Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Inovacinė įmonių veikla ir jos įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra inovacija? Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijos kūrimo procesas. Kam reikalinga inovacija? Įmonės inovacinės veiklos valdymas. Rizikos valdymas. Inovacijų finansavimo būdai. Inovacinės veiklos kolektyvų formavimas. Inovacijų teisinė apsauga. Lietuvos socialinė ir ekonominė aplinka. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Partnerystė ir bendradarbiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Inovacinis projektasĮvadas. Teorija. Inovacijų versle programų svarba Lietuvoje. Inovacijų propagavimas ir visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas . Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros. Inovaciniai projektai. Inovacinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. Praktinė dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Inovacinis projektas: informacinė-pramoginė laida jaunimuiInformacinė-pramoginė laida jaunimui "X". Įvadas. Tikslas – išanalizuoti laidos jaunimui (paskutiniųjų klasių moksleiviams, studentams ir visiems, besidomintiems jaunimo veikla) poreikį Lietuvoje ir nustatyti ar ji reikalinga. Teorinė dalis. Inovacijos reikšmė, samprata. Inovacinis projektas. Projektiniai tyrimai. Inovacinių projektų finansavimas. Investicijos. Praktinė dalis. Rinka. Projekto rengimas. Projektas ir jo dalyviai. Darbų planavimas. Projekto finansavimas. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacinis projektas: suspausto oro varomų automobilių remonto paslaugos kūrimasĮvadas. Tikslas – sukurti naują inovacinė įmonės veiklą(paslaugą) ir išanalizuoti, paaiškinti bei ją įvertinti. Teorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacinis projektas. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Laukiamos inovacinio projekto pasekmės, rezultatai ir poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacinis projektas: virtuali meno galerijaĮvadas. Pagrindinė darbo idėja – virtuali meno galerija. Ar pritaptų tokia paslauga Lietuvos rinkoje, bus išsiaiškinama palaipsniui, remiantis jau esančių paslaugų rinkos analize, techninėmis galimybėmis. Teorinė dalis. Inovacijų samprata. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis procesas (tyrimai). Projekto samprata. Projekto sąvoka. Projekto bruožai. Projektų klasifikacija. Inovacinis projektas. Praktinė dalis. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Tikslai. Uždaviniai. Ištekliai. Veiklos (įgyvendinimo būdo aprašymas). Pasiekimai, rezultatai, poveikis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Inovatyvus indaiĮvadas. Darbo tikslas – parengti inovatyvaus produkto kūrimo planą. Teorinė dalis. Inovacijos samprata. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų tipai. Inovacijų rūšys. Kitos inovacijų klasifikacinės grupės. Naujų vartojimo produktų klasifikacija. Naujų produktų kūrimo priežastys. Tiriamoji dalis. Trumpas įmonės "x" aprašymas. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Politiniai – teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Rinkos veiksniai. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Inovacinio projekto tikslai. Uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Pasiekimai, rezultatai, poveikis. Produkto gamybos procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Institucinė mokesčių įstatymų taikymo kontrolėĮvadas. Centrinis mokesčių administratorius. Centrinis mokesčių administratorius – kas tai. VMI struktūra. VMI funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratoriaus pareigos. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjamų skundų tvarka. Sprendimai, priimti išnagrinėjus skundą. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimas. Mokestinių ginčų komisija. Mokestinių ginčų komisija – kas tai? Komisijos struktūra ir darbo organizavimas. Komisijos kompetencija. Pasirengimas nagrinėti skundą. Skundo nagrinėjimas. Sprendimo priėmimas. Statistika. Vilniaus apygardos administracinis teismas. Administracinis teismas – kas tai? Apygardos administraciniai teismai. Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Veiklos teritorija. Skundo padavimas. Bylos šalys ir teismo procesas. Statistika. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo samprata ir kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galimi sprendimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjui keliami reikalavimai. Statistika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Institucinė sąveika administruojant darbo apsaugąĮvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai: Aprašyti ir nustatyti kas įtakoja sprendimų priėmimus darbo apsaugos srityje, kaip vykdoma darbo apsaugos politika. Socialinė darbo apsauga kaip viešosios politikos sritis. Socialinė darbo apsauga ir jos tikslai Lietuvoje. Lietuvos darbo politika. Pagrindiniai uždaviniai socialinės apsaugos ir darbo srityje. Institucijos įtakojančios darbo apsaugos politiką. NVO ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas. Administravimo struktūra. Darbo apsaugos sistemą užtikrinančių institucijų funkcijos. Viešosios politikos procesas. Racionalaus visapusiškumo teorija. Simonas: ribotas racionalumas. Sprendimų priėmimas pagal Lindblomą. Inkrementalizmo teorija. Strateginė analizė. Mišraus skanavimo teorija. Sprendimų priėmimo kriterijai. Biurokratijos vieta ir vaidmuo demokratiškai įgyvendinant sprendimus. Kontrolės ir konsensuso vertybinės orientacijos. Vertinimas viešojoje politikoje. Sprendimų priėmimo įgyvendinimas viešojoje politikoje. Įstatymų leidybos procedūra. Skaityti daugiau
Insurance typesDarbas anglų kalba. Introduction. Overview of literature. Business risk. Classification of types of insurance. Broader science. Branches of Insurance. Life insurance. Non-life insurance. Insurance products. Narrow science. Compulsory insurance. Professional liability insurance. Compulsory property insurance. Compulsory health insurance. Public social insurance. Insurance from point of view of business activities. Property and business interruption insurance. Business interruption insurance. Property insurance. Employers. Employer’s Liability Insurance. Insurance from accidents. Health insurance. Life insurance. The civil liability insurance. Transport. Loads. Credit. Construction. Travel. Insurance tricks. Insurance companies’ tricks. Directed way accidents. Assumed theft of transport mean. Trick in civil liability insurance. Trick in compulsory insurance from accidents in the work place. Other ways of cheating. Assurer’s tricks. Insurance company’s avoidance to pay insurance sum. Government’s trick. Present and future tendencies for insurance in Lithuania. Definitions of some terms used in the work. Skaityti daugiau
Integruota duomenų perdavimo sistemaKompiuterinių komunikacijų kursinis projektas. Panaudotos kompiuterinės komunikacijos patalpų valdymui ataskaita. Įvadas. Darbo tikslas. Sukurti programinę įrangą įrenginių (GSM modemas, davikliai), prijungtų prie interneto tinkle esančių kompiuterių, centralizuotam valdymui. Sistemos struktūra. Projekto užduoties paskirstymas. Modulis daviklių valdymui "Modbus" protokolu. A. Matonis. Trumpai apie protokolą. Modbus susijungimo sluoksnis. MODBUS duomenų blokas (frame). RTU (Remote Terminal Unit) perdavimo režimas. MODBUS taikomasis protokolas. Įgyvendinimas. GSM modemo valdymo modulis SMS išsiuntimui. A. Ramoška. Duomenų perdavimo tarp kompiuterių TCP/IP protokolu modulis. L. Stašionis. Alternatyviosios funkcijos modulis. V. Palionis. Vartotojo sąsaja. Modulių apjungimas. Struktūra. V. Stadalius. Išvados. Priedai (50 psl.). TCP-IP programa (L.Stašionis). GSM programa (A.Ramoška). Alternatyvios funkcijos programa (V.Palionis). Modbus valdančiojo (master) programa (A. Matonis). Vartotojo sąsajos programos (V. Stadalius). Skaityti daugiau
Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga elektoninėje erdvėjeĮvadas. Intelektinės nuosavybės samprata. Intelektinės nuosavybės teisės sistema. Intelektinės nuosavybės raida elektroninėje erdvėje. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje reikšmė. Teisės saugomų vertybių ir interesų pažeidimų elektroninėje erdvėje klasifikavimas ir bendrosios ypatybės, skirtumai nuo tradicinių teisės pažeidimų. Kompiuterių programų apsaugos teisiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Intensyvus žieminių rugių auginimas lengvuose dirvožemiuoseĮvadas. Kilmė ir paplitimas. Žieminių rugių biologinės, morfologinės ir cheminės savybės. Augimo sąlygos. Žieminių rugių veislės. Dirvos parinkimas ir sėjomaina. Dirvos dirbimas. Tręšimas. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Mikroelementai. Sėklos paruošimas sėjai. Sėklos kokybė. Sėklos beicavimas. Sėja. Pasėlių priežiūra. Piktžolių naikinimas. Žieminių rugių ligos. Žieminių rugių kenkėjai. Derliaus nuėmimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Intercultural communication in IndiaDarbas anglų kalba. Tarpkultūrinis bendravimas Indijoje. Introduction. Economic and political background. Basic indicators and economical structure. Famous international companies in India. Car companies. It companies. Food companies. Telecommunication companies. Political structure. Socio-cultural background. Social welfare system. Religions. Family, children and marriage. Education. Cultural life and fashion in India. Literature and arts. Holidays. The 5-d-model of hofstede. Intercultural communication. Verbal communication. Meeting and greeting. Topics of conversation. Topics to avoid in conversation. Negotiation. Women in business. Business gifts. Non-verbal communication. Gestures dressing. Punctuality. business entertainment. Leadership and decisions making. Team building. Leadership styles and decisions making. Conclusion. Skaityti daugiau
International Marketing and Sales Management: Dunnes StoresDarbas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Dunnes Stores". Introduction. Research objectives. Industry profile. Company profile. Country profile. Research methodology. Profile of Dunnes Stores. History of Ben Dunne. Industry profilei. Profile of Spain. Economic of Spain. Gross domestic product. Labour force. Industries. Exports. Imports. Social/cultural. Demographics. Dunnes Stores entry to Spain’s market. Conclusion . Skaityti daugiau
International marketing plan: trades in pet's food, sweets and food company Mars, IncDarbas anglų kalba. Tarptautinis rinkodaros planas: prekyba gyvūnų maistu, maistu ir saldumynais Mars, Inc. Kalbama apie Masterfoods - Mars, Inc atstovą Klaipėdoje. Preface. Mars, Inc. is universal diversity company functional in a few areas of trade – pet’s food, sweets, food product, electronic automatic payment system and drinks proceeding. A company Masterfoods is functional Mars, Ins. industrial department established in Klaipeda city. History of Denmark summary. Geopolitical and cultural situation. Geography. Social institutions. Religion and aesthetics. Living conditions. Economic and financial situation. Population. Economic data. Level of study progress and technology. Dispensation channels (macro analysis). Analysis of market and competitors. A product. Market. Explicit plan of marketing for particular period. Purposes of marketing. Commodity. Dispensation. Cost. Promotion. Means of payment. Necessary recourses. Skaityti daugiau
International Public RelationsKursinis darbas anglų kalba. Tarptautiniai viešieji ryšiai. Introduction. Internationalization and international PR. Public relations. International public relations. Globalization and public relations. Public Relations across Cultures. Language and Culture. Cross-Cultural Communication Strategies. Public relations education . Public relations programs. Public and Media Relations. Communication Channels. Employee relations. Government Relations. Consumer relation objectives. Federal consumer agencies. Investor relations. Introduction of our research. ISM University of Management and Economics. The China Europe International Business School (CEIBS). Summary. Skaityti daugiau
