Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Informacinių sistemų panaudojimas verslo organizacijoseĮvadas. Objekto įvardinimas. Probleminė dalis. Teorinė dalis. Literatūros analizė. Programinė dalis. Tiekimas. Operacijos. Realizavimas. Marketingas ir pardavimas. Servisas. Tyrimų dalis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis organizacijos vidinei veiklaiSantrauka. Organizacijos informacinės sistemos. Informacinės sistemos komponentai. Informacinių sistemų reikšmė ir jos elementų modeliavimas. Informacinės technologijos ir jos vidinė veikla. Informacinės sistemos organizacijoje. Organizacijos komunikacinė įranga. Informacijos sistemos sąveika su organizacijos veikla. Informacinės sistemos paskirtis organizacijoje. Organizacijos vidiniai veiksniai. Informacinių sistemos veikimas organizacijos viduje. Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis UAB "Opulens" vidinei veiklai tyrimas. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimo metodologija. Rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Informacinių technologijų naudojimas (2)Įžanginis žodis. Informacinių ir telekomunikacijų technologijų naudojimas. Naudojimasis kompiuteriais ir internetu. Naudojimasis telefono ryšiu. Namų ūkių kompiuterizavimas. Informacinės technologijos švietime. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose. Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių institucijose. Reikšmingų procesų apžvalga. Elektroninės valdžios plėtra. Žinių ekonomika ir elektroninis verslas. Valstybės investicijos į informacinės visuomenės plėtrą. Palyginimas su kitų būsimų Europos Sąjungos narių situacija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų panaudojimas biureBiuro administravimo specializacijos. Įvadas. Verslo valdymo sistemos. VVS įtaka verslo procesams bei biudžeto planavimo klaidos. Verslo valdymo sistema "iPyramyd.bizlogic". Tiekimo grandinės valdymo sistemos. SCM komponentai bei diegimo kliūtys. "Vision" sandėlių valdymo sistema. Ryšių su klientais valdymo sistemos. CRM samprata, sėkmingo diegimo prielaidos, diegimo nesėkmių priežastys. Ryšių su klientais valdymo sistema "Smart CRM". Dokumentų valdymo sistemos. DMS sąvoka ir naudojimo sritys. Dokumentų valdymo sistema "Kontora 2004". Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų perspektyvos 2004-2008 metaisĮvadas. Internet paieškų sistemų apžvalga. Tarptautinės sistemos. Nacionalinės sistemos. Internet paieškų sistemų nagrinėjimas. Delfi. Excite. Informacinių technologijų perspektyvos 2004 – 2008 metais. Kompiuteriai. Kompiuterių komponentai. Pelės. Monitoriai. Programos. Internetas. Diskai. Telefonai. Technologijos. Robotai. Išvados. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymas pradinio ugdymo pedagogų veiklojeĮvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų planavimas ir integravimas. Pradinis ugdymas. IT (Informacinių Technologijų) taikymas pradiniame ugdyme. Kompiuteris ir jo panaudojimas pradiniame ugdyme. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose 3–4 klasėseĮvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti informacinių technologijų taikymo galimybes dailės pamokose, 3 – 4 klasėse. Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose. Informacinių technologijų samprata. Dailės pamokose 3–4 klasėse informacinių technologijų taikymo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymo galimybės ir perspektyvos kriminalinėje policijojeĮvadas. Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje policijoje galimybės ir perspektyvos. Išvados. Antra dalis: Priežastinių ryšių diagramos sudarymas. Straipsnis aprašantis sistemą. Sistemos aprašymas. Priežastinių ryšių diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų vaidmuo studijų proceseĮžanga. Internetas ir studijos. Interneto ryšio paslaugos. Interneto informacinės paslaugos. Elektroninės bibliotekos. Distancinis (nuotolinis) mokymas. Nuotolinis mokymas Lietuvoje. Kursinių darbų pirkimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Infraraudonoji fotografijaĮvadas. Teorinė dalis. Istorija. Infraraudonieji spinduliai. Juostinė infraraudonoji fotografija. IR juostų charakteristikos. Kodak High Speed Infrared HIE. MACO IR820c. Konica Infrared 750. Ilford SFX 200. Infraraudonosios fotografijos skaitmeniniame formate. Filtras saugantis matrica nuo IR spindulių. Matomos spektro dalies filtravimas. Fotografavimo ypatybės. Fokusavimas. Išlaikymas. Baltos spalvos balansas. Praktinė dalis. Naudojama technika. Fotografavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inkaso panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuoseĮvadas. Inkaso samprata. Inkaso, kaip dokumentinio mokėjimo esmė. Inkaso tipai. dokumentinis inkaso. Dokumentinio inkaso esmė ir bruožai. Dokumentinio inkaso dalyviai ir jų pareigos. Dokumentinio inkaso rūšys. Dokumentinis inkaso: dokumentai už apmokėjimą. Dokumentinis inkaso: dokumentai už akceptą. Dokumentinio inkaso privalumai, trūkumai ir rizika. Lietuvos ir užsienio bankų inkaso. