Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kainodaros proceso organizavimas: UAB "Mentora" ir KoĮvadas. Teoriniai kainodaros pagrindai. Kainodaros politikos tikslai. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti nustatant kainas. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainodaros proceso organizavimas UAB "Mentora" ir Ko. Įmonės apžvalga. Rinkos, kurioje įmonė veikia, apžvalga. Įmonės prekės kainos nustatymo principai. Įmonėje "Mentora" ir Ko taikoma kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros sistema įmonėje: UAB "Spaudas"Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainos samprata. Kainų politikos tikslai. Kainos formavimą įtakojantys veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainos ir paklausos ryšys. Kainodaros strategijos. Kokybės apibrėžtis ir jos ypatumai. Konkurencinė situacija rinkoje. Vartotojų požiūris į nuolaidų sistemą. Praktinė dalis. UAB "Spaudas" apibūdinimas. Komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Spaudas" 1 mln. vnt. etikečių kainos nustatymo principai. Bendrovėje taikomas kainos nustatymo 1 mln. vnt. etikečių metodas. 1 mln. vnt. etikečių EXW kainos kalkuliavimas. 1 mln. vnt. etikečių pardavimo vartotojui kainos nustatymas. 1 mln. vnt. etikečių kainos nustatymas nenuostolingumo (lūžio taško) metodu. Optimalaus 1 mln. vnt. etikečių kainų lygio nustatymas. UAB "Spaudas" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros sprendimų įtaka rinkodaros tikslų įgyvendinimui: UAB "Nematekas"Įvadas. Kainodara. Kainodaros esmė ir tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros strategijos. Rinkodara. Rinkodaros esmė ir tikslai. Kokią įtaką įmonės rinkodaros tikslų įgyvendinimui gali daryti kainodara?UAB "Nematekas". UAB "Nematekas" kainodaros strategija. Kainodaros sprendimų įtaka UAB "Nematekas" rinkodaros tikslų įgyvendinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros strateginiai ir taktiniai sprendimai: pieno produktų gamyba AB "Rokiškio sūris"AB "Rokiškio sūris" charakteristika. Įmonės vykdomos kainodaros strategijos ir taktikos analizė. Kainodaros strategija. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų pasiūlymas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų pasiūlymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos įtaka turizmo agentūros paslaugomsĮvadas. Analitinė dalis. Kainodaros pagrindai marketingo teorijoje. Kainodaros tikslai. Paslaugų organizacijų savarankiškumas nustatant kaina. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Į vartotojus orientuota kainodara. Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal kelionės tikslą. Segmentavimas pagal šalis, į kurias vyksta svečiai. Agentūros pasirinkimo kriterijai. Kainos įtaka, pasirenkant papildomas paslaugas. Klientų nuostatos pasirenkant tą pačią agentūrą. Asortimento tobulinimas. Kelionių kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kainos strategijos valdymo ypatumaiĮvadas. Kainos samprata ir rūšys. Veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Vidiniai kainodaros proceso veiksniai. Išoriniai kainodaros proceso veiksniai. Kainodaros tikslai. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kainodaros strategijos taikymo ypatumai. Naujų produktų kainodaros strategija. "Grietinėlės nugriebimo" kainodara. Skverbimosi į rinką kainodara. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Prekių grupės kainodara. Produkto priedų kainodara. Būtinųjų produktų priedų kainodara. Šalutinių produktų kainodara. Komplekto kainodara. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų ir būtinųjų nuolaidų kainodara. Segmentinė kainodara. Psichologinė kainodara. Rėmimo kainodara. Vertės kainodara. Geografinė kainodara. Tarptautinė kainodara. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų ir konkurencijos valstybinis reguliavimasĮvadas. Kainos samprata tikslai ir nustatymas. Kainos samprata. Kainos tikslai ir nustatymas. Konkurencijos esmė. Kainų ir konkurencijos politika. Kainų politika ir tikslai. Konkurencijos politika Lietuvoje. Kainų ir konkurencijos reguliavimas. Kainų reguliavimas. Konkurencijos valstybinis reguliavimas ir poveikis kainai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų kitimo poveikis vartotojų pasirinkimuiĮvadas. Darbo tikslas - remiantis teorine medžiaga įvertinti kainų kitimo poveikį vartotojo pasirinkimui. Kainos samprata. Kainos funkcijos. Kainų politika. Kainos nustatymo būdai. Vartotojo elgsenos teorija. Kainų kitimo poveikis vartotojo pasirinkimui. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų lyderio modelis oligopolinėje rinkojeĮžanga. Oligopolinės rinkos samprata. Barometrinis kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos Kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos kainos lyderio modelio samprata. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje grafinis aiškinimas. