Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Lietuvos gyventojų paslaugumasĮvadas. Tikslas: naudojant lauko "švaraus" eksperimento metodą, išsiaiškinti kokią įtaką fizinis patrauklumas ir stilinga apranga turi Kauno miesto gyventojų paslaugumui. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Hipotezės. Metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Metodologinė dalis. Empirinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos sutrikimų tyrimasTemos trumpas aprašymas. Psichinė, fizinė ir socialinė sveikata. Rodiklių sistemos aprašymas. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis 2005 m. Sergamumas ir ligotumas priklausomybėmis 2003-2005 m. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis Lietuvos miestuose ir rajonuose 2004-2005 m. Nagrinėjamos temos statistinis apibūdinimas. Statistinių metodų panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos institucijų požiūris į nėštumo nutraukimąĮvadas. Moters pasirinkimo teisės ir galimybės planuoti šeimą. Psichologinės aborto pasekmės. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Internet svetainės, paieškos sistemos, akademiniai serveriai, portalaiEuropinių universitetų, turinčių savo filialus/fakultetus toje valstybėje tyrimas ir analizė (Anglija). Užduoties analizė. Tyrimas. Paprasta paieška. Paprastos paieškos komentarai. Pagerinta (išplėstinė, advanced) paieška. Pagerintos paieškos komentarai. Klausimai. Atsakymai lentelės forma. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Airijos ekonominis palyginimasĮžanga. BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsienio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformosĮvadas. Darbe palyginta Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformos, aprašyti studijų finansavimo skirtumai. Lietuvos ir Estijos mokslo sistemų reformos. Studijų finansavimas Lietuvoje ir Estijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) tarpusavio prekyba ir tiesioginės investicijos į LietuvąĮvadas. Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos rodiklių apžvalga. Keturios Europos Sąjungos (ES) laisvės – tai laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra ir dabartinė jos padėtis. Lietuvos prekyba iki 2004 metų ir prekyba tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Užsienio investicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Italijos šeimų palyginimasŠeimos politika. Vaikų ugdymas. Tradicijos, papročiai ir šeima. Šventės. Skaityti daugiau
Lietuvos ir kitų šalių rauginti pieno gėrimai ir technologijaĮvadas. Darbo uždaviniai: Susipažinti su raugintų pieno gėrimų gamybos technologijom. Susipažinti su pagrindiniais Lietuvos rauginto pieno gėrimais. Susipažinti su kitų šalių rauginto pieno gėrimais. Raugintų pieno gėrimų gamybos technologijos. Acidofilinis pienas. Kumysas. Kefyras. Kefyro kokybės rodikliai. Rūgpienis. Jogurtas. Rauginti pieno gėrimai svetur. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Latvijos palyginamoji charakteristikaĮvadas. Vizitinės kortelės. Geografinė padėtis. Klimatas. Paviršius. Vidaus vandenys. Dirvožemis. Gyventojai. Žemės ūkis. Pramonė. Miestai ir Įžymybės. Kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvosĮvadas. Tikslas – pristatyti ir išanalizuoti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybą ir jos perspektyvas. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai ir sutartys. Valstybių ekonominė apžvalga. Lietuvos ekonominė apžvalga. Lenkijos ekonominė apžvalga. Lietuvos prekyba su Lenkija dešimtmečio laikotarpyje. 2000 metų importo ir eksporto srautai. 2002 metų Lenkijos ir Lietuvos prekių mainai. 2003 metų valstybių prekių mainai. 2006 ir 2007 metų Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekyba. Prekybos perspektyvos energetikos srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Portugalijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimasĮvadas. Trumpa šalių istorija. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Išvados. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Išvados. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Išvados. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir pasiskirstymas, Valstybės skola. Išvados. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Išvados. Gyventojų disponuojamos pajamos:darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities tarpusavio prekybos raida ir perspektyvosĮvadas. Problemos. Analizė. Kaliningrado srities apibūdinimas. Keletas faktų apie Kaliningrado sritį. Lietuvos apibūdinimas. Lietuvos ir Kaliningrado srities santykiai. Statistiniai duomenys. Kaliningrado srities grėsmės. Europos sąjungos požiūris į Kaliningrado sritį. Perspektyvos. Vizų režimas ir pasienis. Ekonominis vystymasis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos prekybaĮvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Lietuvos ir Rusijos prekybos pokyčių analizė (2004-2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos apyvarta (2006 metais). Lietuvos prekių eksportas į Rusiją (2006 metais). Rusijos prekių importas į Lietuvą (2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos reguliavimo instrumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiaiĮvadas. Tikslas. Pristatyti Rusiją ir aptarti Lietuvos ir Rusijos prekybinius santykius. Rusija. Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiai. eksportas į Rusiją. importas iš Rusijos. prekybinis balansas. Svarbiausios importuojamos ir eksportuojamos prekių grupės. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Rusijos BVP. BVP tenkantis vienam gyventojui. Tarptautinės užsienio investicijos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldos palyginimasApie Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldą. Savivaldybių institucijos, jų sudėtis bei įgaliojimai. Rinkimų apygardos. Atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas tarp institucijų Lietuvoje bei Švedijoje. Biudžetas. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimas (2)Lentelė: Lietuva, Vengrija. Bendrasis. kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemų struktūra. Švietimo sistemų struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimasPedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (15)Užduotys: Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Šaltinis D. Šaltinis E. Klausimai: Kuriame iš pateiktų šaltinių buvo pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas? Kas šio šaltinio autorius bei kuriais metais rašytas šis šaltinis? Kas A šaltinio autorius? Kokia organizacija šiuo statutu buvo įsteigta? Kieno prašymu priimtas A šaltinyje minimas statutas? Taip pat nurodykite priežastis, vertusias prašyti šio statuto. Paminėkite du ekonominius procesus, vykusius Vakarų Europoje ir sukėlusius priežastis, kurias nurodėte 5 klausimo atsakyme. A šaltinyje minimi Romos katalikų tikybos asmenys. Nurodykite dar dvi tuo metu Vilniuje veikusias religines bendruomenes. Kuriais metais paskelbtas E šaltinis bei kas jo autorius? Remdamiesi E šaltiniu, paaiškinkite, kokiu tempu augo Vilniaus miestas nuo amžiaus, kuriame jis buvo pirmą kartą paminėtas? Kokias priežastis autoriai siekė pašalinti dviejuose pateiktuose šaltiniuose? Palyginkite A, B, D ir E šaltinius bei nurodykite bendrus A, B, E autorių ir D minimo Vytauto veiklos bruožus, nurodydami tos veiklos tikslą. Kuo skiriasi A ir B šaltinių autorių požiūris į religines bendruomenes? Kokie ryšiai siejo A, B, E šaltinių autorius ir F šaltinyje minimą Vytautą? Ar jiems pavyko pasiekti tikslų, kuriuos nurodėte 9 klausimo atsakyme? Pateikite pavyzdžių. Kokia buvo B ir E šaltinių autorių veiklos įtaka Vilniaus kultūriniam gyvenimui? Kokių įvykių proga E šaltinio autorius suteikia Vilniui Magdeburgo teises? Atsakymai. Skaityti daugiau
Lietuvos jaunimo emigracijaBendrai apie emigraciją... Šiuolaikinės migracijos bruožai. Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Emigracija kaip kultūrinis reiškinys. Patriotizmas. Išvykusiųjų svetur problemos. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Duomenų analizė. Skaityti daugiau
Lietuvos karalius Mindaugas (2)Įžanga. Lietuvos valstybės formavimasis. Mindaugo valdymas. Mindaugo krikštas. Mindaugo karūnavimas. Kunigaikščių kovos po Mindaugo mirties. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......