Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Apskaitos informacijos rengimas, reikšmė, vartotojai, reglamentuojančių priemonių praktinio įgyvendinimo įvertinimas įmonėjeĮvadas. Svarbiausi buhalterinės apskaitos bruožai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos sistemos rūšys. Praktinė dalis. Apskaitos proceso nuoseklumas. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apskaitos informacijos rengimo trūkumai ir būdai jiems pašalinti. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos ypatybės logistikos įmonėjeTeorinė dalis. Apskaitos administravimas. Apskaitos standartai. Pagrindiniai bendrieji apskaitos principai. Praktinė dalis. Įvadas: Logistikos funkcijos. Logistikos įmonės sąskaitų plano ypatybės. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Kaštų apskaita. Programos, naudojamos apskaitos procesui kompiuterizuoti logistikos įmonėse. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Apskaitos kompiuterizavimas ir jos informacijos rengimo bei pateikimo privalumai UAB "Vilniaus duona plius" įmonės pavyzdžiuĮvadas. Kompiuterizuotos apskaitos sistemos pasirinkimas. LABBIS III apskaitos sistemos moduliai. Apskaitos kompiuterizavimo informacijos rengimo bei pateikimo privalumai. Kompiuterizuotos apskaitos trūkumai, problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos organizavimas įmonėse: UAB "Tepas"Įvadas. Apskaitos esmė ir paskirtis. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos rūšys. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos organizavimas: AB "Alita"AB "Alita" veikla; Valdymo organizavimas; Kokybė ir eksportas; AB "Alita" finansinių ataskaitų analizė; AB "Alita" finansinės atskaitomybės sudėtis; Horizontalioji ir vertikalioji analizė; Vertikalioji balanso analizė; Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė; Horizontalioji balanso analizė; Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė; Santykinių rodiklių analizė; Pelningumo rodikliai; Mokumo rodikliai; Veiklos efektyvumo rodikliai; Išvados; Skaityti daugiau
Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybėĮvadas. Apskaitos informacija valdymo sistemoje. Buhalterinės apskaitos mokslo ir praktinės veiklos struktūra. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Apskaitininko darbas ir jam keliami reikalavimai. Apskaitos darbuotojams keliami etiniai reikalavimai. Trumpa UAB "Gaumina" istorija. Organizacijos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos principaiSpecialieji apskaitos dokumentai. Dokumentai, jų rekvizitai. Pirminiai apskaitos dokumentai. Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai. Laisvos formos dokumentai. Apskaitos dokumentų saugojimas. Inventorizacijos atlikimas įmonėje. Kasos knyga. Kasos knygos pildymas. Buhalterinių sąskaitų planas. Kasos dokumentai. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sintetinė ir analitinė apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentas. Kasmetinių atostogų apskaita. Įmonės turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Įvairių ūkinių operacijų korespondencijos. Sąskaitų korespondencijos koregavimai. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimo sudarymas. Įmonės veiklos apskaita. Prekinė apyskaita. Piniginiai atsiskaitymai. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės metinė finansinė ataskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Paaiškinamasis raštas. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos proceso organizavimas ir finansinė analizė: AB "Autora"Įvadas. Teorinė dalis. Bendrieji apskaitos principai. Balansas. Sąskaitų planas. Įmonės darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Praktinė dalis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Įmonės veikos finansiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos programų įtaka įmonės informacinei sistemaiSantrauka. Įvadas. Informacinės sistemos reikšmė. Apskaitos informacinės sistemos. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumas. Kompleksinė kompiuterizuota apskaita ir integruotas informacijos tvarkymas. Kompiuterizuotos buhalterines apskaitos sistemos. Apskaitos programų svarba įmonės informacinei sistemai tyrimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Apskaitos vaidmuo įmonės valdymeĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Apskaitos sistemos pagrindas – bendrieji apskaitos principai. Finansinės apskaitos tvarkymo metodai įmonėse. Apskaitos informacijos vartotojai. