Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kainodaros organizavimas įmonėje užsiimančioje akmens vatos gamybaĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politika. Kainų politikos rūšys. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Įmonės gaminio kainos skaičiavimas. Kainos nustatymas nenuostolingumo (arba lūžio taško) metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: AB "Tukompa"Įvadas. Literatūros analizė. Kainodaros apibrėžimas. Kainodaros politikos tikslai. Kainos esmė ir funkcijos. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainų nuolaidų sistema. Kainų keitimo strategijos. Ar prekės vardas gali padėti parduoti. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. AB "Tukompa" komercinė- ūkinė veikla. Šakos, kurioje veikia įmonė apibūdinimas. Konkurentai. Rinkos segmentavimas. Įmonės prekės ar paslaugos kainos nustatymo principai. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: UAB "Švyturys-Utenos alus"Kainodaros organizavimas UAB "Švyturys-Utenos alus" . Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainų nustatymą lemiantys veiksniai. Kainų politika. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti nustatant kainas. Kainų tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų metodu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Parametrų palyginimo metodas. Kainodaros organizavimas UAB "Švyturys-Utenos alus". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės istorija. Apdovanojimai. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Nagrinėjamos įmonės prekės – alaus – kainos nustatymo principai. Įmonės gaminių (100 butelių alaus) kainos kalkuliavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto (importo) kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima UAB "Švyturys-Utenos alus" kainodaros strategija. Pirkimo (pardavimo) pasiūlymo formavimas. Pirkimo – pardavimo kontrakto sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: UAB "Vilniaus duona"Įvadas. Kainodaros teoriniai aspektai. Kainos samprata. Kainą veikiantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainų politika. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Kainų nustatymo metodai. Visuminių kaštų metodas. Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Vertinio reikšmingumo metodas. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Į lyderį orientuotos kainos metodas. Einamosios kainos metodas. Kainodaros strategijos. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rinkos tipai. Nuolaidos. Kainodaros organizavimas UAB "Vilniaus duona". "Vilniaus duona" apibūdinimas. UAB "Vilniaus duona" istorija ir dabartis. Kolektyvas. Gamybos procesas. Produkcijos apimtis ir jos kaita. Partneriai. Konkurentai. Realizavimo rinkos. Rinka, kurioje veikia įmonė. Pasirinkto produkto analizė. Duonos "Goja" apibūdinimas. Duonos "Goja" kainos nustatymo principas. Produkto – duonos "Goja" - EXW kainos kalkuliacija. Duonos "Goja" pardavimo vartotojui kainos skaičiavimas EXW sąlygomis. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: valymo ir priežiūros paslaugosUAB "X" atlieka įvairius patalpų ir lauko teritorijų valymo ir nuolatinės priežiūros, pastatų ūkio valdymo ir eksploatacijos darbus. Įvadas. Kainų politika. Prekybos įmonės kainų politika. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Kainų politikos instrumentarijus. Kainos pateikimas. Kainodaros organizavimas UAB "X". Apibūdinimas. Teikiamos paslaugos. Potencialios paslaugų teikimo rinkos analizė. Šakos, kurioje veikia UAB Apibūdinimas. Teikiamų paslaugų kainos nustatymo principai. Teikiamų paslaugų kainos nustatymo principai. Teikiamos paslaugos kainos skaičiavimas EXW sąlygomis. Teikiamos paslaugos teikimo užsakovui kainos nustatymas. Eksporto kainos skaičiavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kainodaros strategija. Kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas konditerijos individualioje įmonėje: pyragas "Nevėžis"Įvadas. Nagrinėjama D. Baranauskienės IĮ. Teorinė dalis. Kainos samprata. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos bei politika. Nuolaidų sistema. Kainodaros tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainodaros nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Komercinis–ūkinis įmonės veiklos aprašymas. Prekė. Prekių asortimentas, konkurentabilumas. Šakos ir rinkos apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Įmonės konkurentai. Individualios D. Baranauskienės įmonės kainos nustatymas. Pyrago "Nevėžis" EXV kainos skaičiavimas. Pyrago "Nevėžis" pardavimo kainos vartotojui nustatymas. Pyrago "Nevėžis" kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Optimalaus pyrago "Nevėžis" kainos lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas optika IĮ "Optika ir Rega"Kainodaros organizavimas optikos įmonėje. Įvadas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos etapuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. Įmonės "Optika ir Rega" apibūdinimas. Teisinė įmonės "Optika ir Rega" veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos rinkų apibūdinimas. Įmonių, prekiaujančių akiniais, rinkos trumpas aprašymas. Rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentų analizė, jų dalys. Akinių kainos nustatymas. Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. EXW kainų skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Įmonės taikomos kainų nuolaidos. Įmonės kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. PowerPoint pristatymas (17 skaidrių). Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas UAB "ASF"Įvadas. Teorinė dalis. Kainos esmė ir funkcijos. Kainodaros politikos tikslai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Praktinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės realizavimo rinkos trumpas apibūdinimas. UAB "ASF" prekės kainos nustatymo principai. UAB "ASF" liejimo formos – exw kainos kalkuliacija. Pardavimo vartotojui liejimo formos kainos kalkuliacija. Eksporto liejimo formos kainos kalkuliacija iki pasirinkto miesto. Optimalios kainos nustatymas. UAB "ASF" kainodaros strategija ir jos ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas UAB "Ugrima"Įvadas. Teorinė dalis. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Praktinė dalis. UAB "Ugrimos" apibūdinimas. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Šakos, kurioje veikia UAB "Ugrima" apibūdinimas. 1000 vnt. Kavos puodelių pakuotės DAP kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų skaičiavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama bendrovės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: AB "Anykščių vynas"Kainodaros organizavimas įmonėje: "Anykščių vynas". Įvadas. Teorinė dalis. Kainos ir kainodaros samprata. Kainos ir kainodaros tikslai. Kainų politikos procesas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Kainų reguliavimas. Praktinė dalis. Bendrovės apibūdinimas. Bendrovės valdymo struktūra. Akcininkai. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcinės bendrovės gaminių gama. Gėrimų asortimentas. Rinkodara ir pardavimai. Rinka, kurioje veikia AB "Anykščių vynas". Bendra situacija. Tarptautinė rinka. Konkurentai. Tiekėjai. AB "Anykščių vynas" prekės kainos kalkuliavimas. Akcinės bendrovės "Anykščių vynas" 0,5 l. talpos. "Aukštaičių" degtinės kainos kalkuliavimas EXW sąlygomis. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: AB "Dvarčionių keramika"Įvadas. Literatūros analizė. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Praktinė dalis Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas.Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė, trumpas apibūdinimas. Nagrinėjamo įmonės produkto (5 kvadratinių metrų keraminių plytelių) kainos nustatymas. 194 Esama AB "Dvarčionių keramika" kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: AB "Kaišiadorių paukštynas"Kainos samprata, jos struktūra. Tikslai. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Praktinė dalis. "Kaišiadorių paukštynas" apibūdinimas. AB "Kaišiadorių paukštynas" ūkinės - komercinės veiklos aprašymas. AB "Kaišiadorių paukštynas" produktų realizavimo rinkoje analizė. Rinkos, kurioje veikia įmonė apibūdinimas: šakos ir rinkos tipo identifikavimas, įmonės konkurentai, jų rinkos dalys. Konkurentai, pranašumai prieš konkurentus. Kainos nustatymo principai. 5 kilogramų pakuotės vištienos parūkytos dešros EXW kainos skaičiavimas. 5 kilogramų pakuotės vištienos parūkytos dešros pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Įmonės kainodaros organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: AB "Klaipėdos baldai"Literatūros nagrinėjama tema analizė. Kainos esmė. Kainų politika. Kainų politikos tikslai. Kainodaros strategijos. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė, trumpas apibūdinimas. Įmonės konkurentai ir jų rinkos dalys. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Įmonėje taikomo kainos nustatymo metodo CD lentynos "Benno" identifikavimas. CD lentynos "Benno" EXW kainos kalkuliacija. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama (galima) įmonės kainodaros strategija. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: AB "Mažeikių nafta"Firmos strategija ir kainodaros politika. Kainos samprata ir reikšmė. Kainų politika ir jos rūšys. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Optimalus kainų lygio nustatymas. Paslaugų kainos. Pirkėjo jautrumas kainoms ir jo valdymas. Pirkėjų jautrumas kainoms. Nuolaidos kaip kainos politikos priemonė. Praktika. AB "Mažeikių nafta". Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Apie bendrovę. Veikla. Naftos perdirbimo įmonė. Rinkos analizė. Iš ko susideda naftos produktų kainos. Kodėl pasaulinės kainos? Perdirbimo marža. 