Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Lietuvos Valstybės konstitucijos teisės šaltinių sistemojeĮžanga. Konstitucijos išskirtinumas. 1918 metų lapkričio 2 dienos Lietuvos Konstitucijos aktas (Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai). 1919 metų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių Redakcija. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija. 1920 metų laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metū Lietuvos Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybingumo klausimas XIX amžiaus pradžiojeĮvadas. Nagrinėjama Lietuvos valstybingumo problema XIX amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis Lietuvos konstitucingumo problema 1940 – 1990 metais. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizėLietuvos okupacija. Lietuvos SSR 1940 metų konstitucija. Sovietinė Lietuvos 1987 metų Konstitucija. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. 1938 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos galiojimo atstatymas. 1990 metų kovo 11 dienos Aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vandenysBūklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vandens ciklas Skaityti daugiau
Lietuvos vandens telkinių būklė ir taršaValstybinis upių monitoringas. Valstybinis ežerų monitoringas. Vandens telkinių kokybės lygiai (pagal saprobiškumą). Oligosaprobinė zona. β-mezosaprobinė zona. α-mezosaprobinė zona. Polisaprobinė zona. Lietuvoje naudojama vandens užterštumo klasifikacija. Fluoras ir vandens dezinfekcija. Maudyklų vandenų kokybės gerinimas. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Kuršių marios. Kauno marios. Požeminiai vandenys. Projekto "Sunkiųjų metalų kaupimasis žuvyse ir dugno nuosėdose" rezultatų apžvalga. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Vandens išteklių vartojimo ir apsaugos strategijos nuostatos. Skaityti daugiau
Lietuvos vardo kilmėPirmasis Lietuvos vardo paminėjimas. Slaviška Lietuvos vardo forma ir jos kilmė. Lietuva ar Lietauka. Lietuva - tai kariauna. Lietuviai ir leičiai. Leitė:išsiliejanti ar molinga upė? Nuo molio iki lietuvio. Lietuva ir Italija. Skaityti daugiau
Lietuvos verslo aplinkos analizė ir įvertinimasĮvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vertybinių popierių rinkos raidaLietuvos vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos susikūrimas. Institucijos ir įstatymai, susiję su vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos vystymosi pirmasis ir antrasis etapai. Lietuvos vertybinių popierių rinkos problemos. Pirmojo raidos etapo ypatumai. Antrojo raidos etapo ypatumai. Tolimesnė vertybinių popierių rinkos raida. Trečiojo raidos etapo ypatumai. Užsienio investicijų įtaka Lietuvos vertybinių popierių rinkai. Skaityti daugiau
Lietuvos vykdomoji valdžiaĮvadas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo instituto raida Lietuvoje. Respublikos Prezidento rinkimų tvarka. Lietuvos respublikos Prezidento kompetencija. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Respublikos Prezidentas ir teisminė valdžia. Lietuvos respublikos Prezidento kompetencija krašto apsaugoje ir užsienio politikoje. Malonė. Pilietybė. Valstybiniai apdovanojimai. Lietuvos respublikos Prezidento teisės aktai ir kiti statuto klausimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Prezidento imunitetas, vėliava, antspaudas. Prezidento valstybinis aptarnavimas ir aprūpinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos respublikos Vyriausybės instituto raida. Lietuvos respublikos Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės veiklos pasibaigimas. Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės aktai. Lietuvos respublikos Vyriausybės atsakomybės problema. Vyriausybės veiklos garantijos. Valdymo sistemos raidos perspektyvos. Skaityti daugiau
