Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kaštų analizė: kartono gamyba "Smurfit Kappa Baltic"Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti pagrindines kaštų sąvokas, rūšis ir jų struktūrą; apskaičiuoti pasirinktos įmonės kaštus. Gamybos kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikia kaštai. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Masto ekonomija. Ekonominė kaštų samprata: realieji (alternatyvieji) gamybos kaštai. Griovimo kaštai. Gamybos kaštų apskaita. Pasirinktos firmos "Smurfit Kappa Baltic" charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Kaštų skaičiavimas: uogininkystės plėtros perspektyvosĮvadas. Kursinio darbo tikslas - įvertinti uogininkystės plėtros perspektyvas Lietuvoje. Uogininkystės rinka Lietuvoje. Uogų ir vaisių rinka. Rinkos reguliavimo priemonės. Ūkininko uogininkystės ūkio vystymas ir plėtra. Ūkio veiklos pobūdis ir rezultatai. Uogų auginimas - pagrindinė ūkio veiklos kryptis. Ūkininko ūkio produkcija. Ūkininko ūkio finansinės prognozės - pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaičiavimas. Ūkininko ūkio veiklos rizikos įvertinimas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Katalikiško pasipriešinimo kilimas Lietuvoje 1968–1972 metais ir sovietinės propagandos atsakasĮvadas. Katalikiškojo pasipriešinimo kilimas. Peticijų kova. Pasauliečių peticijos ir 1972 m. memorandumas. Pogrindinė Bažnyčia. Eucharistinis judėjimas. Pogrindinės vienuolijos. Pogrindinė kunigų seminarija. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Katalikiškasis pasipriešinimas sovietų režimui iš užsienio. Sovietinės propagandos atsakas. Išvados. Skaityti daugiau
Katarinė galvijų bronchopneumonijaSkrodimo aktas. Įvadas. Etiologija. Patogenezė ir patologoanatominiai pokyčiai. Klinikiniai požymiai. Diagnozavimas. Gydymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinis tyrimasĮvadas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulės naudojamos statistiniame tyrime. Moda. Mediana. Kvartilė. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Kauno apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėŽemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai. Žieminių kvietrugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kauno apskrities žemės ūkio bendrovių augalininkystės statistinės ataskaitos ir jų duomenų analizėĮvadas. Trumpa žemės ūkio bendrovių charakteristika. Žemės ūkio bendrovių ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų turinys. Vasarinių augalų metinė sėjos ataskaita ŽŪ-03. Metinė sėjos ataskaita ŽŪ – 04. Derliaus nuėmimo ataskaita ŽŪ – 07. Metinė žemės ūkio augalų derliaus ataskaita ŽŪ – 29. Ž.Ū.B. pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita F – 18. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų vertinimas. Trumpa ūkininkų ir šeimos ūkių, pildomų ataskaitų apžvalga. Žemės ūkio bendrovių, ir ūkininkų ūkių, ataskaitų panašumai bei skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto priešgaisrines gelbėjimo tarnybos ir jos turimų sorbentų pristatymasĮvadas. Kauno m. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos. Kauno m. PGT Cheminio gelbėjimo automobilis. Automobilio vežama įranga. Sorbentiniai čiužiniai rankoves. Sorbentas "USVR -VIP" (aktyvinta anglis). "USVR-VIP" Absorbcinis pajėgumas (lentele). Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos apsaugos veiksmų planasKauno miesto Žaliakalnio seniūnijos bendra charakteristika. Problemų pagrindimas (analitinė dalis). Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas. Tikslai problemoms spręsti. Veiksmų planas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorijų planavimas. Ekonominės priemonės. Finansinės priemonės. Moksliniai tyrimai ir monitoringas. Informacija, visuomenės švietimas ekologiniais klausimais. Tarptautinis bendradarbiavimas. Skaityti daugiau