Internetas ir demokratijaĮvadas. Informacinės technologijos – nauja visuomenės ir valdžios sąveikos priemonė. Elektroninės demokratijos sąvoka ir priemonės. Pesimistinis požiūris į elektroninę demokratiją (Lauro Bielinio nuomonė). Elektroninės valdžios samprata ir teisinės–politinės prielaidos. Instrumentalistinė ir holistinė koncepcijos. Elektroninės valdžios teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Elektroninės valdžios iniciatyvų Europos sąjungoje ir Lietuvoje teisinė-politinė analizė. Elektroninės paslaugos. Informacijos ir paslaugų teikimo būdai. Tarnautojų kompetencija. E – sveikata. Elektroniniai rinkimai (balsavimas) – pagrindiniai principai ir problemos. Elektroninės atskirties teisinio–politinio aktualizavimo poreikis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Internetas ir informacija. Interneto ir naujujų komunikacijų taikymas mokykloje. Pagalba mokytojui ir mokiniuiTai kas gi tas Internetas? Interneto istorija. Interneto istorijos metraštis. Trumpa Interneto istorija, mažiesiems. Interneto sudedamosios dalys. Interneto paslaugos. Interneto IP adresai. Interneto tarnybos. Interneto domenai. Pavojai slypintys Internete. Virusai. Interneto pritaikymas mokykloje. Naujas mokytojo vaidmuo. Kodėl reikia naudotis Internetu. Auksinės taisyklės apie Internetą. Kelionė Internetu – pradžiamokslis. Elektroninė pašto dėžutė. E-pašto etiketas. Internetas – priemonė profesionaliam meistriškumui tobulinti. Informacijos paieška Internete. Google. Kas tai yra? Google technologija. Google reikšmė. KodėL geriausia naudotis Google paieška. Google sutvarko Internetą. Google įgalina vartotojus ieškoti daugiau nei milijarde tinklapių. Google pateikia tik tuos puslapius, kuriuose aptinka reikiamą medžiagą. Google atsižvelgia į užklausos žodžių vietą puslapyje. Google išankstiniai peržiūrai pateikia kiekvieno puslapio fragmentą. Google saugo puslapius savo atmintyje. Ypatingos google savybės. PDF failų paieška Internete. Atmintyje išsaugotos nuorodos. Panašūs puslapiai kaip google. Nuorodų į puslapį paieška. Žymeklis "man sekasi" ir jo reikšmė. Internetas – "tinginių rojus". Internetas, kaip vaizdinė priemonė mokykloje. Internetas skirtas mokinių pratyboms. Internetas vietoj knygos. Tarptautiniai projektai. Mokomosios programos Internete. Tradicinė mokykla Internete. Internetinės mokyklos vizija, planai ir dabartinė situacija. Kaip naudotis internetinės mokyklos priemonėmis, ir dirbti joje. Elektroninė pažymių knygelė. Interneto pagalba moksluose. Kur ieškoti informacijos? Kas padės pasiruošti egzaminams? Iš kur parsisiųsti jau parengtų darbų? Mokinių, studentų atsiliepimai apie interneto pagalbą moksluose. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Internetas per kabelinės ir palydovinės TV sistemasĮvadas. Ryšio su internetu galimybių apžvalga. Prisijungimas prie interneto naudojant TV tinklus. Internetas per kabelinės ir kabelinės-eterinės TV sistemas. Techninė įranga. Kabelinės tv tinklo su duomenų perdavimu struktūra. Kabelinės-eterinės tv tinklo su duomenų perdavimu struktūra. Internetas per palydovinės TV sistemas. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė B2B sistema (verslas verslui)Tema. Įvadas. Tikslas. Dalykinės srities aprašymas. Sistema susidaro. Sistemos struktūra ir funkcijos. Sistemos pagrindinės dalys. Sistemos naudotojų rolės. Sistemos nefunkciniai reikalavimai. Sistemos funkciniai reikalavimai. Katalogo funkcionalumas. Administravimo dalies funkcionalumas. Klientų valdymo modulis. Projekto pagrindimas. Laukiamas įdiegtos sistemos efektas. Rizikos analizė. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
......