Gramatika

(99 darbai)

SkaitvardisPowerPoint pristatymas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai ir poskyriai. Kiekiniai skaitvardžiai. Skaitvardžių poskyriai. Pagrindiniai skaitvardžiai. Dauginiai skaitvardžiai. Kuopiniai skaitvardžiai. Trupmeniniai skaitvardžiai. Kiekinių skaitvardžių giminės. Kelintiniai skaitvardžiai. Kelintinių skaitvardžių sudarymas. Kelintiniai skaitvardžiai. Įvardžiuotiniai skaitvardžiai. Skaitvardžių linksniai. Skaitvardžių giminės. Skaitvardžių skaičiai. Skaitvardžių linksniavimas. Skaitvardis pirmas, pirma. Sudėtiniai ir vientisiniai skaitvardžiai. Skirstymas pagal darybą. Sudurtiniai skaitvardžiai. Priesaginiai skaitvardžiai. Sudėtiniai skaitvardžiai. Skaitvardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Skaityti daugiau
SkyrybaPowerPoint pristatymas. Sakinio dalys. Antrininkės sakinio dalys. Tarinių rūšys. Vientisinio sakinio skyryba. Vientisinio sakinio skyryba Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Vientisinio sakinio skyryba Išplėstinės aplinkybės. Vientisinio sakinio skyryba Pažyminiai ir priedėliai. Privalomoji pažyminių skyryba. Privalomoji priedėlių skyryba. Vientisinio sakinio dalys Aiškinamosios sakinio dalys. Privalomoji aiškinamųjų sakinio dalių skyryba. Vientisinio sakinio skyryba Vienarūšės sakinio dalys. Privalomoji vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vientisinio sakinio skyryba Įterpiniai ir įspraudai. Privalomoji įterpinių ir įspraudų skyryba. Vientisinio sakinio skyryba Kreipiniai. Privalomoji kreipinių skyryba. Vientisinio sakinio skyryba Lyginamieji posakiai. Sudėtinis sakinys. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių šalutinių dėmenų rūšys. Privalomoji šalutinių dėmenų skyryba. Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Privalomoji sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai. Skaityti daugiau
Skyryba (2)Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Priedėlis. Aplinkybės. Tikslinamųjų aplinkybių skyryba. Išplėstinių dalyvinių pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vienarūšių ir nevienarūšių derinamųjų pažyminių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai. Kreipinio skyryba. Įterpiniai. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba. Tiesioginės kalbos skyryba. Vientisinio sakinio skyryba. Sudėtinių sakinių skyryba. Skaityti daugiau
Skyryba. Literatūros srovėsLietuvių kalbos skyrybos lentelė ir literatūrinės srovės. Skaityti daugiau
Skyrybos taisyklėsSkyrybos taisyklės. Vientisinio sakinio skyryba. Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Pažyminių skyryba. Derinamųjų pažyminių skyryba. Nederinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių pažyminių skyryba. Priedėlio skyryba. Aplinkybių skyryba. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinių dalyvinių, padalyvinių ir pusdalyvinių aplinkybių skyryba. Kreipinio skyryba. Įterpinių skyryba. Įterptinių žodžių skyryba. Įterptinių sakinių skyryba. Lyginamieji posakiai. Žodžių taip, ne ir jaustukų skyryba. Pridurtinių sakinio dalių ir sakinių skyryba. Pridurtinių sakinio dalių skyryba. Pridurtinių sakinių skyryba. Sudėtinių sakinių skyryba. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba. Tiesioginės kalbos skyryba. Tiesioginės kalbos skyrimas brūkšniais. Tiesioginės kalbos skyrimas kabutėmis. Citatos. Skaityti daugiau
Sudėtiniai sakiniaiSudėtiniai sakiniai parinkti ir suskirstyti į grupes iš J.Apučio knygos "Dvi apysakos". Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Turintys pirmojo laipsnio šalutinį sakinį (sakinius). Turintys antrojo (ir daugiau) laipsnio šalutinių sakinių (sakinį). Bejungtukiai sakiniai. Skiriami kableliais. Dėmenys skiriami kabliataškiu. Turintys tarp dėmenų brūkšnį. Turintys tarp dėmenų dvitaškį. Mišrieji sakiniai. Skaityti daugiau