Kauno miesto želdynų dendrologinis vertinimas: "Draugystės parkas"Kauno miesto "Draugystės parko" želdynų dendrologinis vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodika. Sąvokos. Kauno miesto "Draugystės parko" želdyno situacijos analizė. Geografinė padėtis, istorinė, gamtinė ir kultūrinė aplinka. Kauno "Draugystės parko" želdinių klasifikcija. Sodmenų padėtis ir kokybės reikalavimai urabanizuotoje teritorijoje. Želdyno artimoji aplinka. Kauno "Draugystės parko" sumedėjusios augalijos rūšinė sudėtis. Želdyno ekologiniai poreikiai ir aplinkos veiksniai. Kauno miesto "Draugystės parko" želdyno komponavimo, tvarkymo principai. Parko smulkioji architektūra, infrastruktūra. Pasirinktos Kauno miesto "Draugystės parko" dalies želdynų inventorizacija. Pasiūlymai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kauno rajono dziudo klubo "Nemunas" 8-11 metų dziudo imtynininkų bendras ir specialus fizinis pasirengimasĮvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Vaikų augimo ir vystymosi ypatumai. Fizinių ypatybių lavinimo svarba vaiko asmenybei. Fizinių ypatybių lavinimas: greitumas; Vikrumas, koordinacija ir pusiausvyra; Jėga Lankstumas; Ištvermė. Tikslai, uždaviniai, metodai, tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno teritorinės statistikos valdybos rinkodaros planasĮvadas. Verslo aplinka. Marketingo aplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojimo strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Rinkos tyrimai ir informacija. Rinkodaros veiklos planas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės uždaviniai. Verslo aplinkos analizė. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Įmonės tikslinė rinka. Tyrimo procesas. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Išvados. Rekomendacijos. Priedai: Anketa, grafikai. Išnašos. Skaityti daugiau
Kavinės aplinkos tyrimas: "Prie Pilies"Įvadas. Teorinė dalis. Esama padėtis. Įmonės valdymo struktūra. Pasirinkto produkto aprašymas. Išorinės aplinkos poveikis kavinei, SWOT analizė. Tiriamoji dalis. Informacijos analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kavinės duomenų tvarkymo programaĮvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Loginis duomenų modelis. Fizinis duomenų modelis. Rezultatas. Taikyti metodai ir kontrolinis pavyzdys. Programinės dalies aprašymas. Failai. Formos. Programos kūrimo etapai. Instrukcija vartotojui. Priedai: bendra langų priklausomybė; vieno veiksmo algoritminė schema. Skaityti daugiau
Kavos vartotojų elgsenos tyrimasĮvadas. Vartotojų elgsenos esmė. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo, kaip svarbiausio elgsenos objekto samprata. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai ir pirkimo sprendimo procesas. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Pirkimo sprendimo procesas. Vartotojų elgsenos tyrimų organizavimas bei metodika. Vartotojų elgsenos tyrimų etapai. Marketingo tyrimo metodai. Segmentavimo taikymas vartotojų elgsenos tyrimuose. Teorinės dalies išvados. Kavos vartotojų elgsenos tyrimas Šiaulių mieste. Kavos vartotojų elgsenos tyrimo metodai ir procesas. Šiaulių miesto kavos vartotojų elgsenos tyrimo duomenų analizė. Šiaulių miesto pagrindinių kavos vartotojų segmentų nustatymas. Skirtingas kavas geriančių vartotojų lyginamųjų svorių analizė. Praktinės dalies išvados ir rekomendacijos. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Kavos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimasĮvadas. Aprašomoji dalis. Kavos rinkos apžvalga ir pagrindinės vartojimo tendencijos Lietuvoje. Kavos vartotojų sprendimų priėmimo tipai ir ypatumai. Aiškinamoji dalis. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatų aptarimas. Prognostinė dalis. Išplėstinis kavos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Kazino paslaugų vartojimas sunkmečiu: kazino UAB "Tete-a-tete"Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti "Tete-a-Tete" kazino paslaugų vartojimą sunkmečiu. Kazino paslaugų teoriniai aspektai. Kazino sąvoka. Paslaugos sąvoka. Kazino paslaugos. Istorija. Kazino aplinka Lietuvoje. Įstatymas. Teikiamos paslaugos ("Tete-a-Tete" kazino). Lošimas automatu. Metodinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Giluminis interviu. Pasiruošimas giluminiam interviu. Klausimyno sudarymas. Klausimynas. Tyrimo atlikimas. "Tete-a-Tete" kazino paslaugų įmonės vadovo pažiūru interviu rezultatų analizė. Respondento atsakymai ir jų analizė bei vertinimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas kategorijos lošimų automatų rinkos perspektyvos. B kategorijos lošimų automatų rinkos tendencijos. B kategorijos lošimų automatų rinkos perspektyvos. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Kėdainių miškų urėdijos valdymo sistemos projektasSantrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Urėdijos personalas. Urėdijos gamybinė technika. Urėdijos darbų apimtys ir miško įvykiai. Urėdijos pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas, tikslai ir užduotys. Valdymo sistemos projektas. Urėdijos vizija, misija ir siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Kėdainių urėdijos veiklos sritys ir kryptys. Kėdainių urėdijos įstatai. Urėdijos personalas ir valdymo lygmenys. Kėdainių urėdijos personalas. Kėdainių urėdijos valdymo lygmenys. Urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos organizacinė schema. Kėdainių urėdijos struktūrinių padalinių organizacinės schemos. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių nuostatai. Valdymo personalo darbo vietos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika (nuostatai). Kėdainių urėdijos personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinė sistema. Valdymo dokumentikos sistema. Valdymo dokumentų apibrėžimas ir klasifikacija. Administracinių dokumentų formuliarai, rekvizitai ir blankai. Administracinių dokumentų rekvizitų įforminimo reikalavimai. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai. Informaciniai ir analitiniai dokumentai. Tarnybinio susirašinėjimo dokumentai. Personalo dokumentai. Girininkijos apskaitos ir atskaitomybės dokumentai. Dokumentų tvarkymas, laikymas ir saugojimas. Projektavimo rezultatų analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Keleivių pervežimo logistika tolimaisiais maršrutais: UAB "Toks"UAB "TOKS" keleivių pervežimo logistika tolimaisiais maršrutais. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šiuolaikinių informacijos technologijų taikymą keleivių pervežimo paslaugų teikimo įmonėje UAB "Toks". UAB "Toks" transporto paslaugų ypatumai. UAB "Toks" pristatymas. Įmonės istorija. Transporto priemonės tarptautiniuose maršrutuose. Autobusų klasifikavimas. Tarptautinių maršrutų planavimas ir organizavimas. Informacinių technologijų taikymas. Navigacinių sistemų taikymas. Geografinės informacinės sistemos taikymas. Map info programa bei kitos gis pagrindu sukurtos programos. Keleivių vežimo valdymo IS posistemė. Autobusų eismo, autobusų stočių dispečerinės valdymo sistemos. UAB "Toks" autobusų maršrutai. Maršrutas Vilnius-Roma(Italija)-Vilnius. Maršrutas Vilnius-Talinas(Estija)-Vilnius. UAB "Toks" pasaulinė patirtis. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Keleivių vežimas (2)Įvadas. Šiame darbe tyrimui ir analizei parinktas vietinis miesto maršrutas: 8 troleibusas, šis maršrutas tiriamas naudojant UAB "Vilniaus troleibusai" 2008 metų duomenimis, taip pat skaičiuota asmeniškai keleivių srautai. Aprašomoji dalis. Tiriamo keleivinio maršruto darbo rodikliai. Maršrutinis tinklas. Tiriamasis skyrius. Analizuojamo maršruto (8troleibuso) pristatymas. Keleivių srautų korespondencijos ir tyrimo metodas. Keleivių srautų tyrimo metodai. Keleivių srautų korespondencijos maršrutui. Keleivių vežimo paslaugų kiekybiniai rodikliai vidutinis keleivio nuvažiuotas nuotolis. Keleivių kaitos koeficientas. Transporto priemonės talpos išnaudojimo koeficientas. Keleivių srautų netolygumo įvertinimas. Skaičiuojamasis skyrius. Techninės eksploatacinės transporto priemonių savybės. Transporto priemonių skaičius maršrute darbo dienos. Transporto priemonių raida ir keleivių vežimo paklausa. Bendras transporto priemonių skaičius maršrutui. Nauji keleivių vežimo eksploataciniai rodikliai. Organizacinė dalis. Vairuotojų skaičiaus nustatymas. Vieno vairuotojo metinis darbo laiko fondas. Autodienos eksploatacijoje. Automobilių darbo valandos. Būtinas vairuotojų skaičius. Darbo ir poilsio organizavimas vairuotojams. Eismo grafikai, tvarkaraščiai. Ekonominė dalis. Keleivių vežimo tarifai. Pajamos už keleivių vežimą maršrutuose. Išvados ir pasiūlymai. Projekto anotacija užsienio kalba. Skaityti daugiau
......