Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

IndonezijaĮvadas. Indonezija. Verslo kalba. Pirmasis kontaktas. Orientavimasis į laiką. Statusas ir pagarbos rodymas. Išorinė komunikacija. Verbalinis bendravimas. Paraverbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Prezentacija. Derybų ribos. Kontrakto vaidmuo. Dovanų teikimas. Reputacija ir bendravimas. Pagalbiniai mokėjimai. Aprangos stilius. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Indų klasikinės muzikos ištakos ir raidos bruožaiArcheologijos duomenys. Vedų himnai. Klasikinis laikotarpis. Gāndharvų muzika. Viduramžiai (islamiškasis laikotarpis) ir modernieji laikai. Hindusthānī, Šiaurės Indijos klasikinė muzika. Karnātaka, Pietų Indijos klasikinė muzika. XX amžius. Iki nepriklausomybės ir po jos. Žymiausi nūdienos indų klasikinės muzikos atlikėjai. Indų muzika ir džiazas. Indų klasikinė muzika Lietuvoje. Muzikos teorija. Tāla. Kompozicijos struktūra. Muzikos instrumentai. Skaityti daugiau
Inertinių dujų radionuklidų spinduliavimo ore, tiesioginės registracijos efektyvumo įvertinimasĮvadas. Radionuklidų patekimas į aplinką ir jų charakteristikos. Puslaidininkinis detektorius. Radionuklidų pasiskirstymo atmosferoje modelis. Matavimo metodas. Koncentracijos skaičiavimo metodas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Inertinių krovinių vežimasĮvadas. Automobilių gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų kaštai. Išlaidų sąmata, savikainos kalkuliacija ir savikainos struktūra. Finansiniai rodikliai. Skaičiavimai. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto aprašymas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Inertinių medžiagų vežimo organizavimasKrovinių vežimo technologijų kursinis projektas. Įvadas. Bendrasis skyrius. Krovinio charakteristika. Krovinių srautų analizė. Krovinių srautų netolygumas. Eksploatavimo sąlygų charakteristika. Riedmenų parinkimo pagrindimas. Technologinė dalis. Racionalių maršrutų sudarymas. Techninių eksploatacinių rodiklių maršrutuose apskaičiavimas. Vidutinių techninių eksploatacinių rodiklių apskaičiavimas. Krovimo darbų organizavimas. Vežimų organizavimo skyrius. Krovinių vežimo organizavimas. Eismo organizavimas. Riedmenų išleidimo į liniją organizavimas. Vairuotojų darbo organizavimas. Krovinių vežimo dokumentai. Darbų sauga. Ekonominio pagrindimo skyrius. Reziume. Priedai (9). Skaityti daugiau
InfliacijaĮvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė. Skaityti daugiau
Infliacija (10)Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė. Skaityti daugiau
Infliacija (2)Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė. Skaityti daugiau
Infliacija (27)Įvadas. Infliacijos sąvoka. Infliacija. Infliacinių procesų priežasty. Kas pelnosi, o kas patiria nuostolių. Infliacijos tipai. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Darbo užmokesčio ir kainų kontrolė. Indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Defliacija ir stagfliacija. Infliacijos pokyčiai lietuvoje 1991 – 2007 metais. Kaip kito infliacija iki 2006 metų. Infliacijos kaita 2007 metais. Kainų augimas lapkričio mėnesį. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija (7)Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Kainų dinamika: infliacija ir defliacija. Infliacijos tipai (formos). Infliacijos priežastys ir pasekmės. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pagrindinės bendrosios paklausos sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimų. Lafero kreivė infliacijoje. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Infliacija šalyse, kandidatėse į Europos Sąjungą (ES). Pinigų politika ir infliacija. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija (9)Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos esmė. Infliacijos rūšys. Infliacijos tempai Lietuvoje ir pasaulyje. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios Pasiūlos sukelta infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė trumpuoju laikotarpiu. Filipso kreivė ilguoju laikotarpiu. Infliacijos mažinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija ir jos kitimą lemiančios priežastys (Baltijos šalių 1992-2005 metų pavyzdys)Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Infliacija Lietuvoje. Infliacija Latvijoje ir Estijoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Infliacija ir jos kitimą lemiantys priežastysĮvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos pasekmės. Kas pralaimi? Kas laimi. Infliacijos matavimo būda. Infliacijos poveikis. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje (1992-2005 m.). Lietuvos infliacija iki VVM. Lietuvos infliacijos stabilizavimas VVM sąlygomis. Latvijos infliacijos (992-2005 m.). Latvijos infliacijos priežastys. Latvijos infliacijos pasekmės. Išvados. Lentelės (5). Priedai Skaityti daugiau
Infliacija ir jos priežastysĮvadas. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos teorijos. Fišerio kiekybinė pinigų teorija. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos matavimo būdai ir tempai. Infliacijos priežastys. Pagrindinės bendrosios paklausos pokyčių sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys yra šios. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Praktiniai infliacijos aspektai esantys šiuo metu Lietuvoje. Darbo užmokesčio augimas. Šilumos ir kuro kainų augimas. Papildomai į rinką patenkančios lėšos. Valstybės skola. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija ir jos priežastys (2)Įvadas. Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos poveikis ir pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Struktūrinė infliacija. Infliacijos apraiškos Lietuvos ekonomikos istorijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija ir jos priežastys (3)Įvadas. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos formos. Infliacijos tempo apskaičiavimas. Infliacija ir kainos. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos priežastys. Kova su infliacija. Lietuvos infliacinių procesų apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija: priežastys ir mažinimo būdaiĮvadas. Darbo tikslas: Aptarti infliacijos procesą ir iš to kylančias problemas, bei vyriausybės vaidmenį šiame procese. Infliacija. Infliacijos apibrėžimas. Infliacijos formos. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pinigų pasiūla ir infliacija. Deficitiniai valstybių biudžetai. Infliacijos mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Pasiūlos pokyčiai kaip infliacijos sąlyga. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Laukiamoji sukelta infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas ir jo padariniai. Antiinfliacinė pasiūlos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija: priežastys ir pasekmėsInfliacijos priežastys, esmė ir rūšys. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos infliacija. Kaštų infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacijos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija. Infliacijos formosĮvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos rūšys. Numatomos infliacijos kaštai. Netikėtos infliacijos kaštai. Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Infliacijos priežastys. Pinigų pasiūla ir infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos lygio ir nedarbo ryšys. Infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacijos dinamika ir veiksniai LietuvojeĮvadas. Infliacija, jos rūšys ir veiksniai. Infliacijos dinamikos Lietuvoje analizė. Infliacijos perspektyvos Europos sąjungoje. Išvados. Reziume. Skaityti daugiau
......