Šperos.lt > Logika
Logika

(64 darbai)

Matematinė logika (2)19 a variantas. Kurie iš šių žodžių yra formulės? Praleiskite nereikalingus skliaustus formulėse. Grąžinkite skliaustus šiose formulėse. Apskaičiuokite formulių teisingumo reikšmes, kai žinomi rinkiniai. Sudarykite šių funkcijų teisingumo lenteles. Nurodykite, ar pakanka duomenų kiekvienos iš šių formulių teisingumo reikšmei nustatyti. Jeigu pakanka, nurodykite tą reikšmę. Jeigu nepakanka, tai parodykite, kad formulė gali įgyti ir reikšmę t, ir reikšmę k. Sudarykite šiomis formulėmis išreiškiamų funkcijų TNDF ir TNKF: Sudarykite teisingumo funkcijų TNDF ir TNKF, jei šios funkcijos: c) yra sudarytos iš keturių atomų ir lygios t tada ir tik tada, kai reikšmę k įgyjančių atomų skaičius ne mažesnis už du ir ne didesnis už tris. Išspręskite lygtis. Išspręskite lygtis. Įrodykite lygiavertiškumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių tapatųjį teisingumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių prieštaringumą. Kurios iš pateiktų formulių yra tapačiai teisingos? Prieštaringos? Neutralios? Ne tapačiai teisingos? Įvykdomos? Įrodykite lygiavertiškumus. Raskite tokius P, Q, R reikšmių rinkinius, kuriems esant duotosios formulės įgyja: 1) vienodas teisingumo reikšmes, 2) skirtingas teisingumo reikšmes. Nurodykite teisingus išplaukimus. Įrodykite teiginius (Γ – bet kuri formulių aibė). Ar teisingi išplaukimai. Įrodykite, kad išplaukimai yra teisingi. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos mokyklinės matematikos sakinius. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos sakinius. Lietuvių kalba išreikškite šių sakinių neigimus: Užrašykite sakinius, kontrapozityvius šiems Iš duotų prielaidų (kairysis stulpelis) pagal duotą taisyklę (dešinysis stulpelis) gaukite išvadą. Pagrįskite atsakymą į klausimą, ar iš prielaidos (kairysis stulpelis) išplaukia išvada(dešinysis stulpelis). Išanalizuokite samprotavimus. Išanalizuokite samprotavimus. Sudarykite kontaktines schemas, realizuojančias šias Bulio funkcijas (įvertinkite, kad P כ Q ≡ P ν Q). Supaprastinkite kontaktines schemas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis kontaktinėmis schemomis, išraiškas, jas suprastinkite ir sudarykite kontaktines ir elektronines schemas(panaudokite loginius elementus NE, IR, ARBA) atliekančias tas pačias funkcijas pagal jų suprastintas išraiškas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis elektroninėmis schemomis (3.8 pav.), išraiškas. Sudarykite kontaktines ir elektronines schemas, atliekančias. Sudarykite paprastą grandinę, kad kambario apšvietimas būtų įjungiamas trimis skirtingais jungikliais taip, kad paspaudus kiekvieną iš jų, apšvietimas įsijungtų, jei prieš tai jis bus išjungtas, ir išsijungtų, jei prieš tai jis buvo įjungtas. Skaityti daugiau
Matematinė logika (3)59 variantas. Kurie iš šių žodžių yra formulės. Praleiskite nereikalingus skliaustus formulėse. Grąžinkite skliaustus šiose formulėse. Apskaičiuokite formulių teisingumo reikšmes, kai žinomi rinkiniai. Sudarykite šių funkcijų teisingumo lenteles. Nurodykite, ar pakanka duomenų kiekvienos iš šių formulių teisingumo reikšmei nustatyti. Jeigu pakanka, nurodykite tą reikšmę. Jeigu nepakanka, tai parodykite, kad formulė gali įgyti ir reikšmę t, ir reikšmę k. Sudarykite šiomis formulėmis išreiškiamų funkcijų TNDF ir TNKF. Sudarykite teisingumo funkcijų TNDF ir TNKF, jei šios funkcijos. Išspręskite lygtis. Įrodykite lygiavertiškumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių tapatųjį teisingumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių prieštaringumą. Kurios iš pateiktų formulių yra tapačiai teisingos? Prieštaringos? Neutralios? Netapačiai teisingos? Įvykdomos? Įrodykite lygiavertiškumus. Raskite tokius P, Q, R reikšmių rinkinius, kuriems esant duotosios formulės įgyja: 1) vienodas teisingumo reikšmes, 2) skirtingas teisingumo reikšmes. Įrodykite teiginius (Γ – bet kuri formulių aibė). Ar teisingi išplaukimai. Įrodykite, kad išplaukimai yra teisingi. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos mokyklinės matematikos teiginius. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos sakinius. Lietuvių kalba išreiškite šių sakinių neigimus. Užrašykite sakinius, kontrapozityvius šiems. Iš duotų prielaidų (kairysis stulpelis) pagal duotą taisyklę (dešinysis stulpelis) gaukite išvadą. Pagal duotą išvadą (dešinysis stulpelis) ir taisyklę (kairysis stulpelis), atkurkite prielaidas. Pagrįskite atsakymą į klausimą, ar iš prielaidos (kairysis stulpelis) išplaukia išvada (dešinysis stulpelis). Išanalizuokite samprotavimus. Išanalizuokite samprotavimus. Sudarykite kontaktines schemas, realizuojančias šias Bulio funkcijas. Supaprastinkite kontaktines schemas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis kontaktinėmis schemomis, išraiškas, jas suprastinkite ir sudarykite kontaktines ir elektronines schemas (panaudokite loginius elementus NE, IR, ARBA) atliekančias tas pačias funkcijas pagal jų suprastintas išraiškas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis elektroninėmis schemomis. Suprastinkite elektronines schemas. Sudarykite kontaktines ir elektronines schemas, atliekančias. Sudarykite kontaktines ir logines trijų įėjimų schemas, kurių išėjime. Skaityti daugiau
Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymoLogikos argumentuotas tekstas. Referendumas, dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo, neturės jokios įtakos deryboms su Europos Sąjunga dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbo pratęsimo. Skaityti daugiau
Tautos prisikėlimo partijos nariai nėra tinkami būti Seimo nariaisNagrinėjamos problemos paaiškinimas (NPP). Argumentuotas tekstas: Tautos prisikėlimo partijos nariai nėra tinkami būti Seimo nariais. Teiginys (T) Tautos prisikėlimo partija– viena didelė gėdinga komedija. Šios partijos nariai nėra tinkami būti Seimo nariais. Argumentai (A). Kontrargumentai (KA). Argumentų ir kontrargumentų lyginimas (AKAL). Išvada (I). Skaityti daugiau
...