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Apskričių vaidmuo, įgyvendinant socialines paslaugasĮvadas. Socialinės paslaugos, jų tikslai. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų finansavimas ir apmokėjimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Apskričių teikiamos socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų skyrimas. Kauno ir Alytaus apskričių viršininkų administracijų 2004 metų veiklos socialinėje apsaugoje palyginimas. Išvados. Santrauka. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Apskrities viršininko institutasĮvadas. Lietuvos respublikos apskritys, apskričių centrai ir teritorijos. Apskrities viršininkas ir jo kompetencija. Apskrities viršininko kompetencija švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija sveikatos priežiūros ir farmaciniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija teritorijų planavimo ir paminklotvarkos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais. Apskrities viršininko kompetencija gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija kitais klausimais. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su valstybės valdymo institucijomis. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Apšvietimo įranga daiktų fotografijojeĮvadas. Teorinė dalis. Impulsinis apšvietimas. Reflektoriai. "Koriai" (fotografinis "korys"). Fotografinis skėtis. Šviesos dėžė. Šviesos vonios. Atšvaitai. Šviesos teptukas. Technologinė dalis. Fotoaparatas Canon 30D. Optika EF 28-135 MM F3.5-5.6 IS USM. Spausdinimo įranga: Konica Minolta R1 super 1400. Išvados. Priedai (12). Skaityti daugiau
Aptarnavimo standartai logistikojeĮvadas. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Klientų aptarnavimo strategija. Klientų aptarnavimo standartai. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Multimodalinių vežimų organizavimas. Produktų transportavimas konteineriais. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Transportavimo ekonomija. Sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga. Išvados. Skaityti daugiau
Ar galima keisti savo likimą?Įvadas. Likimo slėpiniai. Likimo skrituliai. Kaip reikėtų likimą suprasti. Ar būtina žinoti savo likimą? 1997/8 m. atliktas tyrimas LIKIMO tema. Kodėl netikime likimu? Netikime likimu, nes tikime savimi. Netikime likimu, nes tikime Dievu. Likimo metafora. Kada tikime likimu? Tikime likimu kai kuriose gyvenimo situacijose. Vadinasi, žmogus gali koreguoti savo likimą? Rankų delnuose mūsų likimas. Tikime, jog visas mūsų gyvenimas apspręstas likimo. Išvados. Skaityti daugiau
Ar reikalinga mirties bausmė?Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Anketų analizė. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Ar reikalinga mirties bausmė?Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės istorija. Mirties bausmės vykdymas. Mirties bausmė Lietuvoje. Korimas. Korimo istorija. Elektros kėdė. Kulka ir dujos. Pasmerktuosius šaudė masiškai. Prisimintos kartuvės. Kodėl mirties bausmė reikalinga. Už kokius nusikaltimus bausti mirties bausme? Mirties bausmės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ar reikalinga mirties bausmė? (2)Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mirties bausmė pasaulyje. Bausmės istorija. Bausmės vykdymas. Mirties bausmė – viena iš griežčiausių bausmių. Mirties bausmė – pelnytas teisingumas ar tiesiog žmogaus teisių pažeidimas? Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Tikra istorija. Anketų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ar stresas yra emocijų dalis?Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti ar stresas yra emocijų dalis. Streso samprata. Istorija. Šiuolaikinis požiūris. Streso rūšys. Streso priežastys. Stresoriaus supratimas. Stresorių klasifikacija. Reakcijos į stresą. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Arbata, jos kokybė ir vertinimasArbatos istorija. Arbatmedis. Arbatos auginimas, gamyba ir vartojimas. Arbatos gamybos procesas: Vytinimas, Sukimas, Fermentavimas, Džiovinimas, Rūšiavimas. Arbatos rūšys ir klasifikacija: Žalioji arbata, Juodoji arbata, Oolong arbata, Baltoji arbata, Pu-erh arbata, Antroji arbata, Arbatos klasifikavimas. Arbatos kokybė ir jos vertinimas: Aromatas ir skonio buketas, Ryškumas ir skonis, Spalva ir stiprumas, Arbatos kokybės vertinimas. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
......