Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Marius Ivaškevičius "Žali"Knygos pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas yra paprieštarauti tokiems įsitikinimams ir atskleisti tikruosius šio romano tikslus, užmojus ir prasmę; išsiaiškinti, kodėl Marius Ivaškevičius pasirinko būtent tokį pokario rezistentų vaizdavimo pobūdį ir tokias temas – ne nuoseklius didvyriškų poelgių pasakojimus, bet kasdienišką partizanų gyvenimą, paremtą žmogiškais jausmais ir ne visada herojiniais poelgiais. Marius ivaškevičius "Žali". Trumpa knygos apžvalga. Romano struktūra ir tematika. Išvados. Skaityti daugiau
Markas Aurelijus "Sau pačiam"Marko Aurelijaus knygos "Sau pačiam" analizė tema "Laimingas gyvenimas – gyvenimas pagal prigimtį". Skaityti daugiau
Markas Aurelijus "Sau pačiam" (4)Marko Aurelijus filosofinio veikalo "Sau pačiam" analizė. Antra knyga. Trečia knyga. Ketvirta knyga. Skaityti daugiau
Markas Tulijus Ciceronas "Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę"Įvadas. Markas Tulijus Ciceronas. Vėlyvoji kūryba. Darbinė dalis. Markas tulijus ciceronas "Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę". "Katonas vyresnysis arba apie senatvę". "Liucijus arba apie bičiulystę". Skaityti daugiau
Marketingas (27)Marketingo namų darbai. Trijų analitinių paklausos kreivių išraiškų skaičiavimas. Paklausos grafikų tarpinių taškų reikšmių skaičiavimas. Paklausos grafikų braižymas. Firmos bendrųjų kaštų analitinės išraiškos skaičiavimas. Firmos pelnas, esant skirtingoms pardavimo kainoms, skaičiavimas. Pelno priklausomybės nuo pardavimo kainos grafikų braižymas. Racionalios prekių pardavimo kainos nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingas (35)Marketingo samprata. Kompanijos "Levi Strauss" ir "Audimas". Kompanijos "Godiva" ir "Rūta". UAB "VP market". Skaityti daugiau
Marketingas (4)Marketingo plano struktūra, atskirų dalių apibūdinimas. Prekės ženklas, prekės vardas, prekės simbolis, logotipas jų esmė. Prekės ženklo žymenys, privalumai. Su kieno prekės ženklu įmonė gali pardavinėti savo prekes? Kokios prekių žymėjimo prekybininkų prekių ženklais teigiamybės ir trūkumai? Įmonės identitetas, jo išraiškos formos. Kas yra įmonės įvaizdis ir kokia jo reikšmė marketingui? Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Marketingas (40)Pateikite prekės ženklo įvaizdžio sąvokas (remkitės bent 3-5 autoriais). Išsiaiškinkite jų panašumus ir skirtumus, juos lyginant bei pateikite savo apibrėžimą. Scheminis vaizdavimas patartinas. Termino "prekės ženklo įvaizdis" samprata. Praktika. Atlikti palyginamąjį tyrimą Kauno miesto Vilniaus gatvėje ir Laisvės Alėjoje. Abiejose gatvėse pasirinkti po 4-5 parduotuvių vitrinas, jas nufotografuoti (įdėti į priedus) ir palyginti vitrinas pagal: Parduotuvių profilį atskirai kiekvienoje gatvėje, o po to atlikti bendrą palyginimą. Vitrinų įvaizdį – kokios prekės išdėstomos, kokie prekės ženklai, kokie papildomi aksesuarai ir puošmenos; kokio informatyvumo ir pan. Nufotografuoti 2 kart per mėnesį ir stebėti pokyčius – kaip keičiamos vitrinos, pateikite argumentus pagal gautus rezultatus. Priedai (12). Skaityti daugiau
Marketingas (64)Užduotis: Tekstu ir schematiškai pateikti ne mažiau kaip 3 autorių nuomonę apie marketingą, jo esmę, tikslus, uždavinius. Palyginti jas. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos1 užduotis. Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą. 2 užduotis. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/ vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Gamybos koncepcija. Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Socialinio – etinio marketingo koncepcija. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos (2)1 užduotis. Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą. 2 užduotis. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus ir trumpai apibūdinti kokios rūšys. Marketingo koncepcija pagal S. Dibb, L. Simkin, Williams M.Pride, O. C. Ferell. 3 užduotis. Schemiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo/rinkodaros orientacijos rūšį. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos (4)Pateikti 4 – 5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą, palyginti apibrėžimus. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti, kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo rinkodaros orientacijos rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtybes. Pateikti pvz. iš Lietuvos verslo. Skaityti daugiau
