Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonių bankrutinimo organizacijos veikla: UAB "Atveika"Verslo vadybos kursinis darbas. Grafika. Įvadas. Santrauka. Įmonės "Atveika" istorija. Bankroto tipai. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Ketvirtas etapas. Penktas etapas. Šeštas etapas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomikaĮmonės steigimas. Asmeniniai kriterijai. Vadybiniai kriterijai. Civilinės ir bendrovių teisės aspektai. Mokesčių teisės aspektai. Veiklos organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvinė bendrovė. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo principai. Įmonių restruktūrizavimas. Bankrotas. Kada keliama bankroto byla. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių finansavimo galimybės ir problemos LietuvojeTrumpalaikis finansavimas. Trumpalaikis skolinimasis. Banko finansavimas. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (NIF) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Naujos įmonės finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių formų, pranašumų ir skirtumų įvertinimas: UAB "Šiaulių vandenys" ir AB "Vilniaus Bankas"Įvadas. Verslas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Verslininkystė ir įmonės. verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslo sistema ir jo kintanti aplinka, darbo tikslai. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Mažųjų ir vidutinių įmonių sąvokos. Įmonės steigimo organizavimas. Praktinė dalis. Uždaroji Akcinė Bendrovė "Šiaulių vandenys". AB "Vilniaus bankas". Išvados. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Akcinės bendrovės. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Lietuvos respublikos ūkio subjektų skaičius rejestre 2001 08 01 duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis kaitos statistinis tyrimasEkonominės statistikos kursinis darbas. Įvadas. Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis kaitos vertinimo teorinės prielaidos. Statistinės lentelės. Grafikai. Skaitiniai rodikliai (skaitinės reikšmės). Tarpusavio ryšio analizė. Regresija. Įmonių ilgalaikio turto kaitos pagal ekonomines veiklos rūšis modelis. Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis vertinimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonių ištekliai ir strategija: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas. Išlaidų klasifikavimas, elastingumas. Įmonių pristatymas AB "Lietuvos geležinkeliai". Paslaugų rėmimas. AB "Lietuvos geležinkeliai" SWOT analizė. Pasiūlymai ir išvados. Tyrimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonių lyderių rinkodaros politikaĮvadas. Kokia įmonė yra lyderė? Įmonės lyderiavimo požymiai konkurencinėje aplinkoje. Veiksmai, įtakojantys įmonių lyderių atsiradimą. PEST analizė. Rinkos plėtros galimybės. Įmonių lyderių vykdoma rinkodaros politika. Įsigijimų ir konsolidacijos strategija. Rinkos lyderių rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų transformacijos – lyderystės kitimo ribose. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių nuosavybės struktūrų Lietuvoje analizėĮvadas. Savininkai ir vadovai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcininkai. Stebėtojų taryba. Valdyba. Individuali įmonė. Savininkų ir vadovų interesų konfliktai. Pagrindinės konfliktų rūšys. Darbo sutartys. Nefinansinė nauda. Konfliktai su kreditoriais. Asimetrinė informacija. Informacijos asimetrijos modeliai. Problemos sprendimai. Auditas ir monitoringas. Konfliktai tarp akcininkų. Visuotinio akcininkų susirinkimo procedūrų svarba. Juridiniai akcininkų konflikto išvengimo aspektai. Smulkiųjų akcininkų teisės. Bendrovių valdymas. Bendrovių valdymo kodeksas. Šalies įvaizdžio formavimas ir įmonės sėkmė. Konfliktai ir jų pasekmės Lietuvoje. SBA ir Utenos trikotažas. Jiesia. Gubernija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymas (5)Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Gaminamų prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesas. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Priklausomybės nustatymas. Darbų aprašymas. Tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymas: UAB "Dviračiai"Įvadas. Tikslai. Uždaviniai. Apribojimai. Kuriamo verslo samprata. Mano verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminių nomenklatūra. Gamybos procesas. Pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. UAB "Dviračiai" steigimas. Kuriamos įmonės steigimas. Kuriamos įmonės registravimas. Apribojimai verslo kūrimui. Organizavimo proceso darbas. Priklausomybės nustatymas. Darbų aprašymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonių pelno apmokestinimas Europos Sąjungos (ES) šalyse ir Lietuvoje: problemos ir perspektyvosĮvadas. Mokesčių sistema Lietuvoje. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Mokesčių apmokestinimo principai ir uždaviniai. Pelno mokesčio apibūdinimas. Pelno apmokestinimas Europos sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) šalių ir Lietuvos įmonių apmokestinimo problemos ir jų perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonių rūšys (4)Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Skaityti daugiau
