Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Darbuotojų mokymas ir tobulinimasDarbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijos. AB "Volkswagen" taikoma projektinio mokymo sistema. Profesinės ir asmeninės kvalifikacijos deficitai. Mokymo organizavimo principai. Mokymo metodai. Individualaus mokymosi koncepcija. Kokybės būreliai. Dualiolo vadybos seminaro koncepcija. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistemos raidos perspektyvos. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas ir karjeros planavimas: UAB "Topo centras"Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su UAB "Topo centras" įmone ir ją išnagrinėti, pagal iškeltus uždavinius. UAB "Topo centras" charakteristika. UAB "Topo centras" darbuotojų struktūra. Personalo vadyba UAB "Topo centras". Mokymai darbuotojams. Kvalifikacijos kėlimo aspektai. Galimybė daryti karjerą. Darbo apmokėjimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacija (2)Įžanga. Teorinė dalis. Motyvavimas. Motyvacijos modelis. Pasitenkinimo darbų motyvavimo teorijos. O.U. Maslov’as. D. Maklelandas. F. Hercbergas. Elgesio reguliavimo teorijos. Vilčių teorija. Teisingumo teorija. Porterio-Laulerio teorija. Motyvavimas ir kompensavimas. Praktinė dalis. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo ir ateities garantijų poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Noras parodyti savo galimybes. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje (3)Įžanga. Motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo tendencijos. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvavimo principai įmonėje, organizacijoje. Motyvacijos metodai. Keletą patarimų, kurie gali padėti stiprinti darbuotojų motyvaciją. Individualus požiūris į darbuotojų motyvaciją. Remiantys ir motyvuojantys veiksniai. Atlygis ir materialinis skatinimas. Naujos atlygio tendencijos. Pastebėjimai apie skatinimą. Nepiniginių motyvavimo būdų visuma. Svarbiausi motyvacinės sistemos aspektai krizės sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų poreikiai ir motyvacijaPoreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Valdymo stilius - pavaldinių elgesio motyvacijos pagrindas. Materialinis darbuotojų skatinimas. Moralinis darbuotojų skatinimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų sauga (2)Užduotis: 1. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 2. Civilinės saugos signalai. 3. Rizikos vertinimas, veiksmų prioritetų parinkimas leidžia užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir pagerina įmonės darbo našumą bei rezultatus. Surašykite į lenteles (pavojaus korteles) dažniausiai sutinkamų įmonėse ir darbo vietose pavojingas situacijas (pavojus) ir numatykite labiausiai tinkamas prevencines priemones rizikai sumažinti. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos. Darbdavių, jų įgaliotų asmenų atestacija. Darbuotojų instruktavimas ir atestavimas saugos darbe klausimais. Darbuotojų aprūpinimas saugos darbe priemonėmis. Medicinos paslaugų organizavimas. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavių teisės. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų teisės. Civilinės saugos signalai. Dėmesio visiems! Radiacinis pavojus! Cheminis pavojus! Uragano pavojus! Potvynio pavojus! Katastrofinis užtvindymas! Oro pavojus! Oro pavojaus atšaukimas! Rizikos vertinimas ir pagerina įmonės darbo našumą bei rezultatus. Pavojus, susijęs su krovinių kėlimu mechanizmais. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas įmonėje. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvuĮvadas. Analizė. Bendroji įmonės organizacinė struktūra. DSS valdymo schema. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Padalinių vadovų atsakomybė. Pareiginės ir DSS įvadinės instrukcijos. Saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai. Instruktavimas darbo vietose, darbuotojų mokymas ir atestavimas. Profesinės rizikos vertinimas. DSS būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai per 1999 – 2004 m. Išvados. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvu. Įvadas. Analitinė dalis. Rizikos nustatymo kortelė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla (2)Įvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Darbuotojų socialiniai motyvatoriaiDarbuotojų socialiniai motyvatoriai. Maslowo poreikių hierarchiją vaizduojanti piramidė. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. L.V. Porterio ir E. Lavlerio darbo motyvacijos modelis. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai. Skaityti daugiau
Darbuotojų veiklos valdymas per individualius tikslusĮvadas. Organizacijos kultūra ir komunikacija. Darbuotojų kompetencija ir jų pareigybei keliamų reikalavimų atitikimas. Vadovo asmeninės savybės ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams. Motyvacijas esmė ir pagrindiniai jos šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindusDarbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindus. Įvadas. Darbo užmokestis. Skaityti daugiau
