Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Bulvių veislių derlingumo tikrinimasVeislės A imčių dažnių lentelė. Veislės B imčių dažnių lentelė. Veislės C imčių dažnių lentelė. Veislės D imčių dažnių lentelė. Veislės A santykinių dažnių lentelė. Veislės B santykinių dažnių lentelė. Veislės C santykinių dažnių lentelė. Veislės D santykinių dažnių lentelė. Veislės A sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės B sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės C sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės D sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Stulpelinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Veislių A, B, C, D santykinių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D imčių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D histograma. Skaityti daugiau
Burnos higienisto darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijaSavarankiškas darbas Nr. 1. Bendroji dalis. Leidimo savarankiškai dirbti sąlygos. Darbo ir poilsio trukmė,pertraukos dirbant Ib kategorijos darbą. Pranešimai apie nelaimingus incidentus, gedimus, trūkumus tvarka. Asmens higienos reikalavimai. Atsakomybė už šios instrukcijos nevykdymą. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbo ir darbų saugos priemonių tikrinimo ar tinkami darbui tvarka. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojų veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų veiksmai susidarius avarinei ar kitai ypatingai situacijai, incidentui, avarijai. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Darbo priemonių išjungimo, sustabdymo, palikimo, valymo, tepimo ir pan. tvarka. Darbo vietos sutvarkymo, jos perdavimo kitam darbuotojui tvarka. Atliekų pašalinimas. Asmens higienos reikalavimai. Skaityti daugiau
Business plan: "Jazz Café-Boo"Darbas anglų kalba. Kavinės verslo planas: "Jazz Café-Boo". Market research. Premises and Planning permission. Licensing. Executive Summary. Company Summary. Service Business Analysis. The Main Competitors. Strategy and Implementation Summary. Marketing Strategy. Skaityti daugiau
Business plan: bake shop "Sweet flour"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kepykla. Details of the business. Personal details. Personnel. Product. Market. Markrting. Advertising. Premises. Machinery. Vehicles. Objectives. The SWOT analysis. PowerPoint pristatymas (22 skaidrės). Skaityti daugiau
Business plan: hotel "Laima"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Introduction. Organization’s chart. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Supervision. For Decentralization. For Centralization. Skaityti daugiau
Business plan: hotel "ZzuZziii"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Details of the business. Personal details. Personnel. Service. Market. Marketing. Premises. Objectives. Skaityti daugiau
Business plan: tea shopTrumpas verslo planas anglų kalba. Skaityti daugiau
Business plan: the club "Trance Dance"Verslo planas anglų kalba. Klubas "Trance dance". Skaityti daugiau
Būti apsiskaičiusiam buvo madinga ir naudinga. O dabar? (2)Kalbėjimo temos "Knyga ir mes" užrašai. Potemė: "Būti apsiskaičiusiam buvo madinga ir naudinga, o dabar?" Išsikelti klausimai ir pateikti atsakymai. Skaitymas praeityje (prieš Kristaus gimimą, prieš 500, prieš 100 metų). Skaitymas dabar. Skaitantys žmonės. Kas pakeitė knygas? Kodėl primiršome skaitymą? Skaityti daugiau
Būtinasis reikalingumas baudžiamojoje teisėjeBūtinasis reikalingumas. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos. Būtinoji gintis ir būtinasis reikalingumas. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo panašumai. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo skirtumai. Didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčių vertybių vagystės. Skaityti daugiau
Buto vertinimasĮvadas. Bendroji dalis. Vertinimo tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data ir metodai. Informaciniai šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Detalus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo objekto juridinė – techninė charakteristika. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Lyginamieji objektai. Lyginamosios rinkos vertės metodas. Išvada. Rinkos analizė. Nuotraukos. Dislokacijos schema. Turto vertinimo sutartis. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Turto vertės nustatymo pažyma. Skaityti daugiau
Butų kainos Lietuvos miestuoseButų kainos Lietuvos miestuose 2010 metų pradžioje. Įvadas. Namų darbo tikslas – išnagrinėti butų kainas, kas jas įtakoja ir išsiaiškinti, kuriame miete butai brangiausi, o kuriame pigiausi. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Išskirtys. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Kintamųjų pakeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ch.M. Wieland "Geschichte des Agathon"Darbas vokiečių kalba. Christoph Martin Wieland knygos "Agatono istorija" pirmos dalies aprašymas. Autoriaus biografija. Agatono istorija. Agatono reikšmė. Christoph Martin Wieland "Geschichte des Agathon" (Teil 1). Die Biographie des Autors Christoph Martin Wieland. Geschichte des Agathon. Die Bedeutung des "Agathon". Skaityti daugiau
C.S. Lewis "Tiesiog krikščionybė"C.S. Lewiso knygos "Tiesiog krikščionybė" apžvalga. Įžanga. Pirmoji knyga. Antroji knyga. Trečioji knyga. Ketvirtoji knyga. Išvados. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba. Kvadratinė lygtisDArbas su C++ programavimo kalba. Programa suras kvadratinės lygties sprendinius. Skaityti daugiau
Campaign against drug abuseDialogas anglų kalba. Kalbėjimo įskaitos tema: Prevencinė akcija prieš narkotikus. Kampanija (Akcija) prieš narkotikų vartojimą. Campaign against drug abuse. Skaityti daugiau
Characteristics of translatorPranešimas anglų kalba. Vertėjo darbas. Vertėjo darbo apibūdinimas. Introduction. What special skills make a translator? Translators need to. Translators need to have. More about reliability. Professional pride. Involvement in the profession. Ethics. Enjoynment. Conclusions. Skaityti daugiau
Charakterio akcentuacijų tyrimasĮvadas. Metodika. Tiriamasis. Testo rezultatai. Testo rezultatų aptarimas. Grafikai. Skaityti daugiau
Charakterio akcentuacijų tyrimas (2)Literatūros apžvalga. Charakterio tyrimas. Metodika. Tiriamasis. Testo rezultatai. Testo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Charakteris (5)Įvadas. Sąvokos samprata. Charakterio bruožai. Charakterio ydos. Veiksniai lemiantys charakterį. Charakterio nukrypimų tipai. Skaityti daugiau
......