Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Kalbos kultūros klaidos (12)Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksika. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Būdvardis. Skaitvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Padalyvis. Prieveiksmiai. Sintaksė. Naudininkas. Galininkas. Prielinksnis. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (14)"Kalbos kultūros užduotis". Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Kalbos kultūros klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (15)Netaisyklingi ištaisyti sakiniai iš interneto, žiniasklaidos, televizijos. Medicinine tema. Sangrąžinių veiksmažodžio formų vartojimas. Veiksmažodžio ir jo formų vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Linksnių vartojimas. Žodyno klaidos. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (16)Įvadas. Kalbos klaidų priežastys ir skirstymas. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (17)Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Nevartotinos naujosios svetimybės. Hibridai. Priešdėliniai vertalai. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Skaitvardžių klaidos. Būdvardžių įvardžiuotinės formos vartojimo klaidos. Daiktavardžių giminės klaidos. Sangrąžinių veiksmažodžių klaidos. Veiksmažodžių vartojimo klaidos. Padalyvio vartojimo klaidos. Būdvardžių, dalyvių netaisyklingas vartojimas vietoj daiktavardžių klaidos. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. Žodžių reikšmės klaidos. Veikiamųjų dalyvių klaidos. Neveikiamųjų dalyvių klaidos. Neigiamųjų veiksmažodžių klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prieveiksmių vartojimo klaidos. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (19)Įvadas. Darbo tikslas – rasti, ištaisyti ir apibendrinti kalbos kultūros klaidas, be to, mokėti naudotis naujausia literatūra. Pirmoji grupė – nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Antroji grupė: vertalai. Trečioji grupė: linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. Ketvirtoji grupė: semantizmai. Penktoji grupė: kitos klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (20)Įvadas. Darbo tikslas: surasti, ištaisyti ir apibendrinti spaudoje, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (3)Šio darbo tikslas buvo rasti klaidas studentų darbuose, jas sugrupuoti, ištaisyti ir nustatyti kokių klaidų studentai savo darbuose daroma daugiausia. Leksikos ir sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Kitos klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (6)Kalbos kultūros klaidos - lentelė. Kalbos normų pažeidimas. Taisymas. Kalbos lygmuo. Pažeidimo tipas. Norminamųjų leidinių normos. Norminiai pavyzdžiai. 10 leksikos, 10 sintaksės ir 10 žodžių darybos klaidų su taisyklingais atitikmenimis. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (7)Įvadas. Darbo tikslas. Klaidos. Galimi taisymai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (9)Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymo klaidos. Brūkšnelio rašymo klaidos. Kabučių rašybos klaidos. Skyrybos ir kitos klaidos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos ekonomikojeDažniausiai daromos klaidos. Žodžių daryba. Morfologija. Leksika. Sintaksė. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos interneteĮvadas. Leksikos klaidos. Svetimybės. Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Vertiniai. Morfologijos klaidos. Skaičius. Laipsniai. Linksnių galūnės. Bendratis. Veiksmažodis. Įvardžiuotinės formos. Sintaksės klaidos. Naudininko linksnio. Vietininko linksnio. Leksikos klaidų taisymas. Svetimybės. Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Vertiniai. Morfologijos klaidų taisymas. Skaičius. Laipsniai. Linksnių galūnės. Bendratis. Veiksmažodis. Įvardžiuotinės formos. Sintaksės klaidų taisymas. Naudininko linksnio. Vietininko linksnio. Išvados. Priedai (6psl.). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos internete, periodinėje spaudoje bei mokomojoje literatūrojeKalbos klaidų pavyzdžiai ir jų taisymas. Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksika. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Būdvardis. Skaitvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Padalyvis. Prieveiksmiai. Sintaksė. Naudininkas. Galininkas. Prielinksnis. Kalbos klaidų analizė. Leksika. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Būdvardis. Skaitvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Padalyvis. Prieveiksmiai. Sintaksė. Naudininkas. Galininkas. Prielinksnis. Priedai. Leksika. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Būdvardis. Skaitvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Padalyvis. Prieveiksmiai. Sintaksė. Naudininkas. Galininkas. Prielinksnis. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos internetinėse svetainėseĮvadas. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Hibridai. Vertiniai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Dauginių skaitvardžių vartojimas. Sintaksės klaidos. Vardininko vartojimas. Kilmininko vartojimas. Naudininko vartojimas. Galininko vartojimas. Vietininko naudojimas. Prielinksnių vartojimas. Kitos klaidos. Klaidingas bendraties vartojimas. Klaidingas padalyvio vartojimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos interneto svetainėseĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti netaisyklingos kalbos, žodžių paplitimą su profesine veikla. susijusiuose internetiniuose leidiniuose. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Neteiktinos svetimybės. Žodžių darybos klaidos. Priesagos vedinys. Neteiktinas skolinys (vertinys). Semantizmai. Morfologijos klaidos. Padalyvio klaida. Nevartotinos naujosios svetimybės. Padalyvio vartojimo klaidos. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymasĮvadas. Lietuvių kalbos istorija. Kas yra kalbos kultūra ir kodėl jos reikia? Leksika. Leksikos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Morfologija. Žodžių daryba. Žodžių darybos (morfologijos) klaidos. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos spaudojeĮvadas. Kalbos kultūros klaidos, sutinkamos spaudoje. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos spaudoje (2)Įvadas. Kalbos kultūros klaidų analizė žurnaluose "Moteris"; "Edita"; "Laima"; "Cosmopolitan"; "Statau namą"; laikraštyje "Akistata". Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos spaudoje (3)Įvadas. Kalbos kultūros klaidų ieškojom internete, žurnaluose: "Panelė", "Ekstra panelė", "FHM", laikraščiuose "Draugas" ir "Draugužis". Klaidos ištaisytos. Kalbos kultūros klaidų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
......