Šperos.lt > Matematika > Kombinatorika
Kombinatorika

(22 darbai)

Tikimybių teorija (5)Elementarieji įvykiai. Atsitikt įvykiai. Veiksmai. Statistinė tikimybė. Pagrindinės tikimybių savybės. Tikimybių sudėties teorema. Tikimybių daugybos teorema. Nepriklausomi įvykiai. Pilnosios tikimybės formulė. Bejeso teorema. Nepriklausomi eksperimentai. Bernulio formulė. Bernulio formulės asimptotika. Atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktiniai dydžiai. Pasiskirstymo funkcija. Pasiskirstymo funkcijos savybės. Diskretieji atsitiktiniai dydžiai ir jų pasiskirstymai. Absoliučiai tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktų dydžių funkcijos. Apibrėžimai. Vienmatis atvejis. Dvimatis atvejis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Vidurkio savybės. Dispersija. Aukštesnių eilių momentai. Skaityti daugiau
Tikimybių teorija ir statistikaKovariacijos apibrėžimas ir savybės. Koreliacijos koeficiento apibrėžimas ir savybės. Sąlyginiai vidurkiai. Regresijos lygtis. Binominio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Puasono skirstinio apibrėžimas ir savybės. Paprasčiausias srautas. Geometrinio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Hipergeometrinis skirstinio apibrėžimas. Normaliojo skirstinio apibrėžimas ir savybės. Sigmų taisyklė. Gama skirstinio apibrėžimas ir savybės. Eksponentinio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Tolygiojo skirstinio apibrėžimas ir savybės. Didžiųjų skaičių dėsnis. Bernulio teorema. Centrinė ribinė teorema. Monte Karlo metodas. Suderintieji įverčiai. Nepaslinktieji įverčiai. Momento metodas. Didžiausio tikėtinumo metodas. Pasikliautinojo intervalo sąvoka. Pasikliautinojo intervalo konstravimo algoritmas. Tikimybės pasikliautinasis intervalas. Statistinės hipotezės. Skaityti daugiau