Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kainodaros organizavimas: sėklininkystė UAB "Dotnuvos projektai"Įvadas. Teorinė dalis. Kainų politika organizacijoje. Kainų politikos tikslai. Kainodaros strategijos. Kainų nustatymo metodai. Pagrindinės kainų rūšys. Optimalus kainų lygis. Praktinė dalis. UAB "Dotnuvos projektai" apibūdinimas. UAB "Dotnuvos projektai" teisinė veiklos organizavimo forma. UAB "Dotnuvos projektai" ūkinė-komercinė veikla. Rinka, kurioje veikia UAB "Dotnuvos projektai". Verslo srities apibūdinimas. Lietuvos pasėlių plotai. Sėklų importas ir eksportas. Rinka, kurioje veikia UAB "Dotnuvos projektai". UAB "Dotnuvos projektai" rinka. UAB "Dotnuvos projektai" konkurentai. UAB "Dotnuvos projektai" prekės kainos. nustatymo principai. UAB "Dotnuvos projektai" gaminio kainos kalkuliavimas. UAB "Dotnuvos projektai" produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. UAB "Dotnuvos projektai" kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. UAB "Dotnuvos projektai" optimalaus kainų lygio nustatymas. UAB "Dotnuvos projektai" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: šildymo įranga UAB "Vilpra"Įvadas. Teorinė dalis. Kainos samprata. Kainos funkcijos. Kainų politika. Kainos nustatymo būdai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų nuolaidų sistema. Praktinė dalis. UAB "Vilpra" apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Prekės kainos nustatymo principai UAB "Vilpra". Dvisienio dūmtraukio kainos kalkuliacija EXW sąlygomis. Dvisienio dūmtraukio pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: tarptautiniai krovinių pervežimaiĮvadas. Teorinė dalis. Kaina ir jos funkcijos. Rinkos tipai. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros strategijos. Nuolaidos. Praktinė dalis. Kainodaros organizavimas "X" įmonėje. Įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Šakos, kurioje veikia UAB "X" apibūdinimas. Įmonės paslaugos EXW kainos kalkuliacija. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. UAB "X" kainodaros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Betuna"Įvadas. Teorinė dalis. Kainodaros tikslai. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Kainodaros strategijos. Konkurencinė situacija rinkoje. Praktinė dalis. Kainodaros organizavimas UAB "Betuna". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Šakos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Čili pica"Įvadas. Tikslas - remiantis teorine medžiaga ištirti kainodaros organizavimą UAB "Čili Holdings". Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas pagal kaštus. Kainos nustatymas pagal paklausą. Kainos nustatymas pagal konkurentus. Kainų politika ir jos rūšys. Nuolaidos. Segmentinė kainodara. Kainodaros organizavimas UAB "Čili Holdings". Nagrinėjamos įmonės charakteristika ir apibūdinimas. Bendra informacija. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės valdymo struktūra. UAB "Čili Holdings" rinkos apibūdinimas. Klientai ir bendra rinkos apžvalga. Įmonės išoriniai veiksniai. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Produkto kainos nustatymas. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo galutiniam vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. Taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Dainiai"Įvadas. Literatūros analizė. Kainų samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtingose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinė ūkinė veikla. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos rinkos apibūdinimas. Trumpas apibūdinimas ir rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentų analizė, jų dalys. Produkto kainos nustatymas. Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. EXW kainos skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Ingman ledai"Įvadas. Teorinė dalis. Kainų politikos formavimas. Aplinkos analizė. Kainodaros politikos tikslai. Kainą lemiančių veiksnių analizė. Kainodaros strategijos. Praktinė dalis. UAB "Ingman ledai" apibūdinimas. Trumpa įmonės istorija. Įmonės komercinė-ūkinė veikla. Šakos, kurioje veikia įmonė apibūdinimas. VIVA vanilinio plombyro kainos nustatymo principai. VIVA vanilinio plombyro EXW kainos skaičiavimas (100 vnt.). Produkto pardavimo vartotojui kaina (100vnt.). Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama (galima) įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai ir pan. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Ingman ledai"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kainodaros sistemą UAB "Ingman ledai". Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslas. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. Įmonės charakteristika ir trumpas apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produkto realizavimo rinkų analizė. Šakos ir rinkos apibūdinimas. VIVA vanilinio plombyro kainos nustatymas 100 vnt. Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. VIVA vanilinio plombyro EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Juodšilių paukštynas"Įvadas. Teorinė dalys. Literatūros nagrinėjama tema analizė. Kainodaros aspektai. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainos nustatymo metodai. Kainų nuolaidų sistema. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų (produktų grupių) realizavimo rinkų analizė. Įmonės personalas. Darbo apmokėjimas. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Konkurentai. Klientai. Tiekėjai. Nagrinėjamos įmonės prekės (paslaugos) kainos nustatymo principai. Kainos nustatymo metodo betonui identifikavimas. Betono EXV kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Dabartinė įmonės kainodaros strategija. Įmonėje taikomos nuolaidos. Išvados. Pasiūlymai. Pasiūlymai įmonei. Išnašos. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Klaipėdos duona"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kainodaros organizavimą UAB "Klaipėdos duona". Teoriniai kainodaros aspektai. Kainos samprata, reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainodaros strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos duona" apibūdinimas. Pagrindiniai duomenys. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkoje analizė. Šakos ir rinkos, kur veikia UAB "Klaipėdos duona", trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas, įmonės konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Klaipėdos duona" kvietinės duonos kainos nustatymas. "Kvietinės duonos" kainos nustatymo metodas. "Kvietinės duonos" kainos skaičiavimas. "Kvietinės duonos" pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama "Klaipėdos duonos" kainodaros strategija, taikomos nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Norvelita"Įvadas. Kainų politikos esmė ir reikšmė. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymas pagal gamybos kaštus. "Grietinėlės nugraibymo" politika. Prasiskverbimo į rinką politika. Rinkos segmentavimo politika. Psichologinė kainodaros politika. Sekimo lyderio politika. Kainodaros metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Tarpusavyje pakeičiamų prekių kainų nustatymas. Kainų skalės nustatymas. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. UAB "Norvelita" prekės kainos nustatymo principai. Įmonės gaminio kainos nustatymo principai. Produkto (1 kg sūdytos silkės) pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainos nustatymas 1000 kg. sūdytų silkių. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Saramita"Kainų politika. Įmonės kainų politikos teoriniai aspektai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Prekės gyvavimo ciklo įtaka kainos nustatymui. Kainų strategijos rengimo etapai. Galutinės kainos nustatymas. Kainodaros metodai. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Parametrų palyginimo metodas. Eksportinių prekių kainų nustatymas. UAB "Saramita" kainodara. Įmonės charakteristika. UAB "Saramita" rinkos apibūdinimas. Klientai ir bendra rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. UAB "Saramita" prekių kainų nustatymo principai. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų kalkuliacija. Optimalaus kainų lygio nustatymas. UAB "Saramita" kainodaros strategija. Rašytinio pasiūlymo sudarymas. Užsakymo suformulavimas. Pirkimo (pardavimo) kontrakto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Sodo baldai"Įvadas. Darbo objektas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo struktūra. Teorinė dalis. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų metodu. Kainų nustatymas pagal vertę. Lūžio taško analizė ir kainodara, orientuota į pelną. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Vertės kainodara. Rinkos sąlygų įvertinimas kainodaroje. Konkurencija paremta kainodara. Kainos nustatymas pagal konkurenciją. Elgsena atsižvelgiant į konkurentų veiksmus. Uždarosios prekybos (aukciono) kainodara. Parametrų palyginimo metodas. Praktinė dalis. Nagrinėjamo įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinė–ūkinė veikla. Produkto realizavimo rinkų analizė. Šakos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. UAB "Sodo baldai" stalo kainos nustatymo principai. Įmonėje taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktam produktui identifikavimas. EXW kainos skaičiavimas. Stalo pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Optimalaus kainų lygio skaičiavimas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Esama įmonės kainodaros strategija. Kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Tekstilė"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kainodaros organizavimą įmonėje UAB "Tekstilė", pateikti keturis kainodaros skaičiavimo būdus. Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į išlaidas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jo tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtingose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. UAB "Tekstilė" apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos organizavimas. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas Produktų realizavimo rinkos analizė. Šakos ir rinkos apibūdinimas. Trumpas šakos aprašymas. Rinkos tipo identifikavimas. Produkto kainos nustatymo principai UAB "Tekstilė". Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Siūlo pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu Optimalaus kainų lygio skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Vesida"Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainų nustatymą lemiantys veiksniai. Kainų politika. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti nustatant kainas. Kainų tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų metodu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. UAB "Vesida" apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. UAB "Vesida" komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Įmonės konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Vesida" sieninės spintos su stumdomosiomis durimis kainos nustatymo principai. Sieninėms spintoms su stumdomosiomis durimis taikomos kainos nustatymo metodo identifikavimas. Sieninės spintos su stumdomosiomis durimis EXW kainos skaičiavimas. Sieninės spintos su stumdomosiomis durimis pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Sieninės spintos su stumdomosiomis durimis kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus sieninės spintos su stumdomosiomis durimis kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Vikeda"Įvadas. Tikslas: Remiantis teorine medžiaga išanalizuoti kainodaros procesą pasirinktoje įmonėje. Mano pasirinkta įmonė UAB "Vikeda". Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Praktinė dalis. Teisinė įmonės organizavimo forma. Įmonės komercinė-ūkinė veikla. Produkcijos realizavimo rinkos. Šakos, kurioje veikia įmonė apibūdinimas. Rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentų analizė. Dadu šokoladinių ledų kainos nustatymo metodai. Dadu šokoladinių ledų EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Vilniaus duona plius"Įvadas. Teorinė dalis. Kainų politika ir tikslai. Kainos samprata ir reikšmė. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Nuolaidos . Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės juridinis statusas. Gaminamos produkcijos nomenklatūra. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Rinkos, kurioje veikia įmonė, apibūdinimas. Produkcijos apimtis ir jos kaita. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. Naudojamos žaliavos ir jų tiekėjai. UAB "Vilniaus duona plius" prekių kainos nustatymo principai. Produkto – duonos "Močiutės duona" - EXV kainos kalkuliacija. Pardavimo vartotojui produkto - duonos "Močiutės duona" - kalkuliacija. Importo kainų skaičiavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: vidaus bei lauko durų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė UAB "Dorvila"Įvadas. Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų – nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos apibūdinimas. Produkto realizavimo rinkos analizė. Šakos rinkos apibūdinimas. Rinkos tipo identifikavimas ir trumpas apibūdinimas. Rinkos konkurentų analizė ir jų dalys. Produkto kainos nustatymas. Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. EXW kainos skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros pagrindaiĮvadas. Kainodaros pagrindai. Kainos samprata ir reikšmė. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į kaštus. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Kainų strategijos. VK "Dausima" ir jos konkurentų prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros politika: AB "Hansabankas"Įvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros politika AB banke "Hansabankas". Trumpa įmonės charakteristika. AB banko "Hansabankas" vykdoma veikla. Banko misija ir tikslai. Lyderio pozicijų užėmimas rinkoje. Kainų nustatymo metodas AB banke "Hansabankas". Išvados. Skaityti daugiau
......