2004 metai ir kainų šuoliai. Didmeninė kaina. Lietuva, Latvija ir Estija. PLATT'S. PLATT’S, ARA ir "Mažeikių nafta". Kainų nustatymas. Pasirinkto produkto – 1l benzino – EXW kainos kalkuliacija. Pardavimo vartotojui to paties produkto kalkuliacija. 1l benzino kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Importuojamo produkto – skirtingo oktaninio skaičiaus benzino techninių ekonominių rodiklių palyginimo metodu kainos nustatymas. Eksportuojamo produkto – 1l benzino kainos kalkuliacija DAF Lietuvos pasienis Lazdijai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: automobilių dažų gamyba UAB "Eurovistos spalvos"Įvadas. I dalis. Kainų politika. Kainų politikos rūšys. II dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Šakos identifikavimas ir įmonės konkurentai bei jų rinkos dalys. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Kainodaros metodo identifikavimas. Įmonės gaminio kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų skaičiavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: duonos gaminiai UAB "Duona"Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti kainodaros organizavimą UAB "Duona". Literatūros nagrinėjama tema analizė. Kainos samprata. Kainą veikiantys veiksniai. Vidiniai veiksniai.Išoriniai veiksniai. Kainų politika. Kainų nustatymo metodai. Visuminių kaštų metodas. Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Vertinio reikšmingumo metodas. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Į lyderį orientuotos kainos metodas. Einamosios kainos metodas. Kainodaros strategijos. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rinkos tipai. Nuolaidos. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės juridinis statusas. Pagrindiniai vartotojai. Šakos ir rinkos, kur veikia UAB "Duona", trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas, įmonės konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Duona" produkcija. UAB "Duona" prekių kainos nustatymo principai. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: IĮ "Atsipūsk"Įvadas. Literatūros nagrinėjama tema analizė. Kainodara. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Kainų keitimo strategijos. Kainodarą įtakojantys veiksniai ir jų analizė. Praktinė dalis. Kaip rasti? Trumpas organizacijos aprašymas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Nuolaidos. Sodybos/numerių kainos. Organizacijos valdymo struktūra. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Kambario nuomos parai EXW kainos kalkuliacija. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama (galima) įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: informacinių technologijų kūrimas UAB "Labbis"Įvadas. Kainų politikos ir kainodaros strategijos teorinė analizė. Kainos suvokimas ir reikšmė. Kainos funkcijos. Kainų politikos samprata ir esmė. Kainodaros formavimo veiksniai. Kainodaros strategijos Kainos nustatymo etapai. Kainos nustatymo (kainodaros) tikslai. Paklausos nustatymas. Kaštų įvertinimas. Konkurentų kainų ir prekių analizė. Kainų nustatymo metodai. Galutinis kainos nustatymas. Rinkos struktūra. Kainų politika ir kainodaros strategija UAB "Labbis". Įmonės charakteristika. Teisinė forma. Komercinė – ūkinė veikla. Struktūra. Produktai ir paslaugos. "Bonus" – žmogiškųjų resursų valdymo sistema. Produktų realizavimas. Įmonės aplinka (rinkos analizė). Tiekėjai. Partneriai ir atstovai. Vartotojai. Konkurentai. "Bonus" programos kainos nustatymo principai. Programos "Bonus" EXW kainos skaičiavimas. Programos "Bonus" pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Programos "Bonus" kainų nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija, taikomų kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: kanceliarinių prekių prekybaĮvadas. Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Kainodaros metodai ir jų taikymo prielaidos. Kainų nuolaidos. Kainodaros strategijos. Kainos pagal Incoterms sąlygas. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Rinkos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. UAB "X" prekės kainos nustatymo principai. UAB "X" kainodaros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: M. Kodžio personalinė įmonėĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė. Veiksniai darantys įtaką nustatant kainas. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainų nustatymo variantai. Praktinė dalis. M. Kodžio personalinės įmonės veikla. Įmonės gaminiai. Gamybos technologinė schema. Įmonės klientai. Įmonės konkurentai. Gaminių realizavimo rinkų analizė. Įmonės gaminio kainos nustatymo principai. Odinės rankinės kainos kalkuliacija EXW sąlygomis. Odinės rankinės pardavimo vartotojui kainos kalkuliacija. Eksporto kainos nustatymas 1000 vnt. odinių rankinių. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados. Skaityti daugiau
......