Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Mąstymas, kaip supančios aplinkos pažinimo procesas. Pagrindinės mąstymo operacijosĮžanga. Mąstymas, kaip pažinimo procesas. Mąstymo reikšmė. Žmogaus, kaip sąmoningo individo, ir gyvūnų skirtumai. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimai ir mąstymo aktyvizacijos būdai. Mąstymas darbo procese. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Mąstymo sutrikimai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Mastrichto sutartisEuropos Sąjungos įkūrimas - Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis numatė tokius jos tikslus. Sutartis nustatė tokias pagrindines naujoves ir jau galiojusių Europos Bendrijų steigimo sutarčių papildymus. Kritika. Skaityti daugiau
Mašinų elementai (5)Įvadas. Elektros variklio parinkimas, kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Krumpliaračių medžiagų parinkimas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukcijų matmenų nustatymas. Reduktoriaus korpuso pagrindinių elementų orientaciniai matmenys. Velenų apkrovų skaičiavimas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Pleištinių sujungimų projektavimas. Pleištų parinkimas. Velenų patikrinamasis skaičiavimas. Movų parinkimas. Pavaros tepimas. Pavaros surinkimas, remontas ir eksploatacija. Darbo saugos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Mašinų elementai (8)Atramų reakcijų nustatymas. Įrąžų konstrukcijos reikiamose sijose nustatymas. Sijų profilio parinkimas. Kniedytoji jungtis. Kniedžių ir jų išdėstymo sijose pagrindiniai parametrai. Suvirintoji jungtis. Suvirinimo siūlių sijose pagrindiniai parametrai. Išvados. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos ir remonto technologijaSavarankiškas darbas nr. 1. Mašinų detalių dilimo rūšys. Mašinų remonto technologiją, detalių paviršių trintis, detalių patvarumas. Remonto objektas, gamybinis ir technologinis procesas, remonto tipai. Vandelinis dilimas. Savarankiškas darbas nr.2. Mašinų remonto gamybinis procesas. Pagrindinės sąvokos. Valymas, mechaninis valymas, klasifikacija. Plovimas. Cheminis valymas. Savarankiškas darbas nr.3. Defektavimas. Bendros sąvokos. Defektologijos metodai. Magnetinių ir sūkurinių srovių defektoskopiją. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologija (7)Įvadas. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Detalės masės skaičiavimas. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio ir jo gamybos būdo parinkimas. Detalės apdirbimo technologijos maršruto schemos sudarymas ir įrengimų parinkimas. Parinktų įrengimų techninė charakteristika. Užlaidų ir operacinių matmenų parinkimas iš lentelių visiems paviršiams (nubraižyti ruošinio ir detalės bendrą eskizą ir paviršius sunumeruoti). Ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficiento skaičiavimas. Priedas (dwg brėžinys: paviršių numeracija). Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologijos (2)Įvadas. Išanalizuoti detalės paskirtį ir darbo brėžinį ir pagrįsti techninius reikalavimus. . Išanalizuoti detalės technologiškumą ir siūlyti reikiamus pakeitimus. Pasiūlyti galimus ruošinius detalės serijinei gamybai ir pasirinkti optimalius. Parinkti užlaidas visiems detalės paviršiams. Vienam nurodytam paviršiui užlaidą apskaičiuoti analitiškai ir palyginti su parinkta. Išvados. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologijos (4)Išanalizuoti detalės paskirtį (įvorė). Išanalizuoti brėžinį ir pagrįsti techninius reikalavimus. Išanalizuoti detalės technologiškumą. Pasiūlyti galimus ruošinius detalės serijinei gamybai ir parinkti optimalų. Parinkite užlaidas visiems detalės paviršiams. Vienam nurodytam paviršiui užlaidą apskaičiuoti analitiškai ir palyginti su parinktais. Išvados. Skaityti daugiau