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje skaitmeninis aiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika įmonėje: "Maxima"Kainų politikos esmė ir reikšmė. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Kainų politikoje daromos klaidos. Trys su kaina susiję mitai. Kainoraščio kainos nustatymas arba pakeitimas. Nuolaidos ir kiti pardavimų skatinimo būdai. Kaip vartotojai suvokia ir įsimena kainas. Kainų politika UAB "VP MARKET" prekybos centre "Maxima". Maxima prekybos centruose teikiamos paslaugos. MAXIMA kortelė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika: AB "Utenos trikotažas"Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. AB "Utenos trikotažas" ir jos konkurentų prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kaišiadorių rajono lankomi objektai, saugomos teritorijos ir jų panaudojimas geografijos mokymeĮvadas. Tikslas: Atlikti Kaišiadorių rajono lankomų objektų ir saugomų teritorijų analizę ir gautą informaciją panaudoti geografijos ugdyme. Uždaviniai. Darbo metodika. Saugomos teritorijos ir lankomi objektai. Saugomų teritorijų ir lankomų objektų samprata. Saugomų teritorijų rūšys. Kaišiadorių rajono saugomos teritorijos ir lankomi objektai. Gamtos paveldo objektai. Laukagalio akmuo. Darsūniškio mineralinis šaltinis. Dovainonių atodanga. Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Darsūniškio vartai – koplytėlės. Paparčių vienuolynas. Kaišiadorių rajono gamtos ir kultūros paveldo pritaikymas geografijos mokyme. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Kalbos etiketo vaidmuo paslaugų sferos darbuotojų kalbojeĮvadas. Kalbos etiketas ir žmogaus kultūra. Kalbos etiketo normos. Sveikinimasis ir sveikinimas. Atsisveikinimas. Linkėjimai. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Dėkojimas. Mandagumo žodžiai prašom, prašyčiau. Mandagus kreipimasis į nepažįstamus, pasiteiravimas. Ir ginčytis reikia mandagiai. Susipažinimas. Kalbamės telefonu. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kodavimasĮžanga. Kalbos kodavimas. Koderis. Koderių savybės. Koderių klasifikavimas. Koderių charakterizavimo kategorijos. Kodavimo procesas. Kodavimo standartai. Kodavimo privalumai ir trūkumai. Laikinės srities kodavimas. (Im)Pulsinė kodinė moduliacija (IKM/PCM). Diferencialinė pulsinė kodinė moduliacija (DPCM). Adaptyvioji pulsinė kodinė moduliacija (APCM). Adaptyvioji pulsinė kodinė moduliacija. Adaptyvūs kvantuotojai. Delta moduliacija. Adaptyvioji delta moduliacija. Adaptyvus prognozuojamas kodavimas. Išvados. Terminai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (11)Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas. Sutartis. Pranešimas. Protokolas. Aktas. Pažyma apie darbo užmokestį. Kalbos kultūros klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: straipsnio analizė "Jokio progreso"Kas laukia 2000 – aisiais metais? Pasirinktas mokslinis tekstas – ištrauka iš žurnalo "Naujoji komunikacija" Nr. 21 (58), 1999 vasaris. Ištraukoje nagrinėjamos operacinės sistemos "Windows" trūkumai ir jos trikdžiai šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas pridėtas paskutiniame skyriuje. Tekstas analizuojamas pagal kalbos kultūros standartus. Įvadas. Kalbos kultūra. Straipsnio analizavimas. Mokslinio teksto bruožai ir reikalavimai. Pastraipos ir jos struktūra. Pastraipų rūšys ir tipai. Dedukcija. Indukcija. Terminija. Specifinė leksika. Jokio progreso teksto taisymas. Originalus tekstas "Jokio progreso". PowerPoint pristatymas (10). Skaityti daugiau
Kalendorinės šventės vaikų darželyjeĮvadas. Šventės vaikų darželyje. Švenčių ir pramogų reikšmė, jų rūšys. Švenčių turinys, jų organizavimas. Uždaros šventės. Kūčių vakaras darželyje. Šventės metų laikams paminėti. V. Viešos šventės. Kaip pasiruošti kai kurioms šventėms. Šventinė savaitė – Vėlinės. Kalėdos. Vasario 16 - oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Motinos malda. Užgavėnės. Melų diena. Velykos. Motinos diena. Sekminės – piemenėlių šventė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kalendorinių švenčių organizavimo ypatumai vaikų darželyjeĮvadas. Darbo tikslas- išsiaiškinti švenčių organizavimo ypatumus ikimokyklinėse įstaigose. Pagrindiniai kalendorinių švenčių organizavimo aspektai. Lietuvių kalendorinės šventės. Kalendorinių švenčių organizavimo metodika vaikų darželiuose. Kalendorinės šventės vaikų darželyje. Išvados. Skaityti daugiau
Kalkių gamybos technologinė linijaĮvadas. Terminai ir apibrėžimai. Žaliavos ir jų savybės. Technologinė gamybos schema. Savybės ir jų nustatymo metodai. Panaudojimo galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kaltės problema etikojeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaltės problemą etikoje. Kaltės esmė. Kaltė antikoje. Kaltė krikščioniškuoju požiūriu. Kaltės rūšys pagal Karlą Jaspersą (Karl Theodor Jaspers). Moralinė kaltė. Metafizinė kaltė. Politinė kaltė. Kriminalinė kaltė. Kaltė pagal Albertą Camus (Alberas Kamiu). Atsakomybė. Kaltės problema. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
......