Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Asocialių vaikų socializacijaĮvadas. Bendruomenės ir jų įtaka augančiam vaikui. Bendruomenės samprata bei reikšmė. Šeima kaip bendruomenė. Mokykla kaip bendruomenė. Bendraamžių bendruomenė. Rizikos veiksniai. Šeima, kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaida. Gatvės vaikai. Prevencinė veikla. Mokykla kaip prevencinė priemonė. Vaikų užimtumo centrai. Europos Sąjungos prevencinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Asocialus asmuoĮvadas. Asociali asmenybė ir savęs vertinimas. Slaugytojas ir asocialus pacientas. Bendravimo ypatumai. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo politika ir jos įgyvendinimo ypatumai komercinėje įmonėje "Gija"Įvadas. Prekių asortimento samprata. Prekių tipologija. Asortimento optimizavimas. Asortimento formavimas. Komercinės įmonės "Gija" asortimentas. Išvados. Skaityti daugiau
AsteroidaiAsteroidų atradimas. Erotas. Ikaras. Chironas. Asteroidų forma, šviesumas. Asteroidų sudėtis ir kilmė. Skaityti daugiau
Aš vadovas (4)Įvadas. Aš - vadovas. Pagal Douglas Mc. Gregar‘o X ir Y teoriją. Asmenybės testas (adize). Organizacijos kultūra. Vadovas ir jo profesinis ugdymas. Savęs suvokimo inventorius pagal Belbin’ą. Analizė ir interpretacijos. Vadovas kaip skatintojas. Myers-Briggs’o asmens tipo kodas. Vadovo elgesio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ataudų ripso ir aštuonianyčių dimų technikosĮvadas. Tikslas: Išmokti dirbti su audimo staklėmis, ir įsisavinti aštuonianyčių dimų ir ataudų ripso technikos audimo technologiją. Audimo raida. Ataudų ripso technika. Aštuonianyčių dimų technika. Ekspermentinė dalis. Ataudų ripsas. Aštuonianyčiai dimai. Aštuonianyčių dimų raštas. Ataudų ripso atlikimo technologija. Lutinis variantas. Ataudų ripsas. Aštuonianyčiai dimai. Išvados. Skaityti daugiau
Ateities sandoriaiĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ateities sandorius. Ateities sandoriai, jų savybės. Ateities sandorių rinka ir jos dalyviai. Ateities sandorių rinka. Ateities sandorių rinkos dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Atgimstančios gamtos žadintojai ankstyvojo pavasario šventėseĮvadas. Paukštis senuosiuose lietuvių tikėjimuose. Paukščiai ankstyvojo pavasario šventėse. Vasario 2 diena. Vasario 3 diena. Vasario 24 diena. Kovo 4 diena. Kovo 19 diena. Kovo 21 diena. Kovo 25 diena. Atgimstančios gamtos žadintojai pavasario sutikimo šventėse. Išvados. Skaityti daugiau
Athman and BrahmanDarbas anglų kalba. Argument analysis paper. The purpose of this paper is to demonstrate that the following argument as a whole is unsound: "Self (Atman) and Brahman are identical. There is no doubt that the Self exists because everyone is conscious of the existence of his own Self, and no one ever thinks "I am not." Skaityti daugiau
Atitvaros drėgminis rėžimas stacionarinėse sąlygose. Pastatų atitvarų naudingiausios papildomo apšiltinimo varžos šilumai nustatymasUžduotis: Apskaičiuoti sienos šiluminę varžą; Apskaičiuoti sienos įvairių sluoksnių temperatūras; Nubrėžti temperatūrų ir slėgių pasiskirstymo atitvaroje grafikus; Apskaičiuoti kondensuojančios drėgmės tankį; Apskaičiuoti išgaruojančios drėgmės kiekį. Duota. Sprendimas. Išgaravusios drėgmės kiekis. Duota. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atleidimo iš darbo tvarka, taikomos procedūros, dokumentacija IĮ "Ramunė ir kompanija"Įvadas. Darbo teisė. Teisinė bazė. Juridinių faktų sudėtis. Atleidimas iš darbo – drausminė nuobauda. Atleidimo iš darbo teisinis pagrindas. Atleidimo iš darbo apskundimas. Atleidimo iš darbo teisėtumas. Atleidimo iš darbo teisėtumas. Atleidimo iš darbo procedūra. