Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Dailės būrelio įsteigimas naudojant įprastines piešimo priemones ir informacines technologijas (IT)Projektas. Projekto esmė. Įvadas. Projekto rėmimo paraiška. Projekto misija. Projekto vizija. Hipotezė. Tikslas. Uždaviniai. Trumpa veiklos apžvalga. Organizacijos aplinkos aprašymas. Organizacijos paslaugų vartotojai. Projekto įgyvendinimas. Pagrindiniai projekto ištekliai. Projekto rizikos įvertinimas. Organizacijos personalas. Informacija apie vadovą. Projekto komanda. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacijos struktūra. Reklaminės kampanijos organizavimas. Įvadas. Reklaminės kampanijos tikslai. Reklaminės kampanijos strategijos pasirinkimas. Paslaugos tyrimas. Reklamos nešikliai. Marketingo komplekso tyrimas. Projekto priedai. Prekinis ženklas. Anketa. Kūrybinių darbų pavyzdžiai naudojant IT. Skaityti daugiau
Dalijimasis žiniomis J. Lankučio viešojoje bibliotekojeDalijimosi žiniomis praktikos analizė J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Dalijimasis žiniomis organizacijoje. Dalijimasis žiniomis bibliotekoje. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (3)Įvadas. Dėstymas. Trumpas UAB "Melga" įmonės veiklos aprašymas. UAB "Melga" valdymo struktūra. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija: spaudos platinimas UAB "Litpresa"Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Kita svarbi informacija. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija: tinkamumas darbui viešbutyje "Romantic"Darbo skelbimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Motyvacinis laiškas dėl administratorės pareigų. Darbo tinkamumo testo rezultatai. Motyvacinė kalba. Viešbutis "Romantic". Viešbučio "Romantic" filialai. "Deja vu" restoranas. "Romantic in forma" sveikatingumo centras. Saldėsių kepykla - krautuvėlė. "Čičinsko smuklė" - Alaus restoranas. Viešbučio "Romantic" partneriai. Skaityti daugiau
Dalykinis bendravimas: "Swedbank"Įvadas. Trumpa "Swedbank" charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija "swedbank" organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. "Swedbank" nuostatos žodiniam bendravimui. "Swedbank" ryšiai su žiniasklaida. Tarnybinis etiketas "swedbank" organizacijoje. Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Damasko plienasDamasko plieno istorija. Damasko plieno pavadinimas. Seniausia plieno rūšis vutsas. Vutso gamybos technologijos. Vutso gamybos esmė. Indiški ginklai. Japoniški ginklai. Vutso ruošiniai. Bulatinio plienas. Ietgaliai. Lentelė: Trumpa geležies metalurgijos ir Damasko plieno chronologinė istorija. Skaityti daugiau
Danija (14)Pagrindinė turistinė informacija apie Daniją. Bendroji geografinė apžvalga. Pavadinimas ir sostinė. Bendrosios žinios. Geografinė padėtis. Turizmo industrijos išsivystymo laipsnis. Apgyvendinimo įstaigos. Maitinimo įstaigos. Svarbiausi Danijos turistiniai regionai. Svarbiausi Danijos turizmo ištekliai, jų teritorinis pasiskirstymas. Pramogos. Lankytinos vietos. Trys priežastys apsilankyti Danijoje. Naudingi patarimai turistui iš Lietuvos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Danijos vietos savivaldos sistemos analizėĮvadas. Danija. Danijos karalystė. Danijos vietos valdžios sistema. Meras. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Išvados. Skaityti daugiau
Danijos bibliotekų architektūra ir dizainasĮvadas. Šio darbo tikslas – parengti Kopenhagos. Karališkosios bibliotekos architektūros ir dizaino apžvalgą. Danijos karališkoji biblioteka: architektūra ir dizainas. Bibliotekos eksterjeras. Bibliotekos interjeras/dizainas. Bibliotekos baldai. Spalvos, medžiagos ir kiti interjero elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Dantė "Dieviškoji komedija" (3)Apie autorių. Dantė Aligjeris (1265—1321) Dieviškoji komedija. Lentelė: Fabula, Problema, Tema. Ištraukos. Skaityti daugiau