Marketingas švietimo sistemojeĮvadas. Produktas aukštosiose mokyklose. Ar abiturientas – tai aukštosios mokyklos produktas? Marketingo elementai. Kaina. Pasiskirstymo kanalai. Reklama (skatinimas). Penktasis marketingo komplekso "Pi". Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginė produkto koncepcijaMarketinginė produkto koncepcija. Pagrindinė nauda. Pagrindinis produktas. Laukiamas produktas. Papildytas produktas. Potencialus produktas. Konkurenciniai lygiai. Konkurencija tiksliniame segmente. Produkto kategorijos konkurencija. Esminės naudos konkurencija. Konkurencija dėl vartotojų biudžeto. Vartotojo biudžetas. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"Trumpas įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Prekinis ženklas. Įmonės istorija. Misija (kodėl egzistuojame?). Vizija (ko siekiame?). Vertybės (kas svarbu?). Įmonės juridinis statusas. Strategija. Kas yra mūsų klientas? Kokią vertę "Hansabank" gali pasiūlyti savo klientui? Paslaugos. Strategijos efektyvumas. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Personalo struktūra ir darbinio gyvenimo kokybė. Rėmimas ir labdara. Industrijos analizė. Konkurentai. Konkurencinis pranašumas. Saugumas. Pirmasis... Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo apibrėžimai, klasifikacija, naujausios rūšysMarketingo apibrėžimai. Pateikite 5 autorių požiūrį į marketingo apibrėžimus, išanalizuokite. Pateikite savo apibrėžimą. Pateikite 3 autorių požiūrį į marketingo klasifikaciją, išanalizuokite, galiausiai pateikite savo. Autorių požiūris į naujausias marketingo rūšis, analizė. Duomenų bazių marketingas. Paieškos variklių marketingas. "Viral" marketingas. "Affiliate" marketingas. Guerilla marketingas. Marketingas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (VUKHF) veikloje. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos pažinimas ir tyrimasMarketingo aplinkos pažinimas. Įmonės marketingo aplinkos ir marketingo valdymo rūšys. Rinkos galimybių analizė ir marketingo tyrimai. Rinkos segmentavimas ir konkurentų tyrimas. Marketingo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo etika (2)Marketingo etikos apibrėžimai, sprendimų priėmimo procesas, marketingo etikos lygiai. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie marketingo etikos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite bent 8-10 apibendrintų punktų apie marketingo etikos svarbą organizacijai, vartotojui ir apskritai visuomenei. Pateikite schematiškai ir išanalizuokite bent 2 autorių nuomones apie a) etišką organizacijos sprendimų priėmimo procedūrą. Pateikite savo apibendrintą schemą. Išanalizuokite ir pateikite bent du marketingo etikos lygių modelius. Pateikite schematiškai ir nurodykite jų dedamąsias dalis: nurodykite, kas turėtų būti tobulinama šiuose modeliuose. Skaityti daugiau
Marketingo informacijaMarketingo informacija: formali ir neformali. Pirminė ir antrinė informacija. Duomenų šaltiniai. Skaityti daugiau
Marketingo inovacijos ir požiūris į modifikavimą1 užduotis Palyginti 3-4 autorių požiūrį į prekės inovacijos sampratą ir 3-4 autorių požiūrį į modifikavimo sampratas. Pateikti savo nuomones. Išdėstyti kokioms inovacijoms Europos Sąjunga skiria prioritetus šiandien. Diskutuokite, kaip ir kur Lietuva jų laikosi arba kelia sau kitus prioritetus. Europos sąjungos inovacijų politika. Europos Sąjungos pagrindiniai projektai. Lietuvos inovacijų politika. Lietuvos inovacijų centro pagrindiniai projektai. 2 užduotis. Palyginti trijų autorių nuomonę apie naujos prekės kūrimo procesą. Pateikti juos schematiškai. Pateikti savo sukurtą naujos prekės kūrimo procesą, trumpai apibūdinti kiekvieną etapą. Pasirinkti prekę ar paslaugą ir suprojektuoti jos kūrimo procesą Lietuvos rinkai. 3 Užduotis. Schematiškai pateikti 4-5 autorių požiūrį į marketingo strategijas bei jų svarbą atskirose prekės gyvavimo ciklo stadijose. Pasirinkti lietuvišką prekę, nustatyti ir pagrįsti jos gyvavimo ciklo stadiją. Pateikti marketingo strategijos planą šios prekės gyvavimo ciklui. Skaityti daugiau
......