Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Kokteilis "Negroni"Komponentų charakteristika. Maišytų gėrimų klasifikavimas. Ruošimo būdas. Ruošimo eiga. Puošimas. Patiekimas. Kalkuliacija. Savikainos skaičiavimas. Stiprumas. Kokteilio kilmė. Skaityti daugiau
Kolektyvinės apsaugos priemonėsĮvadas. Tikslas – supažindinti jus su kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, paaiškinti jų naudojimo atvejus ir būdus. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvės. Kitų patalpų pritaikymas kolektyvinei žmonių apsaugai. Priešradiacinės priedangos. Paprasčiausios priedangos. Apkasai. Išvados. Skaityti daugiau
Koloidų chemijaKlausimas: skysto būvio apibūdinimas. Klausimas: tirpimo ir neutralizacijos šiluma. Tirpimo šiluma. Neutralizacijos šiluma. Klausimas: tirpalų krioskopija ir ebulioskopija. Kioskopija. Ebulioskopija. Klausimas: šakotos grandinės reakcijos. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Kolonos bendras stiprumas ir pastovumasTikrinamas užduotyje pateiktos kolonos bendras stiprumas ir pastovumas. Įvertinus kolonos tvirtinimo būdą viršūnėje ir bazėje, pasirenkama skaičiuojamoji schema ir apskaičiuojamas kolonos skaičiuojamasis ilgis. Pagal numatomą naudoti plieną nustatomas plieno skaičiuotinis gniuždomasis stipris pagal takumo ribą. Skaityti daugiau
Komandinis darbas Šiaulių kolegijos katedroseStraipsnis. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti apklaustųjų respondentų nuomonę apie komandinį darbą. Komandinio darbo ypatumai. Tyrimo apibūdinimas. Komandinio darbo planavimo variantai pagal svarbumą. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
KomandiruotėĮvadas. Komandiruotės samprata ir įforminimas. Komandiruotės pažymėjimas. Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisėĮmonės kolektyvinė sutartis. Drausminės nuobaudos ir jų taikymo tvarka. Panauda. Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisė (2)Uždavinys: Ieškovas UAB "XY" teismo prašė pripažinti negaliojančiais 2004 metų balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus. Jis nurodė, kad 2004 metų balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimti nesant kvorumo, nes jame dalyvavo vienas iš dviejų akcininkų - Darius. Š., kuriam priklausančios akcijos suteikia mažiau kaip pusę visų balsų. Akcininkui UAB "XY" grupė, kuriam priklauso 90 procentų UAB "XY" akcijų, 2004 metų balandžio 23 d. teismo nutartimi buvo uždrausta balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taigi susirinkime dalyvavo ir priėmė sprendimus tik vienas akcininkas, valdantis 10 procentų bendrovės akcijų, suteikiančių 10 procentų visų balsų. Be to, visuotiniame akcininkų susirinkime buvo sprendžiami klausimai, kurie nebuvo įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Įvertinkite situaciją. Sprendimas. Uždavinys: UAB "X" nori parduoti jai priklausančią turto dalį. Ar galima parduoti UAB priklausančią turto dalį prieš tai nepranešus UAB akcininkams? Ar neturėtų būti jiems pirmenybė įsigyti ši turtą prieš parduodant asmeniui visai neturinčiam akcijų? Kas tai reglamentuoja? Sprendimas. Uždavinys: K. Giedraitienė nuo 2004 metų kovo 1 d. dirbo UAB "Gintaras" vadybininke. 2006 m. rugpjūčio 26 d. K. Giedraitienė pateikė bendrovės direktoriui prašymą dėl dviejų savaičių apmokamų atostogų suteikimo nuo 2006 metų rugsėjo 1 d. iki 2006 metų rugsėjo 14 d. Prašymas buvo patenkintas. 2006 metų rugsėjo 1 d. ji pateikė prašymą atleisti iš darbo savo noru nuo 2006 metų rugsėjo 14 d., tačiau jai paštu buvo atsiųsta įsakymo kopija dėl drausminės nuobaudos skyrimo vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p. ir 235 str. 2 d. 7 p. – atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – darbdavio turto pasisavinimą. Direktorius UAB "Gintaras" teigia, kad ginčijama drausminė nuobauda K. Giedraitienė paskirta už tai, kad ji 2004 m. rugpjūčio 23 d. ir 25 d. nesumokėjo už pusryčius viešbutyje. K. Giedraitienės nuomone, atleidimas iš darbo yra neteisėtas, nes jokio pažeidimo ji nepadarė. Ji prašo pripažinti atleidimą iš darbo pagal 2004 metų rugsėjo 3 d. įsakymą neteisėtu, priteisti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę pašalpą bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, įpareigoti UAB "Gintaras" pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, nurodant, kad darbo sutartis nutraukta darbuotojo pareiškimu. Ar K. Giedraitienė galėjo išeiti atostogų? Ar teisėtai K. Giedraitienei buvo paskirta drausminė nuobauda? Ar teisėtai K. Giedraitienė atleista iš darbo? Sprendimas. Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisė (3)2 uždaviniai su sprendimais. 126 uždavinys R. Urbanavičiaus individualioji įmonė įkeitė turtą už kito asmens – P. Balčiūnaitės – prievolę. Buvo sudaryta svetimo daikto hipoteka. Turto savininkei R. Urbanavičiaus individualiajai įmonei iškeliama bankroto byla. Koks minėto turto likimas ir kokios trečiojo asmens – kreditoriaus – teisės šiuo atveju? 