Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Inventorizacijos atlikimo tvarka ir rezultatų nustatymasĮžanga. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialinių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti inventorizacijos atlikimo tvarką ir reikšmę finansinei apskaitai. Apskaitos politika. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Inventorizacijos organizavimas. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos rezultatų išvedimas. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedas (Darbo tvarkos taisyklės). Skaityti daugiau
Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita: UAB "Žvaigždė"Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas.Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą.Inventorizacijos rūšys. Pasirengimo inventorizacijai procedūros. Inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialaus turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (11 psl.) Skaityti daugiau
Investavimo būdai ir priemonėsFinansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti investavimo būdus ir priemones, kapitalo rinkos ir nuosavybes vertybinius popierius. Investavimo sąvoka. Finansinio turto klasės. Investavimo priemonės. 1Obligacijų vertė ir pelningumas. Investavimo būdai. Pelningumo vertinimas. Rizika ir grąža. Analizė. Tyrimas vykdytas 2010-01-08 iki 2009-01-13 d., Vilniaus mieste. Anketos buvo dalinamos asmeniškai, pasirinktas segmentas ketvirto kurso studentai, taikant neatsitiktinės atrankos metodą, patogumo atranka. Pati parinkdama respondentus, kuriuos patogu apklausti. Apklausta 50 studentų. Išvados. Summary. Priedas (anketa) Skaityti daugiau
Investicijos (5)Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos ir objektai. Pagal investicijų objektus investicijos būna. Pagal dalyvavimą investavimo procese investicijos būna. Pagal investavimo laikotarpį investicijos būna. Pagal investicinių lėšų priklausomybę investicijos būna. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Investicijų skatinimas. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal šalis. Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Vokietijos investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų departamento veiklos 2003m. rezultatai. Plyno lauko investicijos ar investicijų plynė? Skaityti daugiau
Investicijos į gyvenamųjų namų statybaĮvadas. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Valdžios įtaka statybų rinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijos į gyvenamųjų namų statybą LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti ir detalizuoti investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje ypatumus. Tiriamųjų samprata ir joms apibrėžti naudojamos sąvokos. Investicijos. Statybos ir jų plėtra. Nekilnojamojo turto rinka ir mokesčių sistema. Investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje esama situacijos analizė. Raidos tendencijos. Dabartiniai investicijų rodikliai ir jų statistinė analizė. Investicijų įgyvendinimo ir apskaičiavimo modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijos ir investavimo sąlygos LietuvojeĮvadas. Investicinės aplinkos apžvalga. Užsienio investicijų apimtys. Palyginimas - teisinė ir administracinė aplinka. Palyginimas – konkurencingumo aplinka. Skyriaus apibendrinimas. Paskatų sistema investuotojams. Paskatų sistemos apžvalga užsienio valstybėse. Siūlomų paskatų paketas Lietuvoje. Administraciniai paskatų sistemos kūrimo aspektai. Skyriaus apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Investicijos LietuvojeĮvadas. Investicijos. Palūkanų norma. Investiciniai sprendimai. Palūkanų normos pasirinkimas. Vertybiniai popieriai. Obligacijos. Pajamų ir pakeitimo efektas. Pakeitimo efektas. Pajamų efektas. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijų dalis bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir jos kitimas LietuvojeĮvadas. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti investicijų dalį bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir išanalizuoti jos kitimą Lietuvoje. Investicijos, jų samprata, teisinis vertinimas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų formos. Investicijų ekonominė prasmė. Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra, investicijos, jų analizė. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) kitimo tendencijos Lietuvoje, kitimo analizė. Investicijos Lietuvoje. Vietinės investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų dalies bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje analizė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Investicijų Lietuvoje tyrimasĮžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Užsienio paskolų paskirstymas. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Investicinių fondų būtinybė. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. AB "Klaipėdos nafta". Būtingės naftos terminalas. AB "Mažeikių nafta". "Genčių nafta". "Minijos nafta". "Manifoldas". Bendrai. Jūros perkėlos, uostai. KLASCO. LISCO. Investicijos į alaus gamybą. "Ragutis". "Utenos gėrimai". "Švyturys". Bendrai. Bankai. "Litimpeks". Užsienio bankai. Investicijos į VVP. Investicijos į ryšius. "Telia". "Bitė GSM". "Comliet". Kitos investicijos. Žemės ūkis. Pabaigai. Žvilgsnis į ateitį. Skaityti daugiau