Įmonių skaičiaus kitimo 2000-2005 metais vertinimasĮvadas. Įmonių skaičiaus kaitos teorinės prielaidos. Pradinių duomenų lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Skritulinė diagrama. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvantiliai. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Sklaidos charakteristikos. Koreliacija. Regresija. Ekstrapoliacija. Trendas. Įmonių skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Įmonių skaičiaus skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda ir mediana. Variacijos užmojis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrija. Eksceso koeficientas. Įmonių skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Įmonių skaičiaus požymių pasiskirstymas. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonių skaičiaus statistinis tyrimas paslaugų sektoriujeĮvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti paslaugų sektoriaus įmonių kitimo rodiklius, juos išanalizuoti teoriškai ir praktiškai. Įmonių skaičiaus paslaugų sektoriuje statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistiniame tyrime naudotinos lentelės. Statistiniame tyrime naudotini grafikai. Statistiniame tyrime naudotinos formulės. Įmonių skaičiaus statistinio tyrimo paslaugų sektoriuje metodika. Paslaugų sektoriaus įmonių skaičiaus statistinis tyrimas. Retrospektyvinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis, paveikslėliais. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Įmonių socialinė atsakomybė: telekomunikacijos UAB "Bitė GSM"Įvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės Bitė GSM Lietuva socialinę atsakomybę. Telekomunikacijų įmonės "Bitė GSM" Lietuva pristatymas. Įmonės "Bitė GSM" Lietuva socialinė atsakomybė. Įmonių socialinė atsakomybė. "Bitė GSM" Lietuva santykis su darbuotojais. Darbuotojų pasitenkinimas ir prisirišimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių steigimas ir valdymo organizavimasĮvadas. Tikslai ir uždaviniai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Valdymo organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo dalyviai, jų teisės. Susirinkimo darbotvarkės rengimas. Susirinkimo vedimas, nutarimų priėmimas. Susirinkimo dokumentų įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių teikiamų paslaugų įvertinimas: AB bankas "Nord/LB Lietuva"Įvadas. Banko teikiamų paslaugų samprata. AB banko "Nord/LB Lietuva" pristatymas. AB banko "Nord/LB Lietuva" individualiems klientams teikiamos paslaugos bei jų įvertinimas. Banko sąskaitos, jų tvarkymas ir vykdomi mokėjimai. Indėliai, jų rūšys ir tvarkymas. Kreditai ir jų rūšys. Internetinės, SMS ir Tele linijos taikymas. Pensijų kaupimo fondas ir papildoma NordLB pensija. Kitos paslaugos. Banko veikla, tobulinant paslaugų teikimo veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių tipaiĮmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Skaityti daugiau
Įmonių veiklos analizės skaičiavimaiĮvadas. Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Išvados. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Išvados. Veiksnių įtaka pelningumo kitimui. Išvados. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo veiksnių kitimas. Apyvartumo rodiklių suvestinė. Išvados. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių veiklos finansavimo galimybėsFinansų specializacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – įmonių veiklos finansavimo galimybės. Finansavimo šaltinių struktūra. Skolinti finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikė banko paskola. Kreditinė linija. Overdraftas. Komercinis kreditas. Komercinis vekseliais. Faktoringas. Forfeitingas. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikė banko paskola. Lizingas. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos kredito unijos. Hipoteka. Finansavimo galimybės skirtingo tipo įmonėse. Individualioji įmonė. Akcinės bendrovės. Valstybės įmonė. Išvados. Skaityti daugiau
......