Darni (subalansuota, tvari, tausojanti) ekonominė plėtraAntrasis ekonomikos namų darbas. Įvadas. Darnaus vystymosi koncepcijos teoriniai aspektai. Darnaus vystymosi sąvoka. Darnaus vystymosi modelis. Darnaus vystymosi tikslai. Vystymosi pasekmės. Darnus verslo vystymasis. Darnaus vystymosi ekonominių aspektų taikymo verslui pagrindas. Darnaus verslo modelis. Įmonių socialinė atsakomybė. Marketingo etika ir socialinis marketingas. Įmonių darnaus vystymosi veiksmingumo indikatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Darni plėtraDarni plėtra. Plėtra ir apsauga. Subalansuoto gyvenimo strategija. Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Darnaus vystymosi prioritetai. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai. Mokėjimo institucijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darni subalansuota plėtraTausojanti plėtra. Subalansuota plėtra. Subalansuotą plėtrą apriboja. Yra išskiriamos šios subalansuotos plėtos paradigmos charakteristikos. Požiūriai į subalansuotą plėtrą. Subalansuotos plėtros principai. Aplinkos principai. Ekonominiai principai. Socialiniai principai. Svarbiausi aplinką tausojančios plėtros aspektai. Subalansuotos plėtros technologijų charakteristikos. Subalansuotos plėtros tikslas. Plėtros galimybių pasiskirstymas tarp dabarties ir ateities kartų. Subalansuotos politikos tikslų matrica. Skaityti daugiau
Darnus rekreacijos ir turizmo išteklių naudojimasStudento laisvalaikio analizė. Išvados. Rekreacijos ir turizmo atspindys žiniasklaidoje. Marių žvejams siūloma užsiimti rekreacija 2006 m. Sausio 25 d. Prezidentas Rusnėje įžvelgė naują šalies deimančiuką 2005 m. Vasario 18 d. Baltijos uostai vienija jėgas kruizų fronte 2005 m. Vasario 3 d. Sezoninės ir nesezoninės veiklos. Kuršių nerija. Neringa. Skaityti daugiau
Daržovės (4)Praktinis darbas nr. 1. Daržovių morfologinės, biologinės savybės ir jų klasifikacija. Lentelės. Valgomoji morka (Daucus sativus). Sėjamoji petražolė (Petroselinum sativum) Daržinis poras (Allium porrum). Valgomasis ridikėlis (Raphanus sativus radicula). Raudonasis burokėlis (Beta vulgaris). Valgomasis salieras (Aqium graveolens). Gūžinis baltasis kopūstas (Brassica oleracea). Valgomasis svogūnas (Allium cepa). Žiedinis kopūstas (Brassica oleracea). Paprastasis agurkas (Cucumis sativus). Valgomasis pomidoras (Lycipersicon esculentum). Vienmetė paprika (Capsicum annuum). Sėjamasis žirnis (Pisum sativum). Skaityti daugiau
Das StudiumDarbas vokiečių kalba. Studijos. Studijų vaidmuo gyvenime. Studijos Lietuvoje. Studijos užsienyje. Studijos Vokietijoje. Pliusai ir minusai. Panašumai studijų Lietuvoje ir Vokietijoje. Einleitung. Das Studium. Die Rolle des Studiums. Das Studium in Litauen. Das Studium im Ausland. Das Studium in Deutschland. Das Studium nach den Austauschprogrammen. Die Vor - und Nachteile des Studiums in Deutschland. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ausbildung in Deutschland und Litauen. Schlusswort. Skaityti daugiau
Daugiaatramės lankstinės sijos skaičiavimasUžduotis B. Daugiaatramei lankstinei sijai reikia: Sudaryti sijos darbo schemą. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus ir skersines jėgas sijos charakteringuose pjūviuose bei nurodytuose trijuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas visai daugiaatramei lankstinei sijai. Sudaryti dviejų bet kurių vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų influentes. Naudojantis sudarytomis influentėmis, apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo pateiktos nepaslankios apkrovos. Palyginti gautus rezultatus su 2-oje dalyje gautais rezultatais. Apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų ekstremines reikšmes nuo paslankaus vienodai paskirstytojo krūvio v, kuris gali užimti bet kurias sijos dalis. Nubraižyti nepatogiausius apkrovimo šiuo krūviu atvejus. Išspręsti santvarą su kompiuterine programa, palyginti rezultatus su gautais 1-3 punktuose. Užduoties schema. Sudarome sijos darbo schemą. Skaičiuojame sijos IIa aukštą. Skaičiuojame sijos IIb aukštą. Skaičiuojame sijos Ia aukštą. Skaičiuojame sijos Ib aukštą Sudarome lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (V) diagramas visai sijai. Sudarome dviejų vertikalių atraminių akcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (V) influentes. Sudarome vertikalios atraminės reakcijos Fray influentę. Sudarome vertikalios atraminės reakcijos FrGy influentę. Sudarome i-ojo pjūvio lenkimo momento ir skersinės jėgos influentes. Sudarome j-ojo pjūvio lenkimo momento ir skersinės jėgos influentes. Sudarome k-ojo pjūvio lenkimo momento ir skersinės jėgos influentes. Naudojantis sudarytomis influentėmis, apskaičiuojame dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo pateiktos nepaslankios apkrovos. Apskaičiuojame dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo paslankaus vienodai paskirstytojo krūvio v = 2,00 kN/m, kuris gali užimti bet kurias sijos dalis. 1 Lenkimo momentų (M) diagrama. 2 Skersinių jėgų (V) diagrama. Skaityti daugiau
Daugiaatramės sijos skaičiavimasDaugiaatramės sijos skaičiavimas. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Daugiakampiai (2)PowerPoint pristatymas. Daugiakampiai. Apibrėžimas. Teorema. Įrodymas. Daugiakampių panašumas. Lygiagretainiai. Lygiagretainio požymiai. Lygiagretainio ploto formulės. Stačiakampis. Rombas. Kvadratas. Trapecija. Skaityti daugiau
......