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Innovation and inventionDarbas anglų kalba. Išradimai ir inovacijos. Introduction. Discovery and invention. Definitions. Incentives. Interactions. Innovation. Definition. Examples of innovation. Incentives. Interactions. Skaityti daugiau
InovacijosĮvadas. Teorinė dalys. Mokslinių tyrimų ir technologijų bazės stiprinimas, jos naudojimo efektyvumo didinimas. Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros plėtra. Praktinė dalis. Projekto poreikis. Projekto tikslas. Projekto įgyvendinimas. Paslaugos, kuriai skirtas projektas, aprašymas. Projekto įgyvendinimo vieta. Naujos paslaugos gamybos technologinė schema. Kompiuterinės sistemos sukūrimas. Sutartys su klientais. Sutartys su trečiaisiais asmenimis. Pinigų judėjimas. Finansų/investicijų paieška. Efektyvi ūkinė veikla. Autorinių teisių apsauga. Išvada. Skaityti daugiau
Inovacijos automobilių versleĮvadas. Ateities automobiliai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Inovacijos diegimo ekonominis vertinimasKursinis projektas. Inovacijos diegimo ekonominis vertinimas. Inovacijos (kolekcijos) charakteristika. Inovacijos kūrimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Europos Sąjungos (ES) tekstilės ir drabužių sektoriaus ekonominė būklė. Aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos. Rinkos niša. Projektavimo tikslo numatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymų procesų planavimas. Diegimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo skaičiavimai. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Inovacijos ir naujovės paslaugų gamyboje ir teikimeĮvadas. Visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas. Visuomenes bendradarbiavimo skatinimas. Paslaugų inovacijų esmė ir ypatybės. Naujovių įvairovė. Naujovių diegimo eiga. Investicijų į paslaugų verslą ypatumai. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugose. Kas trukdo veiksmingai išnaudoti investicijas į IT. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos projektas: kompiuterijaTeorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis projektas. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Rinkos pagrindimas. Technologinių galimybių pagrindimas. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Projekto rezultatai. Laukiamos projekto pasekmės. Projekto poveikis. Produkto kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos projektavimo ekonominis įvertinimas: vietinis siuntų gabenimasInovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo koeficientas. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas. Skaityti daugiau
Inovacijų valdymas įmonėjeĮvadas. Inovacijų apibrėžimas ir reikšmės. Novatorius. Naujovės rinkodaroje. Inovacijos Lietuvoje. Naujovių vaidmuo ir pozicijos. Inovacinis aktyvumas ir išorinės aplinkos pasikeitimas. Produkcijos inovacijos. Rinkodaros valdymo naujovių efektyvumas. Veiklos sąlygos ir tikslai. Tikslų sistema ir inovacinė strategija. Antikrizinis planas. Valdymo strategija ir potencialas. Inоvасijų kūrimo politika ir strategija. Įmonė pasirinkta analizei. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Inovacijų valdymas tarptautinėje rinkojeĮvadas. Inovacijų ir inovacijų valdymo sąvokų apibūdinimas. Inovacijų sąvokos apibūdinimas. Inovacijų valdymo sąvokos apibūdinimas. Inovacijų klasifikavimas ir įvairovė. Inovacijų valdymo modeliai. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Progresyvūs inovacijų valdymo modeliai. Veiksniai, lemiantys inovacinės veiklos valdymo vystymą. IT inovacijų valdymas. IT (informacinių technologijų) sektoriaus apibrėžimas. IT inovacijų tarptautinės tendencijos. IT inovacijų Lietuvoje plėtros tendencijos. IBM inovacijų valdymas tarptautinėje rinkoje. IBM veiklos aspektai. IBM inovacijų valdymas tarptautinėje rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
......