Sujungiamieji sakiniaiJungtukiniai sujungimo sakiniai. Skiriame. Neskiriame. Bejungtukiai sujungimo sakiniai. Mišrieji sudėtiniai sakiniai. Skaityti daugiau
Šalutiniai sakiniaiPowerPoint pristatymas. Šalutinių sakinių apibendrinimas. Šalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties, sąlygos ir nuolaidos sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Skaityti daugiau
Trumpasis balsis aBendras balsių aprašymas. Artikuliaciniai požymiai. Akustinė klasifikacija. Rašyba. Vartojimas. Fonemų sistema ir variantai. Balsio [a] tarimas. Tarties klaidos. Balsių tonacija. Trumpųjų balsių ilgumas. Oscilogramos ir rentgenogramos analizė. Oscilograma ir rentgenograma. Balsio [a] tarimas įvairių tarmių įvardžiuose. Skaityti daugiau
Trumpasis balsis oBendras balsių aprašymas. Artikuliaciniai požymiai. Akustinė klasifikacija. Rašyba. Vartojimas. Fonemų sistema ir variantai. Balsio [o] tarimas. Tarties klaidos. Balsių tonacija. Trumpųjų balsių ilgumas. Oscilogramos ir rentgenogramos analizė. Skaityti daugiau
Veiksmažodžių darybiniai sinonimaiĮvadas. Veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžių darybiniai sinonimai. Sinonimiški priesagų vediniai. Vardažodžių vediniai. Priesagų -inti ir -yti vediniai. Priesagų -inti ir -(i)oti vediniai. Priesagų -ėti ir -yti vediniai. Veiksmažodžių vediniai. Priesagų -inti ir -yti vediniai. Priesagų -inėti ir -(i)oti vediniai. Ištiktukiniai vediniai. Priesagų -ėti ir –(i)oti vediniai. Sinonimiški priešdėlių vediniai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Veiksmažodžių formosĮvadas. Dalyvis. Padalyvis. Pusdalyvis. Vartojimas. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados. Užduotys. Skaityti daugiau
Vienarūšės sakinio dalysPowerPoint pristatymas. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Skaityti daugiau
Vientisinio sakinio skyrybaVientisinio sakinio skyrybos taisyklės 8 klasei. Išplėstinės pusdalyvinės, padalyvinės, dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Pažyminys. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Priedėlių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Įterpinys. Pertarai. Teigimo ir neigimo žodeliai. kreipiniai. Lyginamieji posakiai. Skaityti daugiau
Vientisinio sakinio skyryba (2)100 sakinių testas su įvairiais vientisinio sakinio skyrybos atvejais (su atsakymais). Skaityti daugiau
Vientisinio sakinio skyryba (3)Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Derinamieji pažyminiai. Nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Išplėstinių pažyminių skyryba. Priedėlio skyryba. Vienarūšės sakinio dalys. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Apibendrinamieji žodžiai. Po apibendrinamojo žodžio. Prieš apibendrinamąjį žodį. Kreipinio skyryba. Įterpinių skyryba. Lyginamųjų posakių skyryba. Skaityti daugiau
VietininkasVietininkas. Esamasis vidaus vietininkas. Einamasis vidaus vietininkas. Esamasis pašalio vietininkas. Einamasis pašalio vietininkas. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Vietininkas (2)Įvadas. Esamasis vidaus vietininkas. Einamasis vidaus vietininkas. Esamasis pašalio vietininkas. Einamasis pašalio vietininkas. Išvados. Skaityti daugiau
Žodžių rašymas kartu ir atskiraiPowerPoint pristatymas. Prieveiksmiai, kilę iš prielinksnių ir sutrumpėjusių linksnio formų. Žodžių junginiai bei samplaikos. Prielinksniai su nesutrumpėjusiomis linksnių formomis. Įvairių dalelyčių rašymas. Išimtys. Įsidėmėti. Prieštaravimas. Priešinga reikšmė. Skaityti daugiau
...