Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

London (3)Darbas anglų kalba apie Londoną. Roman London. The Saxons and the Danes. 1066 to the Black Death. Tudor London. Stuart London. Georgian London. The 19'th century. The 20'th century. The 21'st century. Geography. Why London? Skaityti daugiau
Lošimų teorijaUžduoties varianto nr. 59. Užduotis. Rasti tikslų duoto lošimo sprendinį. Rasti apytikslį sprendinį iteracijų metodu. Palyginti gautus sprendiniu ir padaryti išvadas. Apskaičiuosime tiksliuosius sprendinius. Apskaičiuosime apytikslius sprendinius iteracijų metodu. Palyginsime tikslius ir modeliavimo duomenis. Skaityti daugiau
Lošimų teorija: matricos sprendinys18 variantas. Užduotis: Rasti matricinio lošimo sprendinį duotajai matricai. Sprendimas. Užpildome lentelę. Išvada. Skaityti daugiau
Lotynų kalba (2)Lotynų kalbos istorija. Išbraukti raides, kurios nepriklauso lotynų raidynui. Parašyti žodžių tarimą. Pabraukti dvibalsius. Pabraukti dviraidžius. Parašyti 50 lotyniškų žodžių ir išversti. Išversti į lietuvių kalbą ir išlinksniuoti. Išversti į lietuvių kalbą ir išasmenuoti. Sakinyje rasti teisinį terminą, pabraukti jį, jį išversti, pakomentuoti jo naudojimą. Išversti teisinius terminus. Išversti sakinius. Parašyti 10 teisinių terminų, išversti. Teksto analizė: išversti, tarimas. Parašyti 20 sentencijų, išversti, pabraukti dvibalsius. Skaityti daugiau
Lotynų kalbos sentencijosLentelė: sentencija lotyniškai, paaiškinimas, sentencija lietuviškai. 80 lotyniškų sentencijų (teisinės srities), paaiškinta jų rašyba bei pateiktas vertimas. Skaityti daugiau
Lotynų kalbos sentencijos (2)Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. Skaityti daugiau
Lotynų kalbos sentencijos (3)Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. 80 lotyniškų sentencijų su vertimais. Skaityti daugiau
M. Baker "In other words: a coursebook on translation"Darbas anglų kalba. Vertimo teorijos tyrinėjimai remiantis Mona Baker knyga "In other words: a coursebook on translation". Investigation of translation theory according to Mona Baker‘s "In other words: a coursebook on translation". Introduction. A biographical sketch of professor mona baker with special reference to her works. Investigation of translation theory according to mona baker‘s in other words: a coursebook on translation (2006). Investigation of equivalence at word level. Examination of equivalence above word level. Analysis of grammatical equivalence. Research of textual equivalence: thematic and information structures. Analysis of textual equivalence: cohesion. Investigation of pragmatic equivalence. Conclusions. Skaityti daugiau
M. Daukša "Postilė"Kultūrinis ir literatūrinis kontekstas. Daukša: kalba - tai didžiausia lietuvių tautos vertybė. Daukšos kalba ir stilius. Skaityti daugiau
M. Duras "Meilužis"Margaritos Duras (Marguerite Donnadieu arba Marguerite Duras) knygos "Meilužis" nagrinėjimas. Knygos nagrinėjimas pagal planą: Turinys. Pagrindinė mintis. Probleminiai sakiniai. Veikėjų aprašymai. Svarbiausi įvykiai. Labiausiai patikusi ištrauka. Svarbiausios mintys. Ar patiko knyga? Kokių emocijų, minčių suteikė knyga? Ar galėtum knygos veikėjų patirtį pritaikyti savo gyvenime? Skaityti daugiau
M. Lietuvis "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius"LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) valstybės ydos M. Lietuvio traktate: "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius". Įvadas. Mykolo lietuvio laikotarpio istorinis kontekstas. Autoriaus problematika. Fragmentais nagrinėjamas Mykolo Lietuvio traktatas. Šaltinio spausdinimo aplinkybės ir tikslas. Išvados. Skaityti daugiau
M. McLuhan "Fotografija: viešnamis be sienų"Darbe aptariama M. McLuhan iškelta problema – kokia nuotraukos paskirtis, kaip ji veikia mūsų buitiniame gyvenime ir kokią įtaką turi mūsų pasaulėvaizdžiui. M. McLuhan išskiria keturias nuotraukos savybes. A. Šliogerio nuomonė apie fotografiją. Fotografija veikia ne tik mene ir filosofijoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
M. Montessori mokymo metodasDarbo tikslas – padėti įsisąmoninti ir įprasminti Marija Montessori ugdymo sistemos esmę, paskirtį bei taikymo specifiką socialinio darbo sistemoje. Marija Montessori ugdymo sistema. Montesorinio ugdymo ištakos. Marija Montessori pedagogikos pagrindas. Vaiko ugdymo zonos. Marija Montesori ir visame pasaulyje Montesori. Garsiosios pedagogės metodas susilaukė nemažai kritikos. Skaityti daugiau
M. Mozūraitis "Kodėl aš išstojau iš kunigų seminarijos"Mato Mozūraičio knygos "Kodėl aš išstojau iš kunigų seminarijos" recenzija. Skaityti daugiau
M. Weber "Religijos sociologija"Maxo Weberio knygos "Religijos sociologija" analizė. Įvadas. Religijotyros objektas. Religijos atsiradimas. Religijotyros problemos. Šventybės samprata. Religijos santykis su magija ir mistika. Religiniai lyderiai "dvasininkai", "burtininkai", "pranašai". Religijos bendruomenė. Teodicėja. Blogio ir gėrio aiškinimai religijose. Nuodėmės ir išganymo idėjos. Nuodėmės ir išganymo idėjos. Skaityti daugiau
M. Weberio biurokratinės organizacijos modelisĮvadas. Darbo tema. Tikslas. Uždaviniai. Biurokratinės organizacijos samprata. M. Weberio biurokratinio valdymo teorija. Hierarchijos poreikis organizacijoje. Biurokratizmo teorijos kritika. Išvados. Darbas iliustruotas lentele. Skaityti daugiau
MachinesRašinys anglų kalba. Mašinos. Drilling machine. Milling machine. Lathe. Skaityti daugiau
Machu PicchuPerų istorija. Machu Picchu. Peru dabar. Iliustracijos. Skaityti daugiau
Magdeburgo teisėMagdeburgo teisė. Asmens laisvė. Skaityti daugiau
MagnetizmasĮvadas. Medžiagų magnetinės savybės. Magnetizmo kilmė. Magnetinis laukas. Magnetinė rūda. Elektromagnetai. Kompasas. Geomagnetizmas. Magnetiniai poliai. Nuostovusis magnetinis laukas. Magnetizmo jėga. Magnetikai. Elektromagnetinė indukcija ir kvazinuostoviosios kintamosios srovės. Elektromagnetinės bangos. Magnetinis branduolių rezonansas. Magneakustinės bangos. Magnetinės dujos. Magnetostrikcija. Diamagnetizmo prigimtis. Larmoro precesija. Paramagnetizmo prigimtis. Paramagnetinio jautrio priklausomybė nuo temperatūros. Kiuri dėsnis. Skaityti daugiau
......