Mašinų ir mechanizmų teorija (2)Mmt kursinio projekto užduotis 9–8. Atlikti vertikalaus stūmuoklinio kompresoriaus svirtinio, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo funkcijos. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė charakteristika. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas (2)Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Detalės brėžinio ir techninių sąlygų analizė. Mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimas, pjovimo rėžimų laiko skaičiavimas. Specialaus įtaiso gręžimo paviršių apdirbimo operacijai projektavimas. Specialaus patikros įtaiso, kalibro, projektavimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų projektavimasDuomenys. Greičių dėžės kinematiniai skaičiavimai. Kinematinė pavarų dėžės schema. Pavarų grupių krumplių skaičiaus nustatymas. Pirmoji pavarų grupė. Antroji pavarų grupė. Trečioji pavarų grupė. Ketvirtoji pavarų grupė. Apskaičiuoju paskutinės pavarų grupės krumpliaračių parametrus. Diržinės pavaros skaičiavimas. Paskutiniojo greičių dėžės veleno stipruminiai skaičiavimai. Skaičiuoju penktojo veleno guolius. Priedas (1). Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų projektavimas (2)Duomenys. Greičių dėžės kinematiniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų projektavimas (3)Namų darbas Nr. 1. Užduotis Nr. 2. Duomenys. Išeinančio greičių dėžės veleno sukimosi dažnių ribos. Skaityti daugiau
Mašinų mechanizmų ir jų detalių skaičiavimaiPradiniai duomenys. Darbo tikslas: apskaičiuoti mechanizmo laisvės laipsnių skaičių, greičio ir pagreičio planus, linijinius ir kampinius mechanizmo grandžių greičius, normalinius, tangentinius ir kampinius pagreičius. Išvados. Galutiniai rezultatai. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (22)Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8-13 suleidimą su įvarža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 13-14 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijų laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 4-1-5. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 9-13. Nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo pleištu 13-14 ir srieginio sujungimo 13-15 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Skaityti daugiau
Matematika (13)Matematikos uždaviniai. 1. Tikimybė, kad gaminys yra aukščiausios rūšies lygi p. a)rasti tikimybę, kad atsitiktinai atrinktuose n gaminiuose bus m aukščiausios rūšies gaminių; b)rasti aukščiausios rūšies gaminių patikimiausią skaičių ir jo tikimybę. 2. Duota tikimybė p, su kuria minutės laikotarpyje nutrūks verpstės siūlas. Audėja aptarnauja n verpsčių. Panaudojus Puasono formulę rasti tikimybę, kad per minutę m verpstėms nutrūks siūlas. 3. Tikimybė, kad parduotuvė savaitės bėgyje pateiks užsakymą bazei lygi p. Bazė aptarnauja n parduotuvių. Raskite tikimybę, kad savaitės bėgyje užsakymus į bazę pateiks nuo m1 iki m2 parduotuvių. 4.Tikimybė, kad cecho gaminama produkcija yra standartinė, lygi p. a)kiek reikės patikrinti gaminių, kad su tikimybe, lygia γ, būtų galima tvirtinti, kad standartinių gaminių dalis (santykinis dažnis) nukrypsta nuo tikimybės p dydžiu, absoliutiniu didumu neviršijančiu g? 5. Rasti tikimybę, kad pagal normalųjį dėsnį pasiskirstęs atsitiktinis dydis X įgaus reikšmes iš intervalo (α;β). Vidurkis m ir standartinis nuokrypis σ žinomi. Skaityti daugiau
Matematika (36)Matematikos namų darbas. Uždavinių sprendimai Gauso metodu, Kramerio formulės, matricos determinantas, atvirkštinės matricos metodas, grafiška nelygybių sistemos sprendinių aibė, tiesinio programavimo uždavinys, Leontjevo ekonominė sistema, aibių sankirta, sąjunga, skirtumas. Skaityti daugiau
Matematika (37)Raskite visas šaknies reikšmes ir pažymėti kompleksinėje plokštumoje. Išreikškite kompleksinį skaičių algebrine forma. Apskaičiuoti kompleksinio kintamojo funkcijos integralą. Taikydami "Koši integralų teoremą" arba "Koši integralinę formulę" apskaičiuoti integralą. Raskite eilutės konvergavimo sritį. Raskite funkcijos ypatingus izoliuotus taškus ir ištirkite jų tipus. Skaityti daugiau
Matematika (40)Išspręskite tiesinių lygčių sistemą atvirkštinės matricos pagalba. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso-Žordano metodo pagalba. Naudojant Lopitalio taisyklę apskaičiuokite ribas. Skaityti daugiau
Matematika (43)Išspręsti tiesinių lygčių sistemą: pritaikant Kramerio formules; Gauso arba Gauso – Žordano metodu; Sudarykite subalansuotą gamybos planą (jeigu egzistuoja), jei ekonominės sistemos, technologinė matrica yra... Apskaičiuoti neapibrėžtus integralus. Apskaičiuoti apibrėžtus integralus. Apskaičiuoti plotą figūros, apribotos linijomis. Išanalizuokite L ir M projektus visais trimis metodais. Po kelerių metų palūkanos pasieks skolintą pinigų sumą už 20% metines palūkanas? Skaityti daugiau
......