Dantė "Dieviškoji komedija": "Pragaras" (4)Dantė Aligjeris. Dantės kūriniai. Dieviškoji komedija. Pragaras. Fabula. Tema, problema, idėja. Priedai (Citatos). Skaityti daugiau
Dantė "Dieviškoji komedija". Pomirtinio pasaulio vaizdavimasDantės (Dante Alighieri) sukurta pragaro struktūrą vaizduojanti schema. Pragaro prieangis. 9 pragaro ratai/griovos. Skaityti daugiau
Dantys. Dantų ėduonis. PeriodontitasĮvadas. Burnos ertmė. Seilių sudėtis ir funkcijos. Antibakterinės seilių dalys. Dantų apnašos. Dantų ėduonies mikrobiologija. Periodonto ligų etiologija ir patogenezė. Išvados. Skaityti daugiau
Dantų implantacija. Veiksniai, įtakojantys implantų biointegracijąBiointegracija. Implantų biointegracija. Implanto ir audinių sąveika. Osteointegracija. Sėkmingą osteointegraciją lemiantys faktoriai. Skaityti daugiau
DarbasDarbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Rinkos funkcijos ir formos. Lietuvos gamtos ištekliai. Skaityti daugiau
Darbas (4)Klausimai apie būsimą darbą, į kuriuos atsakius, nuspręsite kokio darbo norite. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Keturi komandinio darbo etapai. Keturi komandinio darbo etapai. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Devyni komandiniai vaidmenys. Komandinių vaidmenų apibūdinimas. Prielaidos dėl žmonių elgesio darbe . Motyvacija. Bendrasis motyvacijos proceso modelis. Organizacijos darbuotojų skatinimo priemonių – "gėrybių krepšelio" – kompleksinė sistema. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica"Savarankiški darbai. Užduotys. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. x2 skirstinys. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. t – kriterijus priklausomiems duomenims. t – kriterijus nepriklausomiems duomenims. χ2 kriterijus. Vieno faktoriaus metodas. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. Arima prognozavimo modelis. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica" (4)1 Užduotis. Temos nr. 13. Sukurti 400+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Dažnių lentelė. Histograma. Ūselinė diagrama. 2 užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Skaitinės charakteristikos. Skaityti daugiau
Darbas su didelėmis tekstinėmis bylomisUžduotis ir jos sprendimas, metodiniai paaiškinimai. 1 Užduotis. Nusikopijuoti į savo grupės katalogą failą tekstas iš interneto neakiv.doc, pakeisti word’o failo pavadinimą, pavadinti savo pavarde ir atsidaryti tą dokumentą. Kaip nukopijuoti? Kaip pakeisti failo pavadinimą? 2 Užduotis. Įjungti nespausdinamų simbolių rodymo režimą. Ištrinti visus nereikalingus šoninius lentelių stulpelius su reklama, reklaminius paveikslėlius (paveikslėlius, kurie iliustruoja teksto turinį, palikite), nuorodas į kitus puslapius Turėtų likti pagrindinis tekstas, esantis viduriniame stulpelyje, jį iliustruojantys paveikslėliai ir skyrelių pavadinimai. Taip pat automatiškai pakeiskite rankinį eilutės laužimą atskiromis pastraipomis. Kaip įjunkti nespausdinamų simbolių rodymo režimą? Kaip ištrinti nereikalingus lentelės stulpelius? Kaip ištrinti nereikalingus paveikslėlius? Kaip automatiškai pakeiskite rankinį eilutės laužimą pastraipos pabaigos ženklu? 3 Užduotis. Eksportuoti tekstą iš lentelių, turi likti tik tekstas. Kaip eksportuoti tekstą iš lentelių? 4 Užduotis. Sutvarkykite tekstą taip, kad visur, kur reikalinga, būtų matomos lietuviškos raidės, o ne "hieroglifai". Kaip pakeisti simbolį į raidę? 5 Užduotis. Nustatyti puslapio parametrus: A4 formatas, paraštės: kairė – 3 cm, dešinė – 1 cm, viršutinė ir apatinė – 2 cm. Kaip nustatyti puslapio parametrus? 