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės analizė 2005–ųjų m. Europos čempionateĮvadas. Literatūros apžvalga. Darbo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo medžiaga, metodika. Darbo rezultatai ir jų analizė. Lietuvos rinktinės analizė čempionato išvakarėse. Lietuvos rinktinės sudėtis. Lietuviai čempionatą pradėjo pergale. Nugalėta Kroatijos ekipa. Pergalingai baigtos grupės varžybos. Lietuvos rinktinė nepateko į pusfinalį. Mačas dėl kelialapio į Japoniją. Lietuvos rinktinė baigė čempionatą. Lietuvos rinktinės žaidėjų statistika čempionate. Krepšinio gerbėjai pagerbė vos kartą suklupusią rinktinę. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ištekliai: sudėtis, struktūros ir naudojimo pokyčiaiŽemės ūkio ekonomikos kontrolinis darbas. Įvadas. Lietuvos žemės išteklių sudėtis. Lietuvos žemės ištekliai pagal naudojimo paskirtį. Lietuvos žemės išteklių struktūra. Žemės išteklių naudojimo ekonominiai rezultatai ir jų veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žurnalaiŽurnalų ypatybės ir jų skirstymas. Pirmieji žurnalai. Pirmieji pasauliniai žurnalai. Pirmieji Lietuvos žurnalai. Kalendorius. "Nusidavimai Dievo karalystėje". "Nusidavimai apie evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonių". Skaityti daugiau
Lietuvos, Latvijos, Estijos užimtumo ir nedarbo rodiklių palyginamoji analizėDarbo jėgos paklausa. Mažėja terminuoto darbo paklausa. Vidutiniškai per mėnesį šiemet registruojama po 9 tūkst. darbo vietų. Didžiausia darbo vietų pasiūla – kvalifikuotiems darbininkams (7,8 tūkst.). 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Darbo jėgos pasiūla. 2004 m. I ketvirčio darbo rinkos tendencijos. Palyginamosios Lietuvos, Latvijos, Estijos nedarbo lygio lentelės. Skaityti daugiau
Lygčių sistemosMatematikos darbas nr1, 27 variantas. 1. Išspręsti tiesinių lygčių sistemą, naudojant Kramerio formules ir atvirkštinės. 2. Gauso Metodu išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Parašykite bendrąjį ir jį atitinkantį bazinį sprendinį. Bazinį sprendinį patikrinkite. 3. Apskaičiuokite plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių a ir b, kai žinomi vektorių ilgiai ir kampas tarp vektorių (p,q). Nubrėžkite šį lygiagretainį. 4. Tetraedro viršūnės yra taškuose. Raskite: briaunos A1A2 ilgį; kampą tarp briaunų A1A2 ir A1A3; briaunos A1A4 lygtį; sienos A1,A2,A3 lygtį; kampą α tarp briaunos A1A4 ir sienos A1,A2,A3; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 lygtį; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 ilgį; sienos A1,A2,A3 plotą; tetraedro tūrį. 5. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir algebrine forma. Skaityti daugiau
Lygčių sistemos (2)Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Duotąją lygčių sistemą išspręskite Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite matricinę lygtį. Įsitikinę, kad vektoriai yra nekomplenarūs, vektorių išreikškite tiesiniu deriniu. Antros eilės kreivių lygtis suveskite į kanoninį pavidalą. Nubrėžkite brėžinį. Skaityti daugiau
Lygiagretieji algoritmaiGrafų teorija. Minimalaus dengiančio medžio radimas. Algoritmų sudarymo taisyklės. Primo algoritmas. Formulavimas. Primo algoritmas. Nuosekliojo algoritmo sudėtingumas. Lygiagrečiojo algoritmo sudėtingumas. Analizė. Bandymai ir jų rezultatai. Duomenys. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji analizė: Graikija ir KinijaLentelė: Kinija ir Graikija. Priklausomi kintamieji. Nepriklausomi kintamieji. Socialiniai kintamieji. Lyginamosios politikos metodas. Skaityti daugiau
Lyginamoji edukologijaĮvadas. Lyginamosios edukologijos tyrimų turinys. Lyginamosios edukologijos tyrimai. Lyginamųjų tyrimų tipų klasifikacija (lentelė). Lyginamosios edukologijos tyrimų metodai. Lyginamosios edukologijos tyrimai Lietuvoje. Duomenų šaltiniai lyginamosios edukologijos tyrimams. Skaityti daugiau
Ligoninės maitinimo sistemos organizavimo projektasĮvadas. Darbo tikslas reorganizuoti ligoninės maitinimo sistemą. Ligoninės aprašymas. Esama situacija ir maitinimo sistemos. rekonstrukcijos apžvalga. Veikimo sistema. Maisto ir informacijos srautų diagrama. Užsakymo formos. Maisto produktų priėmimas – užsakymas. Maisto gaminimas. Maisto išvežiojimas. Virtuvės veikla rekonstrukcijos metu. Išvados. Skaityti daugiau
Ligonio mitybaMitybos reikšmė vėžio profilaktikai. Padidėjusiu kraujospūdžiu sergančių žmonių mityba. Skaityti daugiau
......