2 uždavinys. Sukurta ar patirta situacija iš komercinės teisės srities. Situacija: 2008 metais J. Jonaitis su UAB "X" surašė autorinę sutartį. Darbą Jonaitis turėjo atlikti iki 2009 metų pavasario. Kadangi nuo 2009 metų keitėsi autorinio mokesčio dydis, kad nekeisti sutarties sąlygų, abi šalys nutarė pinigus išsimokėti 2008 metų pabaigoje ir sumokėti valstybei priklausančius mokesčius, tačiau Jonaitis pinigų negavo, bet šalys surašė vekselį, kad Jonaitis tuos pinigus asmeniškai skolina įmonės akcininkui P. Petraičiui ir jis pinigus Jonaičiui turės gražinti iki 2009 m. kovo 1d. 2009 metų pradžioje įmonė tapo nebemoki ir Jonaičiui pinigų mokėti neketina. Nors darbas jau buvo atliktas, įmonė jo nepriėmė. Ar J. Jonaitis gali išsireikalauti pinigus iš akcininko kuriam neva paskolino? Skaityti daugiau
Komercinė sutartisĮvadas. Svarbiausieji komercinių sutarčių elementai. Priedas – Tiekimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė veiklaPrekių pirkimo (aprūpinimo) samprata, sudėtinės dalys. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų realizavimas. Prekių paruošimas parduoti ir pasiruošimas teikti paslaugas. Prekių pardavimo organizavimas. Prekių ir paslaugų pasiūla bei darbas so pirkėjais (Mestais). Komercinės veiklos svyravimų išlyginimas. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normų reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizėĮvadas. Komercinės sutarties parengimas ir teisinė analizė. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata ir rūšys. Prekės pirkimo – pardavimo sutarties turinys. Pirkimo – pardavimo sutarties parengimas. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties sąlygų teisinė analizėĮvadas. Darbo tikslas: atlikti komercinės (didmeninio pirkimo – pardavimo) sutarties teisinę analizę. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Sutarties objektas. Prekių kaina. Komercinis kreditas. Prekių priėmimas ir perdavimas. Atsakomybė. Force majeure. Konfidaenciali informacija. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Šalių adresai ir parašai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Komercinės sutarties teisinė analizėĮvadas. Komercinės pirkimo – pardavimo sutartys. Pirkimo – pardavimo sutarčių subjektai ir įgaliotiniai. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Sutarties objekto kaina. Sutarties šalių įsipareigojimai. Pirkimo - pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Prekių kokybė ir reklamacijos. Dokumentai. Pakavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinis ir nekomercinis kinasKomercinio kino ir nekomercinio kino lentelė-palyginimas: pagal trukmę, pagal auditoriją, pagal kilmę, pagal finansavimo šaltinį. Įvadas. Panašumai. Skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių bankų raida ir kūrimasis LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas: Suskirstyti komercinių bankų raidos ir kūrimosi Lietuvoje etapus. Bankų kūrimosi pradžia. Komercinių bankų raida po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Bankų bankroto banga. Bankų tvirtėjimas ir atsigavimas. Pirmas nacionalinis komercinis bankas. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuteriai ir kompiuterinės kultūrosPaperto kompiuterių panaudojimo ir mokymo tyrimų programa, jos analizė. Kompiuteriai ir kompiuterinės kultūros. Kompiuterio įtaka žmogaus sveikatai. Elektromagnetiniai laukai. Spinduliavimo įtaka. Elektrostatinio lauko požymis. Darbas su kompiuteriu nekenkia sveikatai! Skaityti daugiau
Kompiuteriai ir muzikaKibermuzikos pradžia. "SoundBlaster" ir pirmieji AK kompozitoriai. MP3 tarpuvaldis. Pasirinkimas. "Super Duper Music Looper": muzika su šypsena. DJ "eJay". Pabaigai. Skaityti daugiau
Kompiuterinė grafika (2)Telekomunikacijos ir elektronikos AutoCAD aplinkoje (2000, 2002, 2004, 2005 versijos) namų darbas (*.DWG). Skaityti daugiau
Kompiuterinės komunikacijosĮvadas. Teorija. Internet paieškų sistemų apžvalga. Tarptautinės ir nacionalinės paieškos sistemos. On – line ir off – line paieškos. Tarptautinė paieškos sistema – Google.com. Paieška internete. Paprasta paieška. Išplėstinė paieška. "Google" savybės. Vaizdų paieška. Filtrai. Paprasta paieška. Išplėstinė paieška. Paieška grupėse. Paprasta paieška. Išplėstinė paieška. Paieška kataloge. Paprasta paieška. Naujienų paieška. Išvados. Lietuviška paieškos sistema – Delfi. Paieška. Analizė. Nuotolinio švietimo sąvoka. Nuotolinių studijų ypatumai. Distancinės švietimo sistemos Lietuvoje. Trumpa istorija. Virtualios mokymosi aplinkos ir vaizdo konferencijos. Lietuvos distancinio mokymo sistema LieDM. Distancinio mokymo sistema "Virtuali klasė". Virtualios mokymosi aplinkos WebCT aprašymas. Distancinio mokymo būdai. Distancinio mokymo sistemos kūrimo etapai. Tarptautinės distancinio mokymo organizacijos. Užsienio distancinio mokymo universitetai ir centrai. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......