Investicinė parama Lietuvos žemės ūkio subjektams ir jos vertinimasĮvadas Darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti investicijų į Lietuvos žemės ūkį būdus ir svarbą. Žemės ūkio investicinės paramos tikslai, uždaviniai ir prioritetinės kryptys. Žemės ūkio investicijų samprata. Žemės ūkio investicijų reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys. Strateginiai tikslai žemės ūkyje. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Investicinės paramos gavimo sąlygos ir apribojimai. Investicinės paramos prioritetinės kryptys. Investicinės paramos finansavimo šaltiniai ir sąlygos. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybinės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicinės paramos priemonių vertinimas. Investicijų įgyvendinimo vertinimas. Kaimiškųjų regionų investicinio klimato vertinimas. Ūkininkų ūkių socialinės atsakomybės skatinimo priemonių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Investiciniai fondai (2)Įvadas. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Investicinių fondų veiklos teoriniai pagrindai. Investicinio fondo idėja. Investicinių fondų bendrieji principai. Investicinių fondų veiklos organizavimo principai. Investicinio fondo (IF) veiklos mechanizmas. Investicinių fondų (IF) formos. Investicinių fondų (IF) klasifikacija pagal organizacinę struktūrą. IF klasifikacija pagal vertybinių popierių portfelio struktūrą. IF klasifikacija pagal investicijų geografiją. IF klasifikacija pagal pelno išmokėjimo politiką. Investavimo per investicinius fondus kaštai. Investavimo per investicinius fondus ypatumai. Investicinių fondų valdymas. Investicinių fondų raidos aspektai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Investiciniai fondai ir vertybinių popierių rinka. Teorinių sprendimų išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Investicinių akcinių bendrovių veikla privatizavime. Investicinių akcinių bendrovių raida Lietuvoje. Investicinių akcinių bendrovių nesėkmės priežastys. Investicinių fondų veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Investicinė aplinka Lietuvoje. Šalies makroekonominės būklės charakteristika. Kapitalo rinkos apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos savybių tyrimas. Vertybinių popierių rinkos 2000-ųjų metų apžvalga. Akcijų rinkos tyrimas. Vyriausybės vertybinių popierių rinkos tyrimas. Fizinių asmenų investicijų prioritetų tyrimas. Investicinių fondų potencialių investicijų objektų įvertinimas. Akcijų rinka. Vyriausybės vertybinių popierių rinka. Investicinių fondų veiklos organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Investicinio fondo valdymo modelisĮvadas. Investicinių fondų veikimo principai. Investiciniai fondai – finansiniai tarpininkai. Investicinių fondų pranašumas - teikiamos paslaugos. Investicinių fondų rūšys. Teisinės formos. Operacinės struktūros. Investiciniai fondai pagal veiklos specializaciją. Investicinio fondo valdymas ir jo problematika. Vadybos teorijų apžvalga. Mokslinė vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių vadybos teorija. Kiekybinė vadybos teorija. Neoklasikinė vadybos teorija. Bendroji sistemų vadybos teorija. Naujausių pastarųjų dešimtmečių teorijų etapas. Investicinio fondo valdymo modelio pateikimas. Investicinių fondų veiklos aktualumas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Investicinio gyvybės draudimo palyginamoji analizė: UAB "Aviva Lietuva gyvybės draudimas" ir UAB "Swedbank gyvybės draudimas"Įvadas. Trumpa draudimo bendrovės istorija ir vykdoma veikla. Faktai apie "Aviva" bendrovę. Faktai apie "Hansabank" bendrovę. Draudimo rūšies apibūdinimas: investicinis gyvybės draudimas. UAB "Aviva Lietuva gyvybės draudimas". Kodėl verta draustis investiciniu draudimu? Kokiomis investavimo galimybėmis galėsite naudotis? UAB "Swdbank gyvybės draudimas. Kodėl verta draustis investiciniu gyvybės draudimu? Kokiomis investavimo galimybėmis galėsite naudotis? Kada ir kokias gausite draudimo išmokas? "Swdbank gyvybės draudime" naudositės lanksčiomis sąlygomis. Draudimo objektai. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas ir mokėjimo periodiškumas. UAB "Aviva Lietuva gyvybės draudimas". UAB "Swedbank" gyvybės draudimas". Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka. UAB "Aviva Lietuva gyvybės draudimas". Draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigoje. Draudimo išmoka Apdraustojo mirties atveju. Draudimo išmoka Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju. Draudimo išmokų Apdraustojo mirties ir Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo apskaičiavimas ir išmokėjimas. Draudimo liudijimo vertės dalies išmokėjimas anksčiau sutartyje nustatyto termino. Pasitraukimo vertė (išperkamoji suma). UAB "Swedbank gyvybės draudimas". Draudimo išmoka draudimo laikotarpiui pasibaigus. Draudimo išmoka dėl apdraustojo mirties. Draudimo išmoka dėl traumos (sveikatos sutrikimo dėl traumos). Draudimo išmoka dėl kritinės ligos. Draudimo išmoka dėl visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo. Sankcijos už draudimo sutarties sąlygų pažeidimus. UAB "Swedbank gyvybės draudimas". UAB "Aviva Lietuva gyvybės draudimas". Išvados ir rekomendacijos dėl draudimo bendrovės pasirinkimo. Skaityti daugiau