6 Užduotis. Visam tekstui nurodyti Times New Roman, 12 pt dydžio šriftą. Išlygiuoti tekstą pagal abu kraštus. Nustatyti pusantro intervalo tarp eilučių. Pirmąją pastraipos eilutę atitraukti 1,5 cm nuo kairio krašto. Nustatyti, kad neliktų papildomų intervalų tarp pastraipų. Kaip visam tekstui nurodyti Times New Roman, 12 pt dydžio šriftą? Kaip išlygiuoti tekstą pagal abu kraštus? Kaip visam tekstui nustatyti pusantro intervalo tarp eilučių? Nustatyti, kad neliktų papildomų intervalų tarp pastraipų. Kaip visame tekste pirmąją pastraipos eilutę atitraukti 1,5 cm nuo kairio krašto? 7 Užduotis. Sukurkite titulinį lapą (pirmą), apipavidalinkite, įkelkite kolegijos logotipą, darbo pavadinimas – Internetinis tekstas. Kaip dokumento pradžioje padaryti tuščią lapą? Kaip surinkti titulinį darbo lapą? 8 Užduotis. Pakeisti antraščių stilių Heading 1 taip: centruotas puslapio plotyje, šriftas Times New Roman, 15 pt dydžio, pastorintas, 1.5 lines tarpas tarp eilučių. Pakeisti antrasčių stilių Heading 2 taip: centruotas puslapio plotyje, šriftas Times New Roman, 13 pt dydžio, pastorintas, pasviręs, 1.5 lines tarpas tarp eilučių. Visiems pavadinimams priskirti pirmo lygio antraščių stilių (Heading 1). Skyriaus "Džiunglės" pavadinimui "Džiunglės" priskirti pirmo lygio antraščių stilių (Heading 1), o jo skyrelių pavadinimams priskirti antro lygio antraščių stilių (Heading 2). Kaip pakeisti antraščių stilių Heading 1? Kaip pavadinimams priskirti antraščių stilių? 9 Užduotis. Sukurti automatinį turinį dokumento pradžioje, antrame lape iš karto už titulinio lapo. Teksto šriftas Times New Roman, 12 pt dydis, pusantro tarpo tarp eilučių. Kaip padaryti tuščią lapą? Kaip sukurti automatinį turinį? 10 Užduotis. Sutvarkykite iliustracijas (nuotraukas). Kiekvienas paveikslas turi būti sunumeruotas ir parašytas pavadinimas. Pavadinimus rašykite bet kokius, sugalvokite patys. Kaip sutvarkyti iliustracijas? Kaip automatiškai sunumeruoti iliustracijas? 11 Užduotis. Sukurti automatinį iliustracijų turinį dokumento pradžioje, antrame lape po automatiniu turiniu. Kaip sukurti automatinį iliustracijų turinį? 12 Užduotis. Antrojo skyrelio "Norvegas užkasė loterijoje laimėtus pinigus" pabaigoje surinkite tokią lentelę. Kaip sukurti lentelę? 13 Užduotis. Surinkite lentelę. 14 Užduotis. Sunumeruokite lenteles. Kaip sunumeruoti lenteles? 15 Užduotis. Sukurti automatinį lentelių turinį dokumento pradžioje, antrame lape po automatiniu iliustracijų turiniu. Kaip sukurti automatinį lentelių turinį? 16 Užduotis. Įterpti puslapio numerius apačioje centre visuose puslapiuose, išskyrus pirmąjį. Kaip įterpti puslapio numerius? 17 Užduotis. Nurodyti kalbos tikrintojui (spelling) lietuvių kalbą, patikrinti ir ištaisyti gramatines klaidas. Kaip nurodyti kalbą? Kaip ištaisyti gramatines klaidas? 18 Užduotis. Pirmame straipsnelyje antroje pastraipoje pirmiems penkiems žodžiams sukurti išnašas numeruojant "žvaigždutėmis". Paaiškinimai – tiesiog užrašas Išnaša1, Išnaša2 ir t.t. Išnašos turi būti puslapio apačioje. Kaip sukurti išnašas? 19 Užduotis. Dokumento pabaigoje, naujame lape, parašykite pavadinimą "Literatūros sąrašas" ir sukurkite literatūros sąrašą, pasirinktinai įrašykite bet kokias 5 knygas. Kaip daryti literatūros sąrašą? 20 Užduotis. Pertvarkykite, kad kiekvienas skyrelio pavadinimas prasidėtų naujame puslapyje. Kaip padaryti, kad kiekvienas skyrelis prasidėtų naujame lape? 21 Užduotis. Atnaujinkite turinį. Kaip padaryti, kad jau padarytame turinyje atsirastų pakeitimai (nauji skyriai ar kiti puslapių numeriai)? 22 Užduotis. Išsaugokite. Kaip išsaugoti pavadinant norimu vardu? Skaityti daugiau
......