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Atleidimo iš darbo tvarka, procedūra ir dokumentacija įmonėje Ramunė ir kompanija. Įmonės "Ramunė ir kompanija" aprašymas. Atleidimo iš darbo tvarka IĮ "Ramunė ir kompanija". IĮ "Ramunė ir kompanija" vadovo elgsena atleidžiant darbuotojus. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų utilizavimo įrenginiai ir sistemosUžduotis: termiškai apdoroti plieną 15X5M, kad gautume kietumą 50HRC. Terminis apdorojimas. Atleidimas. Kietumo matavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atlyginimo už darbą organizavimas ir normavimasĮvadas. Specialios atlyginimo už darbą sistemos kūrimo tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos parinkimas visuotinės kokybės vadyboje. Speciali atlyginimo už darbą sistema. Atlyginimo už darbą sistemos sudėtis. Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje. Darbo normų klasifikacija. Darbo rezultatų normos. Normalaus darbo intensyvumo nustatymo būtinybė siekiant kokybės. Sąlygos lemiančios darbo intensyvumą. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei. Išvados. Skaityti daugiau
Atminties sutrikimaiAtminties sutrikimo rūšys bei ugdymo metodai jiems spręsti. Įvadas. Trumpalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Ilgalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Įsiminimo ir informacijos atgaminimo būdų neišsiugdymas pasireiškia. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Įsiminimo problemas kompensuojančių būdų taikymas. Mechaniniam išmokimui alternatyvių patirties kaupimo būdų taikymas. Vaiko įsiminimo strategijų ugdymas. Gebėjimo įsiminti treniravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmintinė tėvams apie vaikų specialiųjų poreikių pažinimą ir jų tenkinimąSpecialiųjų poreikių asmenys. Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas. Specialieji ugdymosi poreikiai. Ankstyvasis amžius (nuo gimimo iki 3 metų). Ikimokyklinis amžius. Mokyklinis amžius. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formos Vaiko specialieji mokymosi poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Skaityti daugiau
Atmintis (16)Įvadas. Atminties apibūdinimas. Atminties procesai. Atminties rūšys. Atminties lavinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Atmintis (18)Įvadas. Atmintis. Atminties bendrasis apibūdinimas. Asociacijos ir jų rūšys. Biologiniai atminties mechanizmai. Atminties rūšys. Individualūs atminties skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Atmintis ir jos lavinimas (2)Įžanga. Kaip veikia mūsų atmintis. Užsirašinėjimas ir minčių žymėjimas. Vaizduotė ir asociacijos. Kaip padėti atminčiai. Skaityti daugiau
Atmintis. MąstymasAtmintis. Atminties rūšys. Motorinė atmintis. Vaizdinė atmintis. Emocinė atmintis. Žodinė arba verbalinė atmintis. Šių rūšių pagrindu nustatomi atminties tipai. Atminties procesai. Mąstymas. Mąstymas kaip veiklos rūšis. Mąstymo rūšys. Mąstymas kaip psichinis procesas. Mąstymo operacijos. Mąstymo formos. Mąstymas kaip bendravimo priemonė. Atimtis. Trumpalaikės atminties apimties nustatymas pagal Džekobso metodiką. Mąstymas. "Vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimas. Skaityti daugiau
Atmosferos apsauga (3)Namų darbai. Rankovinių filtrų skaičiavimas. Ciklono skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas. Skaityti daugiau
......