Geometrija

(44 darbai)

Geometrinės figūrosPowerPoint pristatymas. Kubas. Stačioji prizmė. Pasviroji prizmė. Stačiakampis gretasienis. Piramidė. Nupjautinė piramidė. Taisyklingoji nupjautinė piramidė. Ritinys. Ritinio paviršiaus išklotinė. Kūgis. Nupjautinis kūgis. Sfera. Rutulys. Rutulio nuopjova. Rutulio sluoksnis. Rutulio išpjova. Skaityti daugiau
Geometriniai kūnaiReikalavimai. Teorija. Uždavinių pavyzdžiai. Rekomenduojami uždaviniai. Skaityti daugiau
Įbrėžtiniai kampaiPowerPoint pristatymas. Kampo padėtis apskritimo atžvilgiu. Teorema. Savybės. Ką mes sužinojome? Pratimai. Skaityti daugiau
Įvairiakraštis trikampisTrikampis. Trikampio kampų suma. Trikampio priekampių savybės. Trikampio nelygybė. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. Trikampio perimetras ir pusperimetris. Trikampio vidurinės linijos savybės. Trikampio plotas. Trikampio lygumo požymiai. Trikampio panašumo požymiai. Panašiųjų trikampių plotų santykis. Trikampio pusiaukraštinės, pusiaukampinės ir aukštinės. Į trikampį įbrėžtas apskritimas. Apie trikampį apibrėžtas apskritimas. Skaityti daugiau
KampaiPowerPoint pristatymas. Kampas. Kampų rūšys. Kampo pusiaukampinė. Kampai, gaunami dvi lygiagrečias tieses a ir b kertant trečiąja tiesia c. Centrinis kampas. Įbrėžtinis kampas. Uždaviniai. Sprendimai. Skaityti daugiau
KeturkampiaiApibrėžimai ir žymėjimas. Keturkampio sąvokos ir žymėjimas. Keturkampių rūšiavimas pagal jų simetrijos savybes. Ypatingųjų keturkampių apibrėžimai ir savybės. Skaityti daugiau
Lygiagretainis ir rombasPowerPoint pristatymas. Lygiagretainis. Apibrėžimas. Lygiagretainio savybės. Tai lygiagretainis, jeigu... Rombas. Rombo savybės. Tai rombas, jeigu... Skaityti daugiau
Matematikos pamokos skaidrėse: KeturkampiaiPowerPoint pristatymas. Mokyklinio ir valstybinio egzaminų reikalavimai. Keturkampiai. Trumpa teorinė medžiaga. Lygiagretainis. Lygiagretainio savybės. Lygiagretainio plotas. Rombas. Rombo plotas. Stačiakampis. Kvadratas. Trapecija. Lygiašonė ir stačioji trapecijos. Trapecijos plotas. Įbrėžtiniai keturkampiai. Apibrėžtiniai keturkampiai. Skaityti daugiau
Pagrindiniai orlaivių geometrijos modeliavimo metodaiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Orlaivių erdvinio projektavimo ypatybės. Lengvųjų orlaivių projektavimo ypatybės. Pagrindiniai paviršių projektavimo metodai. "Batoksų" metodas. Radiusografija. "Kūgio kreivių metodas". "Konuso kreivių metodas". "Splain" kreivių metodas. "Kūgio" kreivių metodas. Pritaikymas CAD-CAE programose. "Splain" kreivių metodas. Pritaikymo pavyzdžiai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Pitagoro teoremaPowerPoint pristatymas. Pitagoro teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Aukso pjūvis. Eudoksas. Euklidas. Įrodymai. Skaityti daugiau
Planimetrija (2)Formulių konspektas su brėžiniais. Kampai ir apskritimas. Kampo kraštinių kirtimas lygiagrečiomis teisėmis. Talio teorema. Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į tą patį lanką, yra lygūs. Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į lanką, lygų, pusei apskritimo (pusapskritimį) yra statūs. Apskritimo ilgis. Trikampiai. Trikampio vidaus kampų, priekampių ir kraštinių sąryšiai. Į trikampį įbrėžtas apskritimas. Apie trikampį apibrėžtas apskritimas. Statusis trikampis. Stačiųjų trikampių savybės. Į statųjį trikampį įbrėžtas ir apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas. Lygiašonis trikampis. Lygiakraštis trikampis. Trikampių lygumo požymiai. Trikampių panašumas ir trikampių panašumo požymiai. Trikampių panašumo požymiai. Keturi ypatingi trikampio taškai. Keturkampiai. Lygiagretainis. Lygiagretainio savybės. Rombas. Rombo savybės. Stačiakampis. Stačiakampio savybės. Kvadratas. Kvadrato savybės. Trapecija. Lygiašonė trapecija. Lygiašonės trapecijos savybės. Stačioji trapecija. Įbrėžtiniai keturkampiai. Apibrėžtiniai keturkampiai. Iškilasis daugiakampis. Taisyklingieji daugiakampiai. Lygiakraštis trikampis. Kvadratas. Taisyklingasis šešiakampis. Plokščiųjų figūrų plotai. Trikampio plotas. Stačiojo trikampio plotas. Lygiakraščio trikampio plotas. Kvadrato plotas. Stačiakampio plotas. Lygiagretainio plotas. Rombo plotas. Keturkampio plotas. Trapecijos plotas. Taisyklingojo daugiakampio plotas. Skritulio ir skritulio išpjovos plotas. Skaityti daugiau
