Gramatika

(99 darbai)

Neasmenuojamosios veiksmažodžio formosBendratis. Dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Veikiamieji dalyviai. Bevardė giminė. Sangrąžiniai dalyviai. Sangrąžiniai dalyviai. Laipsniavimas. Vartojimas. Pusdalyviai. Padalyvių reikšmės ir vartosena. Aplinkybiniai padalyviai. Aiškinamieji padalyviai. Būdinys. Siekinys. Skaityti daugiau
Neasmenuojamosios veiksmažodžio formosPowerPoint pristatymas. Dalyviai. Dalyviai daromi. Veiksmažodžiai. Esamojo laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo kartinio laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo dažninio laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būsimojo laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būsimojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Reikiamybės dalyvių daryba. Veikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Neveikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Neveikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Esamojo laiko padalyvių daryba. Būtojo kartinio laiko padalyvių daryba. Būtojo dažninio laiko padalyvių daryba. Pusdalyvių daryba. Skaityti daugiau
OnomasiologijaSemasiologija ir onomasiologija. Leksikologija. Nominacinė veikla. Motyvacijos samprata bei jos rūšys. Absoliutinė (fonetinė) motyvacija. Reliatyvioji motyvacija. Darybinė motyvacija. Semantinė motyvacija. Žodžio motyvacija, etimologija, reikšmė. Skaityti daugiau
P. Kniūkštos monografijos "Priesagos -inis būdvardžiai" lingvistinė analizėPratarmė. Teksto funkcinis stilius, postilis. Stilistinės ypatybės. Teksto informacija. Teksto skaida. Kohezija. Integracija. Teksto fragmentų autosemantija. Retrospekcija ir prospekcija. Kontinuumas. Modalumas. Lingvistinė poskyrio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Padalyvis ir pusdalyvisPadalyvis. Morfeminė struktūra. Padalyvių vartojimo klaidos. Pusdalyvis. Morfeminė struktūra. Pusdalyvių vartojimo klaidos. Skaityti daugiau
Pagrindinis lietuvių terminologijos šaltinis – žodžių darybaĮvadas. Morfologinė terminų daryba. Sintaksinė terminų daryba. Morfologinės terminų darybos pricipai. Priesaginė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Galūninė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Priešdėlinė terminų daryba. Sudurtinių terminų daryba. Daiktavardiniai sudurtiniai terminai. Veiksmažodiniai sudurtiniai terminai. Skaityti daugiau
PrielinksniaiĮvadas. Prielinksnių konstrukcija. Prielinksnių vartojimas. Prielinksnių skirstymas. Daugiareikšmiai prielinksniai. Prielinksniai su kilmininku. Prielinksniai su keliais linksniais. Išvados. Skaityti daugiau
PrielinksnisPrielinksniai. Prielinksnių rūšys. Prielinksnių vartojimas. Skaityti daugiau
Prielinksnių vartojimasPrielinksnių vartojimas: Ant, Apie, Aplink, Iki, Ligi, Į, Iš, Nuo, Pagal, Palei, Pas, Per, Po, Prie, Prieš, Pro, Su, Už. Skaityti daugiau
Priesagų balsių rašymasPowerPoint pristatymas. Su y rašomos dažniausiai priesagos. Su balse i. Su ė įsidėmėti priesagas. Balsė e. Moterų pavardžių priesagos. Neištekėjusių moterų pavardės turi priesagas: -aitė, -ytė, -utė, -iūtė. Tarptautinės priesagos. Skaityti daugiau
Rašyba4 lietuvių kalbos rašybos testai. Skaityti daugiau
