatas, žaidimo pabaiga. Didaktinių žaidimų organizavimas. Skaityti daugiau
Didaktiniai žaidimai, įvairiems ugdymo tikslams siektiŽaidimai. Žaidimai smulkiąjai motorikai lavinti. Žaidimas – "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai (mankštelė). "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai. Žaidimas – Lego žaidimai. Žaidimai siužetiniam vaidmeniniam žaidimui formuoti. Žaidimas su lėle (šeima). Žaidimas – "Pasikalbėjimas telefonu". Skaityti daugiau
Didaktinių žaidimų panaudojimas pradinėje mokyklojeDidaktinio žaidimo ištakos. Didaktiniai žaidimai priskiriami žaidimų su taisyklėmis grupei. Didaktinio žaidimo turinys. Žaidimas, kaip mokymo metodas. Didaktinio žaidimo reikalavimai. Didaktinio žaidimo ypatumai. Rūšys. Klasifikacija. Didaktinių žaidimų organizavimas. Skaityti daugiau
Didieji geografiniai atradimai (7)1 - 25 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D. Kaip istorikai vadina įvykius, atsispindinčius šaltiniuose A, B, C, D? Nurodykite tris svarbiausias šių kelionių priežastis? Nurodykite šaltinių B, C, D chronologinę seką. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis B? 6 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis C? 4 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis D? 3 Atsakymą paaiškinkite. Koks buvo šaltinyje B minimos kelionės tikslas? Kokius atradimus ( nepaminėtus 7 klausimo atsakyme ) padarė keliautojai, aprašyti šaltinyje B? Nurodykite tris. Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje B aprašyta kelionė. Koks buvo šaltinyje B aprašytos ekspedicijos vado likimas? Koks keliautojas tame pačiame amžiuje pakartojo šaltinyje B aprašytą kelionę? Kokios reikšmės mokslui turėjo šaltinyje C aprašyta kelionė? Kokių Europai nežinomų augalų galėjo pargabenti šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Kieno vardu buvo pavadintas atrastas Naujasis Pasaulis? Koks svarbiausias tikslas buvo pasiektas šaltinyje D aprašytoje kelionėje? Kokio keliautojo ekspedicija ( neminima šaltiniuose B, C, D, bet pažymėta žemėlapyje ) turėjo įtakos D šaltinyje atsispindinčiai kelionei? Kokios valstybės vykdė šaltiniuose A, B, C, D aprašytas keliones? Portugalija ir Ispanija. Atsakymą paaiškinkite. Nurodykite dar keturias ( nepaminėtas kituose atsakymuose ) šaltiniuose A, B, C, D aprašytų kelionių pasekmes. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 1-asis sutartinis ženklas. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 2-asis sutartinis ženklas. Šaltinyje A nubrėžkite Tordesiljo ir Saragosos sutartimis nustatytas ribas. Kokios valstybės šias sutartis pasirašė? Remdamiesi žiniomis paaiškinkite sąvoką "konkistadorai". Kokios senosios Amerikos civilizacijos europiečių buvo sunaikintos? Kokios dar trys Europos valstybės XVII – XVIII a. aktyviai įsijungė į kolonijų grobimą? Skaityti daugiau
Didysis Vilniaus seimas (3)Lietuvių moderniosios tautos tapsmo seminaras. Įvadas. Lietuvos politinė situacija 1905 metais. Suvažiavimo idėja ir iniciatyva. Lietuvos visuomenės pasirengimas suvažiavimui. Suvažiavimo nutarimai ir jų pasekmės. Didžiojo Vilniaus seimo reikšmė lietuvių tapsmui moderniąja tauta. Išvados. Skaityti daugiau
Didžiausių pasaulio observatorijų apžvalgaĮvadas. Trumpai apie teleskopus. Mauna Kea observatorija. ESO (Pietų Europos observatorijų organizacija). La Siljos observatorija. Paranal observatorija. Llano de Chajnantor observatorija. Kit Pyko nacionalinė observatorija. Saiding Springso observatorija. Rusijos Specialiosios astrofizikos observatorija. Radijo observatorijos ir orbitinės observatorijos. Molėtų observatorija. Išvados. Iliustracijos (11 psl.). Skaityti daugiau
Didžioji Prancūzijos revoliucijaPriežastys, laikotarpių apibūdinimai (I-asis revoliucijos laikotarpis, Monarchijos nuvertimas, Jakobinų ir žirondistų kova, Jakobinų diktatūra). Prancūzijos revoliucijos rezultatai. Skaityti daugiau
Didžioji savaitėĮvadas. Darbo tikslas apžvelgti Didžiosios savaitės laikotarpiu vyraujančius liaudies papročius, tradicijas ir tikėjimus. Didysis trečiadienis. Didysis ketvirtadienis. Didysis penktadienis. Didysis šeštadienis. Išvados. Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos archyvaiArchyvai Didžiojoje Britanijoje iki pirmojo pasaulinio karo. Valstybiniame archyve visi dokumentai buvo padalinti i du didelius skyrius. Šiuolaikinė veikla. Nacionalinis archyvas sėkmingai dirba verčiant archyvo dokumentus. Nacionalinio D. Britanijos archyvo tikslas. Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos Muziejaus Bibliotekos istorijaĮvadas. Seras Hans Sloane. Britanijos muziejus ir biblioteka. Muziejus šiandien. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo sistemos valdymas. Švietimo tikslai. Privalomasis mokyklinis amžius. Vidurinės mokyklos. Povidurinių studijų institucijos. Aukštosios mokyklos. Tolesniojo profesinio rengimo institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Įgūdžių strategija. Norvegija. Švietimo sistema. Profesinis mokymas. Suaugusiųjų švietimas. Kompetencijų reforma. Kompetencijų statymo strategija. Lietuva. Bendrojo lavinimo mokykla. Profesinės mokyklos. Profesinio rengimo principai. Aukštojo mokslo sistema. Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistema. Švietimo sistemų panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Didžiosios lietuvių kalbos klaidosĮvadas. Kalbos klaidų priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
......