Plokščiųjų figūrų plotaiPowerPoint pristatymas. Matematikos kurso kartojimas. Plokščiųjų figūrų plotai. Trikampio plotas. Herono formulė. Kvadrato plotas. Stačiakampio plotas. Lygiagretainio plotas. Rombo plotas. Keturkampio plotas. Trapecijos plotas. Taisyklingojo daugiakampio plotas. Lygiakraščio trikampio plotas. Taisyklingojo šešiakampio plotas. Skritulio ir skritulio išpjovos plotas. Skritulio nuopjovos plotas. Skaityti daugiau
Plokštumos geometrija. KampaiPowerPoint pristatymas. Statusis kampas. Smailusis kampas. Bukasis kampas. Ištiestinis kampas. Išvirkštinis kampas. Pilnasis kampas. Gretutiniai kampa. Kryžminiai kampai. Kampai tarp susikertančiųjų tiesių. Talio teorema. Apibendrintoji Talio teorema. 8 uždaviniai. Skaityti daugiau
Senovės geometrija: bučinys iš išskaičiavimoMatematikos projektas "Bučinys "iš išskaičiavimo". "Bučinio iš išskaičiavimo" užduoties analizė Skaityti daugiau
Styga. Skritulys. Skersmuo. Apskritimas. Apskritimo kirstinės ir liestinės savybėsPowerPoint pristatymas. Apskritimas. Apskritimo centras. Apskritimo styga. Apskritimo spindulys. Apskritimo skersmuo. Skritulys. Apskritimas ir skritulys buityje. Apskritimo ilgis. Skritulio plotas. Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis. Tiesė kerta apskritimą. Tiesė liečia apskritimą. Tiesė yra šalia apskritimo. Skaityti daugiau
Taisyklingasis tetraedrasPowerPoint pristatymas. Taisyklingasis tetraedras. Tetraedro išklotinė. Formulės. Tetraedro panaudojimas. Skaityti daugiau
Taisyklingoji piramidėPowerPoint pristatymas. Taisyklingoji piramidė. Keletas jos rūšių. Visoms taisyklingosioms piramidėms būdinga. Užduotis. Skaityti daugiau
TrikampiaiPowerPoint pristatymas. Trikampio aukštinės. Trikampio pusiaukraštinės. Trikampio pusiaukampinės. Lygios plokštumos figūros. Trikampio lygumo požymių taisyklės. Uždaviniai. Atsipūsk. Skaityti daugiau
Trikampiai (2)PowerPoint pristatymas. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo temos "Trikampiai" reikalavimai. Pagrindinės sąvokos. Trikampio aukštinė. Trikampio pusiaukraštinė. Trikampio pusiaukampinė. Trikampio vidurinė linija. Trikampio kampų suma. Trikampio plotas. Trikampių lygumo požymiai. Trikampių panašumo požymiai. Uždavinių pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Trikampiai. Trikampių rūšys. Trikampių elementaiTrikampis. Trikampio plotas. Trikampio vidurinė linija. Trikampio aukštinės. Trikampio pusiaukraštinės. Trikampio pusiaukampinės. Lygiašonis trikampis. Trikampio nelygybė. Trikampio priekampis. Panašių trikampių plotai ir perimetrai. Stačiojo trikampio plotas. Lygiakraštis trikampis. Trikampio plotas. Uždaviniai. Stačiojo trikampio statiniai lygūs 3m ir 4m. Raskite stačiojo kampo pusiaukampinės, išvestos iš stačiojo kampo, ilgį. Stačiojo trikampio pusiaukampinė dalija statinį į 4cm ir 5cm atkarpas. Apskaičiuokite trikampio perimetrą. Trikampio kraštinių ilgiai 11,12,13. Raskite į ilgiausią kraštinę nubrėžtos pusiaukraštinės ilgį. Stačiojo trikampio įžambinė 25 cm, o vienas statinis – 7 cm. Raskite trikampio plotą ir aukštinę, išvestą įžambinę. Dvi trikampio kraštinės lygios 16cm ir 10cm, o kampo tarp jų kosinusas lygus 0,8. Apskaičiuokite trikampio: Perimetrą. Plotą. Raskite stačiojo trikampio kraštines, jei statinių ilgių santykis lygus, o statinių ilgių sandauga 240. Trikampio aukštinė, kurios ilgis lygus 24 cm , išvesta į 42cm ilgio kraštinę ir dalija ją santykiu 5:16. Apskaičiuokite trikampio perimetrą. Sprendimai. Skaityti daugiau