Rašybos ir skyrybos klaidosĮvadas. Klaidos, klaidų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rašybos metodinė medžiaga. Teorija ir praktikaNosinių raidžių rašymas žodžių šaknyje. Praktinės užduotys. Veiksmažodžių kamienų rašymas. Praktinės užduotys. Priebalsių rašymas žodžių kamienuose. Praktinės užduotys. Galūninių nosinių balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priesagų balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priešdėlių rašymas. Praktinės užduotys. Sudurtinių žodžių rašymas. Praktinės užduotys. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Semantizmai (8)Įvadas. Veiksmažodžiai. Daiktavardžiai. Būdvardžiai ir prieveiksmiai. Perimtos svetimos reikšmės. Išvados. Skaityti daugiau
SinonimaiĮvadas. Sinonimų apibrėžimas. Sinonimiškumo kriterijai. Sinonimija ir polisemija. Sinonimų atsiradimas. Sinonimų pora, eilė, dominantė. Sinonimų skirstymas. Leksiniai sinonimai. Absoliutieji ir paprastieji leksiniai sinonimai. Sisteminiai sinonimai. Kontekstiniai sinonimai. Loginiai sinonimai, arba substitutai. Ideografiniai sinonimai. Stilistiniai sinonimai. Ideografiniai ir stilistiniai sinonimai. Gramatiniai sinonimai. Morfologiniai sinonimai. Sintaksiniai sinonimai. Skaityti daugiau
Sintaksė (3)Sudėtinių sudėtingųjų sakinių analizė. Bejungtukiai sakiniai. Komponentų kiekis. Bejungtukiai sakiniai skirstomi į 7 pogrupius. Bejungtukiai sakiniai. Įvadinės pastabos. Bejungtukiai išskaičiuojamieji sakiniai. Veiksmų vienalaikiškumo reikšmė. Veiksmų sekos reikšmė. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygojamieji sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos bei neatitikimo sakiniai. Sudėtingieji bejungtukiai sakiniai. Veiksmų nuoseklumo, arba sekos, reikšmė. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos ir neatitikimo sakiniai. Paremiamieji sakiniai. Paremiamieji priežastiniai sakiniai. Bejungtukiai sakiniai, kurių pirmasis žymi pasekmę, o antrasis – priežastį. Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai. Mišrieji sudėtiniai sakiniai. Mišrieji sudėtiniai sakiniai, kurių dalys sujungtos be jungtukų. Mišrieji sudėtiniai sakiniai, kurių dalys sujungtos prijungiamaisiais jungtukais. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos bei neatitikimo sakiniai. Skaityti daugiau
Sintaksė (4)Išplėstinės padalyvinės, pusdalyvinės ir dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių pažyminių skyryba. Išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai. Priedėlis, arba daiktavardinis pažyminys. Tikslinamosios aplinkybės. Vienarūšių sakinių dalių su apibendrinamaisiais žodžiais. Įterpinys. Lyginamieji posakiai. Šalutiniai sakiniai. Šalutinių sakinių rūšys. Šalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Bejungtukių sakinių skyryba. Mišrieji sakiniai. Skaityti daugiau
Sintaksė (5)Tarinys. Papildinys. Vienarūšės sakinio dalys. Veiksnys. Aplinkybės. Sudėtinis sakinys. Semantinio prijungimo sakiniai. Bejungtukiai sakiniai. Pagrindinis sintaksės objektas. Gramatiniai žodžių ryšiai. Žodžių junginiai. Svarbiausios jų ypatybės. Žodžių prijungimo būdai. Prijungiamieji žodžiai. skirstymas. Būdvardiniai junginiai su daiktavardiniais linksniais. Prieveiksmių junginiai. Skaityti daugiau
Sintaksės ir morfologijos integracija mokant šalutinių sakinių skyrybosŠalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Šalutinių sakinių laipsniai. Užduotys. Skaityti daugiau
Sintaksės klaidos (3)Įvadas. Linksnių vartojimas. Kilmininko linksnio vartojimas. Naudininko linksnio vartojimas. Galininko linksnio vartojimas. Įnagininko linksnio vartojimas. Vietininko linksnio vartojimas. Šauksmininko linksnio vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Dažniau klaidingai vartojami prielinksniai. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
...