Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Kasdienės kalbos sakiniai: tipai, struktūra, sakinio dalysĮvadas. Darbo tikslas: Aptarti kasdienės kalbos sakinius pagal jų funkcinius tipus, struktūrą, sakinio dalis. Sakinių funkciniai tipai. Sakinių struktūra. Pagrindinės sakinio dalys. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Kasdieninis viduramžių gyvenimasĮvadas. Visuomeninė padėtis, tarpusavio santykiai šeimoje. Valdžia ir teisė. Darbas. Gamta ir aplinka. Fizinė veikla. Maistas. Laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Kasos ligos ir jos funkcijos sutrikimaiŪminis pankreatitas. Lėtinis pankreatitas. Kasos karcinoma. Skaityti daugiau
Kaštų apskaičiavimasUžduotis. 1 dalis: Gamybos funkcija. Firma veikia trumpuoju laikotarpiu. Kapitalo sąnaudos pastovios ir lygios 300 mašinų valandų. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: apskaičiuokite ir užpildykite tuščius 1 lentelės stulpelius. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL) ir vidutinio darbo produkto (APL) kreives. 2 dalis: Firmos kaštai. a) sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimams naudokite formules. b) nubraižykite kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. c) sudarykite 3 lentelę ir ją užpildykite. d) nubraižykite vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Užduotis: Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Jos gaminamai produkcijai rinkos kaina yra 75,56 Lt. Remdamiesi ankstesniais duomenimis ir skaičiavimais, atliktais 3-iame laboratoriniame darbe: sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite; P=75,56Lt. b) nubraižykite vidutinių kintamų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. c) nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite,kiek produkcijos firma gamins,gaudama maksimalų pelną. Užduotis: Monopolinės firmos produkcijos paklausą apibūdina funkcija P= 300-0,8*Q, o ribines pajamas funkcija MR =300 - 1,6 *Q. Remdamiesi 4-to laboratorinio darbo duomenimis: sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b) nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama max. pelną. Kokia kaina firma parduos prekes? Skaityti daugiau
Katalikų bažnyčios organizacija ir padėtis LietuvojeKatalikų bažnyčios organizacija ir padėtis Lietuvoje XV - XVI amžiaus 1-oje pusėje. Įvadas. Padėtis ir organizacija. Skaityti daugiau
Katapultas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimui tirtiArtilerija – didysis menas. Artilerijos istorija. Artilerijos istorija Lietuvoje. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Trumpa įžanga. Dėstymas. Katapulto modelio gamyba. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Teoriniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Bandymas nr. 1. Bandymas nr. 2. Bandymas nr. 3. Brėžiniai. Brėžinys nr. 1: vaizdas iš viršaus. Brėžinys nr. 2: vaizdas iš šono. Brėžinys nr. 3: vaizdas iš priekio. Brėžinys nr. 4: detalės. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Katastrofos upių pakrantėseĮžanga. Didžiosios katastrofos. Didysis Europos potvynis. 1931 metų didysis Kinijos potvynis. Banqiao užtvankos griūtis. Gango delta. Misisipė. Potvyniu priežastys. Gamtinės. Polaidžio ir poplūdžio potvyniai. Liūtys ir jų sukelti potvyniai. Žiemos potvyniai. Sampūtiniai potvyniai. Antropologinės potvynių priežastys. Kova su potvyniais. Upių varžtai. Upių vagų "chirurgija". Vandens saugyklos. Žiemos potvyniai. Užtvaros selėms. Pabaiga. Skaityti daugiau
Katilinės automatizavimasSavarankiškas darbas 33 variantas. Įvadas. Medžiagų žiniaraštis. Vožtuvo su pavara parinkimas pagal Danfoss vožtuvų parinkimo programą. Siurblio parinkimas šildymui iš Wilo elektroninio katalogo. Siurblio parinkimas vėdinimui iš Wilo elektroninio katalogo. Elektroninis automatikos blokas šildymu MSRD2512. Kompaktinis šilumos skaitiklis "HEAT-one". 10 (64) – Šalto vandens skaitiklis sistemų papildymui. Skaityti daugiau
Kaunas (4)Įžanga. Senamiestis. Naujamiestis. Kitos lankytinos vietovės. Išvados. Skaityti daugiau
Kaunas (5)Darbas vokiečių kalba. Kaunas. Kauno infrastruktūra, transportas, pramonė. Kauno turizmas ir sportas. Kauno kraštovaizdis. Strassen und Transport. Industrie. Wissenschaft. Tourismus und Sport. Sehenswürdigkeiten. Landschafl. Historischer Überlich. Skaityti daugiau
Kauno Kolegijos internetinio puslapio kalbaĮvadas. Kalbos klaidos. Kauno Kolegijos internetinio puslapio klaidos. Lentelė: Sakinys su kalbos klaida, Klaidos rūšis, Taisyklė, Pataisytas sakinys. Išvados ir apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kauno medicinos universiteto bibliotekos dizainasĮvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Kauno medicinos universiteto bibliotekos pastato dizainu. Kauno medicinos universiteto biblioteka. Istorija. Kauno medicinos universiteto biblioteka šiandien. Bibliotekos skaičiai. Bibliotekos Technologijos. Kauno Medicinos Universitetas (KMU) bibliotekos dizainas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto herbasĮvadas. Tikslas: susipažinti su Kauno miesto herbo raida iki VXIII amžiaus. Kauno miesto herbo raida iki XVIII amžiaus pabaigos. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto socialinių paslaugų centraiApsilankėme Kauno miesto socialinių paslaugų centre. Kita socialinė tarnyba, kurią stebėjome, yra Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Vaiko teisių atstovavimas teisme. Skaityti daugiau
Kauno miesto socialinių paslaugų centrasKauno miesto socialiniu paslaugu centras. Personalas, teikiančias paslaugas. Paslaugų įvairovė. Socialinių paslaugų gavėjai. Organizacijos informacija. Pasiūlymai organizacijai. Skaityti daugiau
Kauno studentų laisvalaikis. Mėgiamiausias naktinis klubasĮvadas. Pagrindinis tikslas: Išsiaiškinti, koks yra mėgstamiausias Kauno studentų naktinis klubas. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Duomenų vaizdavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Poslinkio charakteristikos. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Koreliacinė ir regresinė analizė. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Sezoniškumas. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos įvertinimasKauno teritorinės muitinės charakteristika. Veiklos pobūdis. Veiklos įvertinimas. Darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes. Darbuotojų kvalifikacijos, patyrimo įvertinimas pagal pareigybių grupes. Bendri Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos principai. Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo subjektas ir jo įtaka personalo valdymo politikai. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo veiklų analizėDarbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Kompensavimas ir apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno turizmo statistinis tyrimasTuristų skaičius. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Turistų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus absoliutiniai pokyčiai. Vidutinių dinamikos eilučių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus prognozė 2005-2007 metams. Prognozuojami rodikliai. Prognozuojami rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kėdainių rajono tyrimasĮvadas. Statistiniai duomenys. Gyventojų skaičius. Gyventojai pagal amžių. Darbo vietų skaičius. Profesinis rengimas. Ekonominė socialinė būklė ir plėtra. Pramonės ir technologijų plėtra. Tiesioginės užsienio investicijos. Informacinė visuomenės plėtra. Inžinerinė ir transporto infrastruktūra. Automobilizacija. juodosios dėmės. Gatvių ir kelių tinklas. Skaityti daugiau
......