Investicinio portfelio formavimasĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėjus investavimo į akcijas ir investicijų portfelio formavimo teorinius aspektus bei suformuoti akcijų portfelį, atitinkantį investuotojo tikslus rizikos ir pelno atžvilgiu. Vertybinių popierių portfelio formavimo teoriniai aspektai. Investavimo būdai ir tikslai. Investavimo ciklo apibūdinimas. Akcijos kaip investicijų objektas. Akcijų rūšys. Fundamentinė akcijų analizė. Vienos akcijos pelnas. Akcijų rūšių privalumai ir trūkumai. Vertybinių popierių portfelio pelningumas ir rizika. Vertybinių popierių portfelio formavimo etapai. Investicijų portfelio valdymas. Efektyvumo įvertinimas. Portfelio sudarymas ir valdymo strategijos. Akcijų portfelio valdymas. Investicinio portfelio valdymas. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Aktyvų paskirstymas. Aktyvų valdymo metodai. Strateginis aktyvų paskirstymas. Pastovių proporcijų aktyvų paskirstymas. Akcijų investicinio portfelio suformavimas ir aprašymas. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Investicinio portfelio sudarymasAB "Mažeikių nafta". AB "Mažeikų nafta" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Mažeikių nafta" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Mažeikių nafta" VP kainos istorija 2005 11 21- 2005 12 05 laikotarpiu. AB "Lifosa". AB "Lifosa" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lifosa" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Lifosa" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos telekomas" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos telekomas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Šiaulių bankas" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Šiaulių bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB bankas "Snoras". AB bankas "Snoras" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB bankas "Snoras" rinkos rodikliai. AB bankas "Snoras" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Ūkio bankas". AB "Ūkio bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Ūkio bankas" rinkos rodikliai. AB "Ūkio bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė". AB "Lietuvos jūrų laivininkyste" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" VP kainos istorija 2004 12 11 - 2005 12 11 laikotarpiu. Investicinio portfelio sudarymas 2005 11 21 -2005 12 05 laikotarpiu . Investicinio portfelio istorija 2005 11 21-2005 12 05 laikotarpiu. Vertybinio portfelio akcijų kainos kitimas investavimo laikotarpiu. Portfelio vertė 2005 metai gruodžio 5 dieną. Investicinio portfelio ir indekso OMXV palyginimas. Skaityti daugiau
Investicinio projekto rengimas ir vertinimasĮvadas, Investicinio projekto samprata. Investicinio projekto rengimas. Investicinio projekto rengimo eiga. Investicinio projekto rengimo uždaviniai. Investicinio projekto turinio planavimas ir struktūrizavimas. Kalendorinis planavimas. Atsakomybės paskirstymas. Investicinio projekto vertės planavimas. Investicinio projekto bendras galutinis planas. Investicinio projekto vertinimas. Investicinio projekto efektyvumo vertinimo metodas. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo grąža. Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė. Investicijų pelningumo indeksas. Vidinė grąžos norma. Modifikuota vidinė grąžos norma. Investicinio projekto rizikos vertinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Investicinis gyvybės draudimasĮvadas. Investicinis gyvybės draudimas. Viena paslauga - daug galimybių. Draudimo sumos. Draudimo laikotarpis. Investavimas. Išperkamoji suma. Rizikos mokesčiai. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklės analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Investicinis projektas ir jo įvertinimas: automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros paslaugosĮvadas. Esmė – įkurti automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kuris aptarnautų Kėdainių miesto ir rajono gyventojus. Kuriamos įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Šakos, kurioje veiks įmonė, aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Rinkos segmentavimas. Verslo aplinkos veiksnia. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Marketingo kompleksas. Prekė/paslauga (product). Kaina (price). Vieta/paskirstymas (place). Rėmimas (promotion). Pardavimų prognozė. Paslaugų teikimo planas. Paslaugų teikimo procesas. Technologinė įranga. Reikalingos medžiagos. Gamybiniai pajėgumai. Patalpos. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Sąnaudų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnosios firmos vietos. Naujų technologijų pasirodymo tikimybė. Alternatyvios strategijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
......