Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Kalbos kultūra (61)Užduotis: pasirinkti 10 specialybės terminų: 5 lietuviški ir 5 tarptautiniai terminiai, juos sukirčiuoti. Užduotis: parašyti 15 netaisyklingų sakinių (su vertalais, barbarizmais ir kita) ir šalia ištaisyti, bei parašyti iš kur jie paimti. Užduotis: rasti 3 netaisyklingus skelbimus spaudoje arba internete, juos ištaisyti ir šalia parašyti ir kur jie paimti. Užduotis: stebėti laidą ir aptarti laidoje dalyvavusių kalbėtojų klaidas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (62)Kalbos kultūros namų darbas. Lentelė: Klaidingas žodis, Sakinys. Taisyklingas žodis, sakinys. Taisyklė. Klaidos rūšis. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (63)Įžanga. Kirčiavimas. Leksikos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Semantizmai. Neteiktini vertiniai. Morfologijos klaidos. Sangrąžinių formų vartojimas. Giminės vartojimas. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Laipsnių vartojimas. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vartojimas. Priesagų vartojimas. Sudurtinių žodžių vartojimas. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimas. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas. Jungtukų, jungiamųjų žodžių ir konstrukcijų vartojimas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (64)Savarankiško darbo tikslai. Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija. Mokėti įforminti svarbiausius raštvedybos dokumentus. Savarankiško darbo uždaviniai: Iš specialybes literatūros išrinkti 50 specialybes kalbos žodžių, nurodyti jų kirčiuotę, parašyti pavojingus linksnius ir pabraukti kirčiuota skiemenį. Taisyklingai įforminti svarbiausius raštvedybos dokumentus: prašymą mokyklos direktoriui, prašymą darbdaviui (norint įsidarbinti), motyvacijos laišką įmonei, kurioje norite dirbti, ir gyvenimo aprašymą. 50 specialybėje naudojamų sukirčiuotų žodžių. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacijos laiškas. "Flash" animacija. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (65)1 užduotis. Iš administracinės kalbos tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos pasirinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. 2 užduotis. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (pirmosios kirčiuotės – 2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2.) Ir sukirčiuokite: vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko formas. 3 užduotis. Pasirinkite 10 vietovardžių ( pirmosios kirčiuotės -2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2). Ir sukirčiuokite: Vienaskaitos įnagininko ir vietininko, ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (66)Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (67)Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. (kaip: adijalas, arenduosiu, randasi...). Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2). Pateikite sukirčiuotą žodžio vienaskaitos vardininką, nurodykite žodžio kirčiuotę ir sukirčiuokite jo vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 20 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (kaip: Baltupiai, Plateliai, Klaipėda...) (1 kirčiuotės - 4, 2 kirčiuotės - 6, 3 kirčiuotės - 6, 4 kirčiuotės - 4), pateikite sukirčiuotą vns. ar dgs. vardininką, nurodykite vietovardžio kirčiuotę ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir raštvedyba (2)Įvadas. Leksikos klaidos. Netaisyklingi sakiniai. Prašymas dėl pašalpos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir specialybės kalbaInformacinių sistemų technologijų specialybės terminai naujadarai. Tinklalapių kalbos ir stiliaus aptarimas: tingiu.lt ir klase.lt Kalbos kultūros klaidos daromos. Informacinių sistemų technologijų specialybės kalboje. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir specialybės kalba (3)Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir specialybės kalba (4)Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Specialybės žodžių kirčiavimas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir verslo korespondencijaUAB "Svaja" (blankas). Prašymas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas. Dėl Sandros Sandrytės priėmimo į darbą. Inventoriaus nurašymo aktas. Nurašomo inventoriaus sąrašas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Akcininkų sąrašas. Darbuotojų susirinkimo protokolas (išrašas). Pažyma apie darbą. Dėl bendradarbiavimo (raštas). Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: daiktavardžių giminės vartojimo klaidosMorfologija. Daiktavardžių giminės vartojimo klaidos. 13 sakinių pavyzdžių su klaidomis ir jų taisymais. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: dienraštis "Klaipėda"Filologinė praktika. Tekstų kalbos klaidos buvo renkamos iš dienraščio "Klaipėda". Lentelė: Šaltinis. Klaida. Taisymas. Klaidos rūšys. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: klaidos žurnaluoseĮvadas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Lentelė: klaida, taisymas, taisyklė. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: kultūros vadybos specialybėDarbo tikslas: Ugdyti požiūrį į gimtąją kalbą, jos kultūrą ir gebėti atpažinti netaisyklingo žodžio vartojimo atvejį, tobulinti šnekamąją ir rašytinę kalbą. Uždaviniai: Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti leksikos klaidas. Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti morfologijos klaidas. Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti sintaksės klaidas. Įvadas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: medicina (2)50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Kalbos kultūros klaidos su ištaisytais sakiniais. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: medicina (3)50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Sakiniai su kalbos kultūros klaidomis, skliaustuose pateikiami taisymai. Pavyzdžiai iš "Vaistingieji preparatai", "Vaistų anotacijos", "Mintys apie sveikatą", "Racionali mityba" ir pan. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: medicina (4)50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Kalbos kultūros klaidos su ištaisytais sakiniais. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: TV laida "Atleisk"Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini netaisyklingi vertiniai (žodžiai). Nevartotini netaisyklingi vertiniai (žodžių junginiai). Nevartotini iškreiptos reikšmės žodžiai. Žodžių darybos klaidos. Priesagų vartojimas. Priešdėlių vartojimas. Paprastieji ir dauginiai skaitvardžiai. Sintaksės klaidos. Vardininko vartojimas. Kilmininko vartojimas. Naudininko vartojimas. Galininko vartojimas. Įnagininko vartojimas. Vietininko vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Klaidingas padalyvio vartojimas. Kitos klaidos. Klaidingas bendraties vartojimas. Klaidingas sangrąžinių veiksmažodžių vartojimas. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Skaityti daugiau
......